Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Exchange Rates on the Export Performance of Uşak Leather Industrial Enterprises

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 15 - 23, 29.12.2021

Öz

The impact of exchange rates on exports has always been discussed. The aim of this study is to determine the effect of exchange rates on the export performance of the leather sector in Uşak province. The monthly exchange rates and leather sector export data for the period 2017-1 and 2021-9 were used. In the study, to analyse the data, ADF and PP Unit Root Tests and Toda-Yamamoto Causality Test were used. According to the results of the analysis; no causal relationship found between leather exports and the exchange rate. So, it can be said, the export performance of the leather sector in Uşak is influenced by factors other than the exchange rate. The study findings show that the impact of exchange rates on exports may vary depending on the sectors. The results provide data that can be used to create policies for all sectors interested in the leather sector.

Kaynakça

 • Çatalbaş, N. (2021). The relationship among import, export, and real exchange rate in Turkey. Journal of Current Researches on Business and Economics, 11(1), 49-72.
 • Gerni, C., Aksu, H. ve Emsen, Ö. (2018). Türkiye ekonomisinde ihracat ile ithalat ve döviz kuru arasındaki ilişkiler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 78-91.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration–with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Karaş, G. ve Karaş, E. (2017). Reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki ilişki: Türkiye özelinde ekonometrik bir değerlendirme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (IASOS Özel Sayısı), 27-46.
 • Phillips, P. C. and Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Rambaldi, A. N. and Doran, H. E. (1996). Testing for granger non-causality in cointegrated systems made easy. Working Papers in Econometrics and Applied Statistics, No.88, Department of Econometrics, The University of New England.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası iktisat teori ve politika uygulamaları (15. Baskı), İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Şahin, D. ve Durmuş, S. (2019). Türkiye’de reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 210-223.
 • Spitaller, E. (1980). Short-run effects of exchange rate changes on terms of trade and trade balance. Staff Papers, 27(2), 320-348.
 • Tetik, M. ve Kara, G. (2020). FED ve TCMB politika kararları arasındaki stratejik etkileşimin testi: Toda-Yamamoto yaklaşımı. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 32, 35-47.
 • Toda, H. Y. and Phillips, P. C. (1993). Vector autoregressions and causality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 61(6), 1367-1393.
 • Toda, H. Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Yaşar, E. ve Küpcü, O. (2020). Reel döviz kurunun firmaların ihracat performansına etkisi: Farklı sektörlerdeki firmalar üzerine ampirik bir inceleme. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 6(3), 67-78.
 • Yıldıran, M. ve Yıldıran, M. (2006). Sektörel rekabet gücünün kur etkisine açıklığı: Türk tekstil sektöründe uygulama [Tam metin bildiri]. V. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi içinde (ss. 347-355). Tokat, 15-17 Haziran 2006.
 • UTSO, (2020). Uşak ticaret ve sanayi odası dericilik sektör raporu 2020. https://usaktso.org/images/haber/thumbs/Bilgi_Bankasi/Sektor_Rapor/Deri_Sektor_Rapor_2020.pdf. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat rakamları. https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.
 • TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemi. https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket.

DÖVİZ KURLARININ UŞAK DERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 15 - 23, 29.12.2021

Öz

Döviz kurlarının ihracat üzerindeki etkisi her zaman tartışılagelmektedir. Bu çalışmanın amacı, Uşak ilinde deri sektörünün ihracat performansı üzerinde döviz kurlarının etkisini belirlemektir. Çalışmada 2017-1 ile 2021-9 döneminde aylık sepet kuru ve deri sektörü ihracat verileri kullanılmıştır. Verilerin analizinde ADF ve PP Birim Kök Testleri ve Toda-Yamamoto Nedensellik Testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; deri ihracatı ile döviz kuru arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Buna göre Uşaktaki deri sektörünün ihracat performansı döviz kuru dışındaki faktörlerin etkisi altındadır. Çalışma bulguları kurların ihracat üzerindeki etkisinin sektörlere göre değişebileceğini göstermektedir. Sonuçlar deri sektörü ile ilgilenen tüm kesimler için politika üretmede kullanılabilecek veriler sunmaktadır.

Kaynakça

 • Çatalbaş, N. (2021). The relationship among import, export, and real exchange rate in Turkey. Journal of Current Researches on Business and Economics, 11(1), 49-72.
 • Gerni, C., Aksu, H. ve Emsen, Ö. (2018). Türkiye ekonomisinde ihracat ile ithalat ve döviz kuru arasındaki ilişkiler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 78-91.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
 • Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration–with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Karaş, G. ve Karaş, E. (2017). Reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki ilişki: Türkiye özelinde ekonometrik bir değerlendirme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (IASOS Özel Sayısı), 27-46.
 • Phillips, P. C. and Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Rambaldi, A. N. and Doran, H. E. (1996). Testing for granger non-causality in cointegrated systems made easy. Working Papers in Econometrics and Applied Statistics, No.88, Department of Econometrics, The University of New England.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası iktisat teori ve politika uygulamaları (15. Baskı), İstanbul: Güzem Yayınları.
 • Şahin, D. ve Durmuş, S. (2019). Türkiye’de reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 210-223.
 • Spitaller, E. (1980). Short-run effects of exchange rate changes on terms of trade and trade balance. Staff Papers, 27(2), 320-348.
 • Tetik, M. ve Kara, G. (2020). FED ve TCMB politika kararları arasındaki stratejik etkileşimin testi: Toda-Yamamoto yaklaşımı. Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, 32, 35-47.
 • Toda, H. Y. and Phillips, P. C. (1993). Vector autoregressions and causality. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 61(6), 1367-1393.
 • Toda, H. Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • Yaşar, E. ve Küpcü, O. (2020). Reel döviz kurunun firmaların ihracat performansına etkisi: Farklı sektörlerdeki firmalar üzerine ampirik bir inceleme. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 6(3), 67-78.
 • Yıldıran, M. ve Yıldıran, M. (2006). Sektörel rekabet gücünün kur etkisine açıklığı: Türk tekstil sektöründe uygulama [Tam metin bildiri]. V. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi içinde (ss. 347-355). Tokat, 15-17 Haziran 2006.
 • UTSO, (2020). Uşak ticaret ve sanayi odası dericilik sektör raporu 2020. https://usaktso.org/images/haber/thumbs/Bilgi_Bankasi/Sektor_Rapor/Deri_Sektor_Rapor_2020.pdf. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracat rakamları. https://tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.
 • TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemi. https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi, Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ercan ÖZEN Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ
0000-0002-7774-5153
Türkiye


Ahmet Eren YILDIRIM
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ
0000-0002-2405-3081
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özen, E. & Yıldırım, A. E. (2021). DÖVİZ KURLARININ UŞAK DERİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ . Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 15-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usakuyg/issue/68773/1073267