Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 205 - 222 2017-07-27

Investigation of Terrorist Events in Turkey from the Perspective of Democratic Opening Process
Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi

Mehmet ÇINAR [1]


: The main purpose of this study is to investigate whether there is a long-term relationship among economic growth, military expenditure and democratic opening variables as a result of terrorist incidents in Turkey. In this regard, time series analysis has been used in the study for 1970-2015 periods. According to the findings, the impact of the democratic openings on the terrorist attacks varies in the short and long term. In other words, in the short term after the announcement of the democratic opening package, a positive impact on terrorism was witnessed. That is, after the announcement of the democratic opening package, the terrorist incidents reduced significantly. But this effect disappeared in the long run. This results shows that the economic and social solutions is more effective than the spending on the military forces (such as defense spending, military spending etc.) to reduce the terrorist attacks.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki terör olaylarının sonucu olarak ekonomik büyüme, askeri harcama ve demokratik açılım değişkenleri arasında uzun vadeli bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır. Bu bağlamda, çalışmada 1970-2015 dönemleri için zaman serisi analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre, demokratik açılımların terör saldırıları üzerindeki etkisi kısa ve uzun vadede farklılık arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle, demokratik açılış paketinin ilanından kısa bir süre sonra terörizm üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Yani, demokratik açılış paketinin ilanından sonra, terör olayları önemli ölçüde azalmıştır. Fakat bu etki uzun vadede kaybolmuştur. Bu sonuçlar, ekonomik ve sosyal çözümlerin, terörist saldırıları azaltmak için askeri kuvvetler harcamasından (savunma harcamaları, askeri harcamaları vb.) daha etkili olduğunu göstermektedir.

