Amaç ve Kapsam

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri ve benzeri alanlarda hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makaleleri, kitap eleştirileri ile diğer türdeki yayınları, bilimsel yayıncılık ilkelerine ve etik kurallara uygun olarak değerlendirerek okuyuculara ve araştırmacılara ulaştırmayı hedeflemektedir.

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, sosyal bilimlerin İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin çalışmaları kapsamındaki ana bilim dalları alanlarında özgün araştırmalara yer vererek ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel ve hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik olarak 6 aylık dönemlerde yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Eserler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Gönderilen çalışmaların daha önce yayımlanmamış olması, aynı anda birden fazla dergiye yayımlanmak üzere iletilmemiş olması, sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergide yayımlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.
https://ubfdergi.usak.edu.tr/storage/sayfa/December2021//7xmjrDd8V0WdZNKafCkARW6MUM7bNCRt1Whc5Fnm.pdf


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık