Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 52 - 75 2017-11-09

DİCK, CAREY VE CAREY MODELİ’NE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Elif Esmer [1]


Öğretim tasarımı genel olarak belirli genel ve özel hedefler üzerine yapılandırılmış bir konunun işlenişiyle ilgili tüm öğelerin planlanmasıyla ilişkilidir.  Eğitimdeki farklı yaklaşımlar, öğretim tasarımı için de farklı pek çok modelin gelişmesini etkilemiştir. Dick, Carey ve Carey Modeli de bu modellerden biridir. Bu model 1968 yılında yapılandırılmış olmasına rağmen, farklı yıllarda, model üzerinde Dick, Carey ve Carey tarafından değişiklikler yapılmıştır.

Bu çalışmada, Dick, Carey ve Carey Öğretim Tasarımı Modeli’nin 0basamaklarına uygun olarak Sınıf Öğretmenliği programı VI. Dönem (III. Sınıf, Bahar Dönemi) öğrencileriyle “Sınıf Yönetimi” dersinde bir uygulama gerçekleştirilmiş, çeşitli veri toplama teknikleri kullanılarak modelin öğrenci başarısına etkisi incelenmiştir.  

Öğretim tasarımı, Dick, Carey ve Carey Modeli
  • Akgün, Ö. (2002). “Öğretim Tasarımının Kurtarılmaya İhtiyacı Var mı?” Eğitim Bilimleri ve Uygulama. Vol:1 ss.133-143.
  • Dick, W. (1996). “The Dick and Carey Model:Will It Survive the Decade?” ETR&,D, Vol. 44, No. 3, pp, 55~53
  • Dick, W. & Carey, L.& Carey, O.J. (2001). The Systematic Design of Instruction. Newyork: Longman
  • Doğan, H. (1997). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı, Ankara: Önder Matbaacılık. Gagnè, R. (1985). The Conditions of Learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. Gagnè, R. M., Briggs, L., & Wager, W. W. (1992). Principles of Instructional Design. Fort Worth. Texas: Harcourt, BraceJovanovich. Gürol, M. ve Atıcı, B. (2001). “Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımlarına Doğru İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Gelişimsel Bir Model önerisi” Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Bildiriler Kitabı. Ankara. ss. 177-183.
  • İpek, İ (2002). “Bilgisayarla Öğretimde (BÖ) Temel Kavramlar: Tasarım, Uygulama ve Yöntemler için Çerçeve Model” Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Eskişehir 23-25 Mayıs 2002.
  • Jonassen, D. (tarihsiz) “There is no need to reclaim the fiel of ID: It’s just growing. Division of Instructional Development Newsletter.” www.ittheory.com/jonessen 1. htm. (2008).
  • Kemp E. J. ve Morrison R. G. (2004), Designing effective instruction. USA: Macmillan College Publishing Company. Merill, D. Drake, L. Lacey, M. Pratt, J. (1996). “Reclaiming Instructional Design.“ Educational Technology, Vol: 36 ss. 5-7. Sweetin, J. (2005) ‘Instructional Design Basics’ Pitt Community College www.pittcc.edu/lti/Instructional_Design_Basics_Instructor_Guide.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif Esmer
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 9 Kasım 2017

APA Esmer, E . (2017). DİCK, CAREY VE CAREY MODELİ’NE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 52-75 . DOI: 10.29065/usakead.320073