Hakkında

2021 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan ve Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne bağlı olan UBF Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinlerarası, açık erişimli ve hakemli bilimsel bir dergidir. UBF Dergisi başta Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri ve benzeri alanlarda hazırlanmış özgün çalışmaları bilimsel yayıncılık ilkelerine uygun bir şekilde yayınlamayı hedeflemektedir. Derginin hedef kitlesini; akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Yayın Kurulu’nun kararı ile Haziran ve Aralık aylarının dışında dergide özel sayı da yayınlanabilmektedir.