  • Abadie, Alberto & Javier Gardeazabal. (2002). The Economic Costs of Conflict: A Case Study of The Basque Country. The American Economic Review, 93(1), 113-132. Ağır, Hüseyin & Muhsin Kar. (2010). Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(539), 13-32. Ak, Mehmet Zeki, M. Kemal Aydın & Mustafa Dinar. (2015). Terör ile Büyüme Arasındaki İlişki: Literatür İncelemesi. Bilgi, 31, 1-16. Akçay, Ekrem Yaşar, Ömer Engin Çelenay. (2012). Terör ve medya ilişkisinin 2003 yılında İstanbul’da meydana gelen saldırılar örneğiyle incelemesi. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 183-197. Akgün, Birol. (2006). Küresel Terör: Mit Mi? Gerçek Mi?. Terörün Görüntüleri, Görüntülerin Terörü. Orhan Gökçe and Uğur Demiray (ed.). Konya: Çizgi Kitabevi. 399-429 Akıncı, Merter, Gönül Yüce Akıncı, Ömer Yılmaz. (2014). Terörizmin Enflasyon Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 5(1), 1-24. Altay, Hüseyin, Aykut Ekinci, M. Akif Peçe. (2013). Ortadoğu’da Terörün Ekonomik Etkileri: Türkiye, Mısır Ve Suudi Arabistan Üzerine Bir İnceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 267-288. Başıbüyük, Oğuzhan; M. Alper Sözer, Nurullah Altun. (2012). Terörle Mücadelede Mikro ve Makro Perspektifler. Ankara: Polis Akademisi Yayınları. Blomberg, S. Brock; Gregory D. Hess & Athanasios Orphanides (2004) The Macroeconomic Consequences Of Terrorism. Journal of Monetary Economics, 51, 1007-1032. Caşın, Mesut Hakkı. (2008). Uluslararası Terörizm, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Dedeoğlu, Beril. (2003). Terörizm Üzerine Karşılaştırmalar: Bermuda Şeytan Üçgeni. Dünden Bugüne Avrupa Birliği Beril Dedeoğlu (ed.), İstanbul: Boyut Kitapları 439-474. Dickey, A. David, Fuller A. Wayne (1979). Distribution Of The Estimators For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Journal of American Statistical Association, 74, 427-431. Eckstein, Zvi, Daniel Tsiddon. (2004). Macroeconomic Consequences of Terror: Theory and The Case of Israel. Journal of Monetary Economics, 51, 971-1002. Engle, E. Robert, Granger W.J. Clive. (1987). Co-Integration and Error Correction Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. Frey, Bruno, S. Simon Luechinger, Alois Stutzer. (2004). Calculating Tragedy: Assessing the Costs Of Terrorism. Institute for Empirical Research in Economics Working Paper 205 University of Zurich. Gaibulloev, Khusrav, Todd Sandler. (2009). The Impact Of Terrorism And Conflicts On Growth In Asia. Economics and Politics 21(3): 359-383. Gupta, Sanjeev, Benedict Clements, Rina Bahattacharya, Shamit Chakravarti. (2002). Fiscal Consequences Of Armed Conflict And Terrorism In Low And Middle-Income Countries. IMF Working Paper. WP/02/142. Karaduman, Sibel, N. Mert Batu. (2011). Televizyon Haberlerinde Terörizm Olgusunun Trt’nin Haber Söylemi Bağlamında İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 359-374. Karagöz, Hüseyin. (2016). Terörizmin Türkiye’de Turistler Ve Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkileri. Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper, WPS No: 19/2016-04. Kılıç, Zafer. (2007). Küresellesme Ile Ivme Kazanan Uluslararası Terörizm ve Buna Karşı Alınan Tedbirler. Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kutlu, Ramazan. (2010). Uluslararasi Terörizm ve 11 Eylül Sonrasinda Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kwiatkowski, Deniz, Peter C. B. Phillips, Peter Schmidt, Yongceheol Shin. (1992). Testing the Null Hypothesis Of Stationarity Against The Alternative of A Unit Root. Journal of Econometrics, 54, 159-178 Johansen, Soren. (1988). Statistical Analysis of Co-Integration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2/3), 231-254. Micheal, Sabir. (2007). Terrorism A Socio-Economic and Political Phenomenon with Special Reference To Pakistan. Journal of Management and Social Sciences, 3(1), 35-46. Öcal, Nadir, Jülide Yıldırım. (2010). Regional Effects of Terrorism on Economic Growth In Turkey: A Geographically Weighted Regression Approach. Journal of Peace Research, 47(4), 477-489. Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, Richard J. Smith. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326. Perzits, Dotan. (2006). The Effect of Terrorism on The Economy: Counterfactual Analysis of Israel. Seminar in Tel Aviv Universit, Manuscript 1-55. Phillips, C. B. Peter, Pierre Perron. (1988). Testing For A Unit Root in Time Series Regression. Biomètrika, 75(2), 336-346. Sezgin, Selami. (2003). Savunma Harcamaları, Terörizm ve Ekonomi. Stradigma Aylık Strateji ve Analiz Dergisi, 4: 3-5. Sungur, Suat. (2010). “Demokratik Açılım” Konusunun Yazılı Basın Tarafından Yansıtılan Söylemleri Üzerine Bir İnceleme. Erciyes Üniversitesi İletişim Dergisi, 1(3), ss.23-34. Tavares, Jose. (2004). The Open Society Assesses Its Enemies: Shocks, Disasters and Terrorist Attacks. Journal of Monetary Economics, 51, 1039-1070. Topal, Ahmet Hamdi. (2004). Uluslararası Hukukta Devlet Destekli Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uysal, Doğan, Mehmet Mucuk, Mustafa Gerçeker. (2009). Terörizmin Ekonomik Etkileri: Türkiye. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Dialog. Süleyman Demirel Üniversitesi 24-27 Eylül 2009, 1-15. Uytun, Alaattin. (2009). 11 Eylül 2001 Terör Saldırısı Sonrası Değişen Terörizm Algısı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Wilkinson, Paul. (2002). Terör ve Terörizm: Kavramlar, Özellikler ve Tipoloji. Silinen Yüzler Karşısında Terör. Cemal Güzel (der.). Ankara: Ayraç Yayınları. 142-163. World Development Indicators 2016. (2016). International Bank For Reconstruction and Development, Washington DC, World Bank Group. Yalçınkaya, İsmail Alper. (2008). Medya-Terörizm Ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yeniçeri, Zuhal, Ali Dönmez. (2008). Terörizm ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili? Türk Psikoloji Dergisi 23(62): 93-103. Younas, Javed. (2015). Does Globalization Mitigate the Adverse Effects of Terrorism on Growth. Oxford Economic Papers, 67(1), 133-156.
Bölüm İçindekiler
Yazarlar

Yazar: Mehmet ÇINAR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil331274, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {205 - 222}, doi = {10.12780/usaksosbil.331274}, title = {Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çınar, Mehmet} }
APA Çınar, M . (2017). Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , 205-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331274
MLA Çınar, M . "Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi" . Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 205-222 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/30659/331274>
Chicago Çınar, M . "Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): 205-222
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi AU - Mehmet Çınar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 222 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi %A Mehmet Çınar %T Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi %D 2017 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Çınar, Mehmet . "Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2017): 205-222 .
AMA Çınar M . Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 205-222.
Vancouver Çınar M . Türkiye'de Terör Olaylarının Demokratik Açılım Süreci Perspektifinden İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): 205-222.