Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FINANCIAL ANALYSIS OF HOSPITAL COMBINATIONS: AN APPLICATION IN PUBLIC HOSPITALS

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 69 - 94, 30.04.2022

Öz

Scarce resources should be managed in the best way in order to distribute the shares allocated to health in a rational and fair manner. For this purpose, financial analysis is needed to determine how resources are used and to use them better. Thesis work the 6-year financial statements of the relevant hospitals, 3 years before the merger (2013-2015) and 3 years after the merger (2016-2018). According to the data determined as a result of the study, it was seen that the desired financial targets were not achieved in the merger of Sivas State Hospital and Sivas Numune Hospital. It has been determined that with the merger of the hospital, the liquidity situation deteriorated, the net working capital became negative, the amount of commercial debts increased and these debts were in the form of short-term debts, the debt payment day period was extended, and the increase in expenses was much more than the sales, although net sales increased with the merger. has been done. This situation, on the other hand, caused the hospital to suffer permanent losses, deteriorate the equity structure and melted its own resources. Moving away from the desired purpose in the merger, the institution went into an inefficient state.

Kaynakça

 • Alper A. (2016) Kamu Hastanelerinde Finansal Performansın Oran Analizi İle Ölçülmesi: Sivas Numune Hastanesi Örneği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Çam, H. (2008). Sağlık İsletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı, Konya, Yüksek Lisans Tezi
 • Demirtaş, M. (2016). Bir Sağlık Bakanlığı Hastanesinin Afiliasyon Öncesi ve Sonrası Finansal Performans Analizi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Muğla, Yüksek Lisans Tezi
 • Eyüboğlu, O. (2019). Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Kamu Üniversite Hastanelerinin Finansal Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Orak, S. (2015). Ankara İli Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin 2008-2013 Dönemi Finansal Performansının Oran Analizi İle İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Yüksek Lisans Tezi
 • Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6,183-199
 • Sağlık Bakanlığı, (2018). Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara
 • Tokat, M. (2014). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi- Önsöz, Ankara: Siyasal Kitabevi.

HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1, 69 - 94, 30.04.2022

Öz

Sağlığa ayrılan payların rasyonel ve adil dağıtılabilmesi için kıt kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kaynakların nasıl kullanıldığının belirlemek ve daha iyi kullanılabilmesi içinde finansal analize ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada Sivas Devlet Hastanesi ile Sivas Numune Hastanesinin birleşme öncesi (2013-2015) yılları ile birleşme sonrası (2016-2018) yılları arasındaki finansal performansları karşılaştırmalı tablolar analizi ve oran analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda tespit edilen verilere göre Sivas Devlet Hastanesi ile Sivas Numune Hastanesinin birleşmesinde arzulanan finansal hedeflere ulaşılmadığı görülmüştür. Hastanenin birleşmesiyle, birlikte likidite durumunun kötüye gittiği, net çalışma sermayesinin negatife geçtiği, ticari borçların tutarının artığı ve bu borçların kısa vadeli borç şeklinde olduğu, borç ödeme gün süresinin uzadığı, birleşme ile birlikte net satışlar artmasına rağmen giderde meydana gelen artış satışlardan çok fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum ise hastanenin sürekli zarar etmesin, öz kaynak yapısının bozulmasına ve öz kaynaklarının erimesine neden olmuştur. Birleşmede istenen amaçtan uzaklaşarak kurum verimsiz bir duruma geçmiştir.

Kaynakça

 • Alper A. (2016) Kamu Hastanelerinde Finansal Performansın Oran Analizi İle Ölçülmesi: Sivas Numune Hastanesi Örneği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Çam, H. (2008). Sağlık İsletmelerinde Finansal Performansın Değerlendirilmesi: Karaman Devlet Hastanesi Örneği, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı, Konya, Yüksek Lisans Tezi
 • Demirtaş, M. (2016). Bir Sağlık Bakanlığı Hastanesinin Afiliasyon Öncesi ve Sonrası Finansal Performans Analizi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Muğla, Yüksek Lisans Tezi
 • Eyüboğlu, O. (2019). Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Kamu Üniversite Hastanelerinin Finansal Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Orak, S. (2015). Ankara İli Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin 2008-2013 Dönemi Finansal Performansının Oran Analizi İle İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara, Yüksek Lisans Tezi
 • Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6,183-199
 • Sağlık Bakanlığı, (2018). Sağlık İstatistikleri Yıllığı, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara
 • Tokat, M. (2014). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi- Önsöz, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz KAYA> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0000-0000-0000
Türkiye


Enis Baha BİÇER>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1624-4988
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usaysad1095648, journal = {Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi}, eissn = {2149-6161}, address = {}, publisher = {Zekai ÖZTÜRK}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {69 - 94}, title = {HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Kaya, Yavuz and Biçer, Enis Baha} }
APA Kaya, Y. & Biçer, E. B. (2022). HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , 8 (1) , 69-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/69679/1095648
MLA Kaya, Y. , Biçer, E. B. "HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA" . Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 8 (2022 ): 69-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/69679/1095648>
Chicago Kaya, Y. , Biçer, E. B. "HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 8 (2022 ): 69-94
RIS TY - JOUR T1 - HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA AU - YavuzKaya, Enis BahaBiçer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 94 VL - 8 IS - 1 SN - -2149-6161 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA %A Yavuz Kaya , Enis Baha Biçer %T HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA %D 2022 %J Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi %P -2149-6161 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, Yavuz , Biçer, Enis Baha . "HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA". Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 8 / 1 (Nisan 2022): 69-94 .
AMA Kaya Y. , Biçer E. B. HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA. USAYSAD. 2022; 8(1): 69-94.
Vancouver Kaya Y. , Biçer E. B. HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2022; 8(1): 69-94.
IEEE Y. Kaya ve E. B. Biçer , "HASTANE BİRLEŞMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ: KAMU HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA", Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 69-94, Nis. 2022