Yazım Kuralları

Genel Koşullar
1. Dergiye gönderilen çalışmaların “Örnek Makale Şablonu” kullanılarak hazırlanması zorunludur, örnek makale şablonuna uygun olarak sisteme yüklenmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale gönderilirken sisteme yüklenmesi gereken 6 (altı) adet zorunlu dosya bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen ilgili formların Islak İmzalı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 
-Başlık Sayfası,
-Tam Metin (Örnek Makale Şablonuna Göre Hazırlanmış),
-Telif Hakkı Devir Formu, 
-Yazar Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Bildirimi Formu,
-Etik Kurul Onayına Gerek Olmadığına Dair Bildirim Formu,
-Benzerlik Raporu,
2. Dergiye gönderilen çalışmalar dergi yazım kurallarında belirtilen koşullara uygun olarak dergi sistemine yüklenmelidir. İlk defa makale gönderimi için “Makale Gönder” butonu seçilerek gerekli adımların takibi ile makalenin ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gereklidir.
3. Yazar veya yazarların ad–soyad, kurum, e-posta ve ORCID bilgilerine sadece “Başlık Sayfasında” yer verilmelidir. Eğer makale herhangi bir tez ya da başka bir bilimsel çalışmadan türetilmişse, “Başlık Sayfası”nda belirtildiği gibi gösterilmesi gereklidir.
-Başlık Sayfası için tıklayınız.
4. Telif Hakkı Formu, Yazar Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Bildirimi Formu ve Etik Kurul Onayına Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu (etik kurul onayı ve/veya yasal/özel izin gereken bir çalışma ise ilgili izne ilişkin belge) yüklenmediği durumda hakem değerlendirme süreci başlatılmamaktadır. Çalışma tek yazarlı olsa bile “Yazar Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Bildirim Formunun” yüklenmesi gerekmektedir.
-Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.
-Yazar Katkı Oranı ve Çıkar Çatışması Bildirimi Formu için tıklayınız.
-Etik Kurul Onayına Gerek Olmadığına Dair Bildirim Formu için tıklayınız.
5. Dergiye gönderilen bütün çalışmalar özgün olmalı, başka bir yayın sürecine dahil edilmemiş olmalıdır. Kongrelerde sunulan ve tam metinleri yayımlanan çalışmalar kabul edilmez. Çalışmanın değerlendirilmek üzere sunulması halinde yazarların bu kuralları kabul ettiği varsayılır. Yazarlara telif ücreti ödenmez. Editörler Kurulu çalışmaları kurallara uymadığı gerekçesi ile kabul etmeme, düzeltme talep etme ve yeniden organize etme hakkını saklı tutar.
6. Yazarlar makalelerini dergi internet sitesinde yer alan “Örnek Makale Şablonu”na uygun şekilde Microsoft Office Word 2016 ve üzeri bir versiyonda hazırlayarak göndermelidirler. Makale şablonuna uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınmadan editoryal redde tabi tutulacaktır.
-Örnek makale şablonu için tıklayınız.
7. Yazarların sisteme yükledikleri makalelerini iThenticate veya Turnitin benzerlik programları ile analiz ederek benzerlik raporunu sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
8. Yazarların ORCID bilgilerini sisteme girmelerinin yanında “Başlık Sayfası” üzerindeki yazar bilgilerinin yanına eklenmesi ve bu işlemin tüm yazarlar için yapılması gerekmektedir. Yazarlar ORCID kimliklerini https://orcid.org/signin adresinden alabilirler.
9. Sisteme yüklenen başvurular, belge-bilgi ve şekil şartları yönünden ön kontrolden geçirildikten sonra editoryal ön değerlendirme gerçekleştirilecektir.
Sisteme yüklenecek olan makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir

Ana Metin Yazım Kuralları
1.  Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, örnek makale şablonuna uygun metinlerinin her şey dahil olmak üzere en az 10 (on) en fazla 25 (yirmi beş) sayfa olması gerekmektedir. Makalelerin sayfa sayılarının belirlenen sayıları  belirli bir ölçüde aşması durumunda, değerlendirme sürecinin başlatılmasına dergi editörlüğü karar verecektir.
2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin Türkçe özünün 150-250 kelime arasında olmasına ve İngilizce özünün yazılmasında bu koşula azami dikkat edilmesi gerekmektedir.
3Sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm (0,98 inç) kenar boşluğu bırakılmalıdır. Başlıklar 12 punto, metin içi 11 punto, özet/abstract ve kaynakça 10 punto, dipnot 9 punto harf boyutu ile Times New Roman yazım stili kullanılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve denklemler kendi içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalı ve Times New Roman 10 punto yazım stili kullanılmalıdır. Metin içi 1,5 satır aralığı, özet/abstract 1 satır aralığında olacak şekilde hazırlanmalıdır. Makale metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır. Her paragraf ilk satır 1 cm içeride, metnin devamında ise sağdan ve soldan 0 cm olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk paragraf aralığı, paragraf arası önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve denklemlerden önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
4. Ana başlık ortalı, tamamı büyük harfle ve koyu olacak şekilde yazılmalıdır. Birinci düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, tamamı büyük harfle ve koyu olmalıdır. İkinci düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve koyu olmalıdır. Üçüncü düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük, italik ve koyu olmalıdır. Dördüncü düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve italik ve koyu olmalıdır.
5. Metin içerisinde kullanılmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez. Kaynaklara yapılan atıflar metnin içinde parantez arasında verilmelidir. Kaynaklara atıf yapmak için dipnot kullanılmamalıdır.
6. Kaynakça metninin yazımı, yayın türü (kitap, makale, bildiri vb.) ayrımı yapılmadan, alfabetik sıralı olmalıdır. Gövde metni, iki yana yaslı, asılı (1 cm), önce 0 nk sonra 6 nk ve tek satır aralığında olmalıdır.