Yıl 2016, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 83 2016-12-31

Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddeti Algıları Üzerine Bir Araştırma

Büşra SÜNETÇİ [1] , Ayfer SAY [2] , Burcu GÜMÜŞTEPE [3] , Bilge ENGİNKAYA [4] , Çise YILDIZDOĞAN [5] , Müge YALÇIN [6]


Flört psikolojik, duygusal veya cinsel çekim ve bağlılıkla yakınlaşarak ilişki kurduğumuz durumu ifade eder. Flörtü olan bireylerin, ilişkileri içerisinde birbirlerine karşı uyguladıkları veya maruz kaldıkları şiddet türlerinden biri olarak flört şiddeti, psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddeti içeren davranışların uygulanmasını ifade eder. Flört şiddeti flört sürecinde karşılaşılan ancak çoğu zaman yok sayılan ya da farkında olunmayan, genellikle bireylerin özel alanlarında çözmeye çalıştıkları çoğu zamansa göz ardı etmeye çalışarak gizledikleri bir şiddet türüdür. 

Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ‘‘flört şiddeti algıları’’ araştırılmak istenmiştir. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin şiddeti nasıl tanımladıkları, hangi şiddet davranışlarına ve türlerine maruz kaldıkları, hangi şiddet davranışlarını uyguladıkları, çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. Flört şiddetinin en temel sebeplerinden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile cinsiyete dayalı rolleri, cinsiyet kalıplarının oluşturduğu beklentileri ve şiddet davranışını sosyal çevreden gözlemleyen birey, partnerine şiddet türlerinden herhangi birini uygulayabilir. Bu bağlamda, çalışma feminist kuram ve sosyal öğrenme kuramı temel alınarak hazırlanmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %13,8’i flört ilişkilerinde şiddete maruz kaldığını ve %12,4’ü şiddete başvurduğunu ifade etmiştir. Kadın katılımcıların %59,6’sı, erkek katılımcıların ise %70,4’ü kıskançlığı bir şiddet olarak değerlendirmemektedir. Kadın katılımcıların %87,8’i, erkek katılımcılarınsa %78,4’ü fiziksel şiddet gördükleri takdirde ayrılmaları gerektiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %66,7’si sosyal medya hesaplarının şifrelerinin istenmesini şiddet olarak görmektedir. Bu oran erkeklerde %59,7 kadınlarda %40,3’tür. Katılımcıların %10,3’ü çiftlerden yalnızca biri bile istiyor olsa cinsel ilişkiye girilebileceğini ifade etmiştir. Bu oran erkeklerde %15,5, kadınlarda %5,2’dir. Erkek katılımcıların %70,9’u sevgilisinin giyiminden hoşlanmadığında kısıtlayabileceğini söylemektedir. Kadın katılımcıların %97,7’si erkeklerinse %85,4’ü şiddete maruz kalmanın kendilerinde korku ve güvensizliğe neden olacağını belirtmişlerdir. 

Flört, şiddet, flört şiddeti, sosyal öğrenme kuramı, feminist kuram
 • Aslan, D., Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Erdost, T., & Temel, F. (2008). Ankara'da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarından Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi.
 • ASPB. (2014). Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
 • ASPB. (2015). Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
 • Bell, K., & Naugle, A. (2008). Intimate Partner Violence Theoretical Considerations: Moving Towards A Contextual Framework. Clinical Psychology Review, 28, 1096-1107.
 • Birimoğlu, C. (2012). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakultesi Öğrencilerinin Şiddete Bakışları. Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Bora, A. (2008). Toplumsal Cinsiyet Rehberi. Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi.
 • Bozok, M. (2011). Soru ve Cevaplarla Erkeklikler. İstanbul: Altan Basım.
 • Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği. (2017). Gençler Arası İlişkilerde Flört Şiddeti. http://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2017/09/ne-var-ne-yok-uygulama-kitap.pdf adresinden alındı
 • Cüceloğlu, D. (2003). İnsan ve Davranışı. 12. İstanbul: Remzi.
 • Çetiner, Ş. G. (2006). Aile İçi Şiddet Yaşayan Kadınlarda Cinsel Sorunlar ve İntihar Olasılığı. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Doğan, Y. D. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri . Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi: http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/32224/ adresinden alındı
 • Foshee, V. (1996). Gender Differences in Adolescent Dating Abuse Prevalence, Types and İnjuries. Health Education Recearch, 275-286.
 • Hutchinson, K. (2012). Predictors of College Students’ Dating Violence Perceptions and Help-Seeking Recommendations. Doctoral dissertation, The University of Akron.
 • Jewkes, R. (2002). İntimate partner violence causes and prevention. The Langed.
 • Kadının İnsan Hakları. (2015). http://www.kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-haklari/yasalardaki-haklarimiz/siddet-goren-kadin-ne-yapabilir/kadina-karsi-siddet-ve-siddet-turleri/ adresinden alındı
 • Kapıcıoğlu, İ. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü.
 • Küçükarslan, M. (2011). Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Romantik İlişkilere Yönelik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Romantik İlişki Yaşama Durumu Değikenlerine Göre İncelenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Mıhçıokur, S., & Akın, A. (2015). Flört Şiddeti- 'Şiddet'li sevgi'. Sağlık ve Toplum(25/2), 9-15.
 • Molidor, C., Tolman, R. M., & Kober, J. (2000). Gender and Contextual Factors in Adolescent Dating Violance. Prevention Research, 7/1, 1-4.
 • O'Leary, D. K. (1988). Physical Aggression Between Spouses: A Social Learning Theory Perspective. Handbook of family violence. NY: Plenum Press.
 • Öztürk , Ö. (2011). Kadına Yönelik Şiddet Türleri. Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sakarya, A. K. (2013). Üniversitede Öğrenim Gören Gençlerde Flörtte Şiddet. Necmettin Erbakan Üniversite Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Scully, D. (2016). Cinsel Şiddeti Anlamak.
 • Shorey, R., Cornelius, T., & Bell, K. (2008). A Critical Review of Theoretical Frameworks For Dating Violence: Comparing The Dating and Marital Fields. Aggression and Violent Behavior, 13(3), 185-194.
 • Şenol, D., & Yıldız, S. (2013). Kadına Yönelik Şiddet Algısı -Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla. Ankara: Şenol, D., & Yıldız, S. (2013). Kadına Yönelik Şiddet Algısı -Kadın ve Erkek Bakış.
 • Tunç, M. (2013). Feminist Grup Çalışması: Temeli, Kapsamı ve Süreci. Toplum ve SH, 24(2), 209-230.
 • TÜİK. (2011). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri. TÜİK: http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=18 adresinden alındı
 • WHO. (2002). World Report On Violence and Health.
 • Yetim, D. D., & Şahin, D. E. (2005). Aile Hekimliğinde Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşım. Aile Hekimliği Dergisi, 2(2), 50.
 • Yumuşak, A. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddettine Yönelik Tutumları, Toplumsal Cinsiyetçilik ve Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Entitüsü.
Birincil Dil tr
Bölüm Sayılar
Yazarlar

Yazar: Büşra SÜNETÇİ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Ayfer SAY

Yazar: Burcu GÜMÜŞTEPE

Yazar: Bilge ENGİNKAYA

Yazar: Çise YILDIZDOĞAN

Yazar: Müge YALÇIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2016

APA Sünetçi, B , Say, A , Gümüştepe, B , Enginkaya, B , Yıldızdoğan, Ç , Yalçın, M . (2016). Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddeti Algıları Üzerine Bir Araştırma . Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , 16 (1) , 56-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uobild/issue/42561/513072