Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 224 - 238, 31.08.2022

Öz

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle bilgi transferi çok daha kolay hale gelmekte ve bilgi interaktif bir şekilde paylaşılmaktadır. Dijitalleşme sürecine uyum sağlayan işletmeler de bu sayede, müşteriler ile kurmuş oldukları iletişim bağını daha da kuvvetlendirmektedir. Sektörün yapısı gereği sağlık hizmetleri talebinde başvurulan bilgi kaynağı oldukça fazladır. Ancak bu kaynakların çoğunda değişen toplum tipolojisinin de etkisi ile bilgi asimetrisinin fazla olması, hasta beklentilerinin değişmesi, hasta- hekim arasındaki iletişimin farklı bir boyut kazanması vb. sebeplerden ötürü, sağlık sektöründe de dijital iletişim ve pazarlama kavramlarının önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada Kasım-Aralık 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de aktif olarak hizmet sunan 13 şehir hastanesinin dijital pazarlama kanalları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme sonucunda şehir hastanelerinin web sitelerinde, mobil uygulamalarında, sosyal medya içeriklerinde ve güncel paylaşım durumlarında, arama motoru optimizasyonunda eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Toplumda İnternet ve akıllı telefon kullanım oranlarının artmasıyla birlikte, sağlık kurumlarının da dijital pazarlama kanallarını etkin bir performans ile kullanmaları tavsiye edilmektedir

Kaynakça

  • Alkaya, A. (2007). Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletişimi süreci ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir
  • Ashley, C., Tuten, T. (2015). Creative Strategies In Social Media Marketing: An Exploratory Study Of Branded Social Content And Consumer Engagement. Psychology & Marketing, 32 (1), 15-27
  • Kritzinger, W. T. (2017). Development of a search engine marketing model using the application of a dual strategy. The Cape Peninsula University of Technology. Doctor of Technology, Informatics in the Faculty of Informatics and Design, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Cape Town
  • Mert, Y.L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 6(2) 1299-1328

EXAMINATION OF HEALTH INSTITUTIONS IN TERMS OF DIGITAL MARKETING: CASE OF CITY HOSPITALS

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 224 - 238, 31.08.2022

Öz

With the development of digital tecnologies, information transfer becomes much easier and information is shared in an interactive way. In this way, businesses that adapt to the digilization process strengthen the communication bond they have established with customers. Due to the structure of the sector, the source of information used in the demand for health services is quite high. However, due to the high asymmetry of information with the effect of changing society typology in most of these resources, changing patient expectations, communication between patient and physician gaining a different dimension, etc. , the importance of digital communication and marketing concepts is increasing in the health sector. In this study, digital marketing channels of 13 city hospitals actively serving in Turkey as of November- December 2021 were examined by content analysis method. As a result of the review, it was determined that there are deficiencies in the websites, mobile applications, social media content and current sharing situations of the city hospitals, search engine optimization. With the increase in internet and smartphone usage rates in society, health institutions are also advised to use digital marketing channels with effective performance

Kaynakça

  • Alkaya, A. (2007). Mobil kanallar yoluyla pazarlama iletişimi süreci ve üniversite öğrencilerinin mobil pazarlamaya ilişkin tutumlarına yönelik bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir
  • Ashley, C., Tuten, T. (2015). Creative Strategies In Social Media Marketing: An Exploratory Study Of Branded Social Content And Consumer Engagement. Psychology & Marketing, 32 (1), 15-27
  • Kritzinger, W. T. (2017). Development of a search engine marketing model using the application of a dual strategy. The Cape Peninsula University of Technology. Doctor of Technology, Informatics in the Faculty of Informatics and Design, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Cape Town
  • Mert, Y.L. (2018). Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 6(2) 1299-1328
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur Açıkgöz 0000-0002-5419-626X

Derya Fatma Biçer 0000-0002-3359-1236

Erken Görünüm Tarihi 30 Ağustos 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 30 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Açıkgöz, O., & Biçer, D. F. (2022). SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 8(2), 224-238.
AMA Açıkgöz O, Biçer DF. SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ. USAYSAD. Ağustos 2022;8(2):224-238.
Chicago Açıkgöz, Onur, ve Derya Fatma Biçer. “SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ”. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi 8, sy. 2 (Ağustos 2022): 224-38.
EndNote Açıkgöz O, Biçer DF (01 Ağustos 2022) SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 8 2 224–238.
IEEE O. Açıkgöz ve D. F. Biçer, “SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ”, USAYSAD, c. 8, sy. 2, ss. 224–238, 2022.
ISNAD Açıkgöz, Onur - Biçer, Derya Fatma. “SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ”. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 8/2 (Ağustos 2022), 224-238.
JAMA Açıkgöz O, Biçer DF. SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ. USAYSAD. 2022;8:224–238.
MLA Açıkgöz, Onur ve Derya Fatma Biçer. “SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ”. Uluslararası Sağlık Yönetimi Ve Stratejileri Araştırma Dergisi, c. 8, sy. 2, 2022, ss. 224-38.
Vancouver Açıkgöz O, Biçer DF. SAĞLIK KURULUŞLARININ DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ: ŞEHİR HASTANELERİ ÖRNEĞİ. USAYSAD. 2022;8(2):224-38.