Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 32 2019-06-30

İslam olmanın esaslarını anlatan Hoca Ahmet Yesevi tasavvufi konulara incelikle dikkat çeker. Zira geleneksel, ruhsal ve sosyolojik arka planı itibarıyla Türk toplumunun tasavvuf kanalıyla tatmin edilmesi gerektiğini görmüştür. Tasavvufi geleneğin Türk-İslam toplumlarında önemli bir yer teşkil ettiğini müşâhede ediyor olmamız onun öngörüsünün ne derece isâbetli olduğunu göstermektedir. Dinlerin, dünyevi olan ile kâdim çekişmesi tasavvufun ilk evresi olan zühd dönemini doğurmuştur. Hoca Ahmet Yesevi tarihsel olarak ortada duran bu gerçeğe sık sık atıfta bulunmuştur. Dünyevileşmenin bireyde dini düşünce, ibâdet ve duygulanım boyutlarında nasıl tahribatlara yol açtığı anlatılmıştır. Hz. Peygamber’in yaşantısında görülen zühdün, kendisi ve bütün inananlar için elzem olduğu dile getirilmiştir. Zühdü, ibâdet ve riyâzet ile aşka taşıması beklenen pir-i kâmillere ihtiyaç olduğunu dile getiren Ahmet Yesevi, şeyhi Arsan Baba’ya her fırsatta dua etmiştir. Bununla birlikte aşk yolunun engeli olan dünyaya meyleden riyâkâr şeyhlere de dikkat edilmesini tavsiye eder. İlahi aşkı tadabilecek sâliklerin seyr-i sülûk serencamında dünya sevgisini nasıl izâle edecekleri anlatılır. Bu çalışmada Ahmet Yesevi’nin yaktığı hikmet çerağı ile günümüz dünya hayatının karanlığına ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Ahmet Yesevi, dünya sevgisi, hikmetler, zühd
  • Deliser, Bilal (2016). “Ahmet Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmeti’nde Âyet ve Hadisleri Kullanış Biçimi”, Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu - Çalıştayı - Sergisi Sempozyum Bildirileri ve Sergi Kataloğu, edit. Ö. Zaimoğlu, s. 99-110.Bice, Hayati (2016). Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi, Ankara: Merkez Repro Basım.Cebecioğlu, Ethem ( 20014). Tasavvuf Terimleri&Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Anka YayınlarıEl-Cahız, Ebu Osman (1968). el-Beyan ve’t-Tebyin, thk. Abdüsselam Harun, Darü’l Fikr.el-Muhasibi, Ebu Abdullah Haris b. Esed (2003).Vesaya. nşr. Abdülkadir Ahmed Ata, Beyrut.Eraslan, Kemal (1991). Dîvân-ı Hikmet Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.Eraslan, Kemal (1998). “Ahmed-i Yesevî”, Yesevîlik Bilgisi, Ankara: Ahmed Yesevî Vakfı Yay. İbn Arabi, Muhyiddin (2017). Nasihatname; İstanbul: Ehil Yayıncılık.İbn Arabi, Muhyiddin (2017). Allah’ın İsimlerinin Sırlarının Manalarının Keşfi,terc. Ramazan Biçer, İstanbul: Ehil Yayıncılık.İbn Arabi, Muhyiddin, (2007). Tefsir-i Kebir Te’vilat, terc. Vahdettin İnce, İstanbul: Kitsan Yayınları Kenjetay, Dosay (1999). “Hoca Ahmet Yesevî: Yaşadığı Devir, Tarikatı ve Tesiri”, Tasavvuf Dergisi, Ankara, s. 105-122.Köprülü, Fuad (1993). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.Sülemî, Muhammed b. el-Hüseyn (1986). Tabakâtu’s Sûfiyye. Haleb: Dâru’l- Şa’rânî.Uludağ, Süleyman (1991): Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Marifet Yayınları.Yesevi, Ahmet (2016). Divan-ı Hikmet, ed. Mustafa Tatçı, Ankara: Merkez Repro Basım.Yılmaz, Hasan Kamil (2015). Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul: Ensar Neşriyat.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8784-7762
Yazar: Musa KAVAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usaksosbil537008, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {15 - 32}, doi = {}, title = {AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ}, key = {cite}, author = {KAVAL, Musa} }
APA KAVAL, M . (2019). AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 15-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/537008
MLA KAVAL, M . "AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 15-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/47151/537008>
Chicago KAVAL, M . "AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 15-32
RIS TY - JOUR T1 - AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ AU - Musa KAVAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 32 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ %A Musa KAVAL %T AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ %D 2019 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD KAVAL, Musa . "AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Haziran 2019): 15-32 .
AMA KAVAL M . AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 15-32.
Vancouver KAVAL M . AHMET YESEVİ’NİN DİVAN-I HİKMET’İNDE DÜNYA SEVGİSİ. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 32-15.