İletişim Bilgileri

Editör

Doç Dr. İncilay ERDURU
Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
incilay.erduru@usak.edu.tr

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap KARAKOÇ
Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi
mehtap.karakoc@usak.edu.tr

Teknik İletişim

Araştırma Görevlisi Burcu Yürük
Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi
burcu.yuruk@usak.edu.tr