İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Uşak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ubfdergisi@usak.edu.tr

Başeditör

Doç Dr. İncilay ERDURU
Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
incilay.erduru@usak.edu.tr

Editör Yardımcısı

A. Eren YILDIRIM
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
ahmet.yildirim@usak.edu.tr