Yazım Kuralları

Sisteme yüklenecek olan makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir

Çalışmanın tamamı A4 formatında hazırlanmalıdır.
Sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm (0,98 inç) kenar boşluğu bırakılmalıdır.
Başlıklar 12 punto, metin içi 11 punto, özet/abstract ve kaynakça 10 punto, dipnot 9 punto harf boyutu ile Times New Roman yazım stili kullanılmalıdır.
Tablo, şekil, grafik ve denklemler kendi içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalı ve Times New Roman 10 punto yazım stili kullanılmalıdır.
Metin içi 1,5 satır aralığı, özet/abstract 1 satır aralığında olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Makale metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
Her paragraf ilk satır 1 cm içeride, metnin devamında ise sağdan ve soldan 0 cm olmalıdır.
Başlıklardan önce ve sonra 6 nk paragraf aralığı, paragraf arası önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
Tablo, şekil, grafik ve denklemlerden önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
Makale uzunluğu ekler ve kaynakça dâhil 30 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Ana başlık sola yaslı, tamamı büyük harfle, bold (kalın) ve koyu olacak şekilde yazılmalıdır.
Birinci düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, tamamı büyük harfle, bold (kalın) ve koyu olmalıdır.
İkinci düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük, bold (kalın) ve koyu olmalıdır.
Üçüncü düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük, italik ve koyu olmalıdır.
Dördüncü düzey başlık sola yaslı, sağdan 1 cm içerde, sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük ve italik olmalıdır.
Metin içerisinde kullanılmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez. Kaynaklara yapılan atıflar metnin içinde parantez arasında verilmelidir. Kaynaklara atıf yapmak için dipnot kullanılmamalıdır.
Kaynakça metninin yazımı, yayın türü (kitap, makale, bildiri vb.) ayrımı yapılmadan, alfabetik sıralı olmalıdır. Gövde metni, iki yana yaslı, asılı (1 cm), önce 0 nk sonra 6 nk ve tek satır aralığında olmalıdır.
Yukarıdaki yer alan yazım kurallarına göre oluşturulmuş Makale Şablonu. doc ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıdaki yer alan yazım kurallarına göre oluşturulmuş Makale Şablonu.pdf ulaşmak için tıklayınız.

Makalenizi sisteme yüklerken dergimizin web adresinde yer alan yazar formlarını sisteme eksiksiz bir şekilde yüklemeyi unutmayınız.

Telif Hakkı Devir Formu için Tıklayınız.

Yazar Bilgi ve İletişim Formu için Tıklayınız.

Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu için Tıklayınız.

Katkı Oranı Beyanı ve Çıkar Çatışması Formu için Tıklayınız.

Dergiye makale gönderimi için dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış dosyaların “Makale Gönder” sekmesinden yüklenmesi gerekmektedir.