e-ISSN: 2792-081X
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Uşak Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi (UBF Dergisi), 2021 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. UBF Dergisi'nin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki (2) kez (Haziran ve Aralık) aylarında yayımlanmaktadır. Derginin Yayın Kurulu’nun kararı ile Haziran ve Aralık aylarının dışında dergide özel sayı da yayınlanabilmektedir.

Tarandığı Dizinler: DRJI, ESJI, EuroPub ve Journals Directory

Araştırma Makalesi

FINANCIAL RATIOS AND FINANCIAL STATEMENTS ITEMS AT THE SECTOR LEVEL: EVIDENCE FROM TÜRKİYE

Araştırma Makalesi

Finansal Okuryazarlık ve Dijital Okuryazarlık Düzeyinin Kripto Para Piyasası Yatırımlarına Etkisi