Dergi Kurulları

Chief Editor

Prof. Dr. Fethiye ERBAY BOGAZICI UNIVERSITY Türkiye
Sanat Tarihi

Co. Chief Editor

Doç. Dr. MUTLU ERBAY BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3307-0200 Türkiye
Güzel Sanatlar, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editorial Board

Prof. Dr. Fethiye Erbay

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müze Yönetimi, Türkiye

 

Prof. Dr. Sehban Kartal

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

 

Prof. Dr. Şebnem Arıkboğa

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Organizasyon Bölümü, Türkiye

 

Prof. Dr. Selçuk Mülayim

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye

 

Prof. Dr. Nurseli Uyanık

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

 

Prof. Dr. Ayla Ersoy

Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye

 

Prof. Dr. Aysel Aziz

Yeniyüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Bölümü, Türkiye

 

Prof. Dr. Esin Can

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim Organizasyon Bölümü, Türkiye

 

Prof. Dr. Tattıgül Kartayeve

Al-Farabi Kazakh National University,Department Of Archeology, Ethnology and Museology, Almaty, Kazakhistan

 

Prof. Dr. Sema Bolkent

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye


Prof. Dr. Yüksel Göğebakan

İnönü Üniversitesi


Assoc.Prof. Günay Nizami Gaforava

AzErbaijan University of Tourism and Management, Bakü,Azerbaijan

 

Assoc. Prof. Myrzahan Egamberdiyev

Al-Farabi Kazakh National University,Department Of Archeology, Ethnology and Museology, Almaty, Kazakhistan

 

Assoc. Prof. Sevtap Demirci

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Türkiye

 

Assoc. Prof. Dr. Mutlu Erbay

Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye

 

Assoc. Prof. Ahmet Güleç

KUDEP/İTÜ Mimarlık Fakültesi, Türkiye

 

Asist. Prof. Nuri Özer Erbay

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Müze Yönetimi, Türkiye

 

Asist. Prof. Sadettin Aygün

Anadolu Üniversitesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü, Türkiye

 

Instructor Talat Sakarya

Dolmabahçe Müzesi Em. Müdürü, Türkiye


Kamal Adel Al Shishani

Museologist, Jordan

 

Olga Volkova Humbatova

Museologist, Russia

 

Petko Yordanov

Director of George Papazov Painting and Sculpture Museum, Bulgaria

 

Minjung Kang

Museologist, South Korea

 

Mağdelena Nuneska

Museologist, Scopje, Makedonia

 

Mediha Fişekçi

Museologist, Archeology Museum in Prizren, Kosova

Project Coordinator

Gülşah Gümüş Akın


Alp Ender Erbay

Cover Design/

Prof. Dr. Fethiye ERBAY BOGAZICI UNIVERSITY Türkiye
Sanat Tarihi