İletişim Bilgileri

Editör

Doç. Dr. ÖZGÜR ALTINDAĞ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ufkunotesibilimdergisi@gmail.com

Teknik İletişim

ÖZGÜR ALTINDAĞ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
ufkunotesibilimdergisi@gmail.com