Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YANLIŞ BİLİNÇ VE ÖZGÜR İRADE BAĞLAMINDA “DEVİL'S ADVOCATE” FİLMİNİN ANALİZİ

Yıl 2021, Sayı 5, 217 - 235, 20.04.2021
https://doi.org/10.47994/usbad.825790

Öz

Modernleşme süreciyle başlayan yeni değerler oluşturma süreci bir takım insani özelliklerin sınırlandırılmasında etkili olmuştur. Ahlak ve vicdana yönelik bir yapıya sahip olan insanın iyi ve doğruya yönelik olan düşünceleri mevcut sistem içerisinde karşılığını bulup bulmamasına göre değerlendirilmiştir. Ahlaki bir problem ifade eden yönüyle bilinç, özgür iradenin hâkim olduğu bütünlük içerisinde karşılığını bulabilir. İdeoloji ve sistem bağlamında birtakım gereksinimlerin ve onların sonuçlarının belirlenmiş olması, insan eylemlerine yön veren ilişkisel tabanlı yapılanmalarının da etkisiyle pragmatist bir anlayış içerisinde yanlış bilinç oluşabilmektedir. Bu çalışmada da yanlış bilinç ve özgür irade kavramları Devil's Advocate filmi aracılığıyla göstergebilimsel analiz ve söylem analizi yöntemiyle ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Binark, M. (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Burasıyerimi.(2015). Şeytanın Avukatı Filmi Üzerine Bir İnceleme. Erişim adresi: https://burasiyerimi.blogspot.com/2015/12/merhaba-bir-onceki-konuyu-yazarken.html Erişim tarihi: 29 Aralık 2019.
 • Düşünbil.(2017). Cehennemde hüküm sürmek, cennette hizmet etmekten iyidir’ Şeytanın Avukatı. Erişim adresi: https://dusunbil.com/cehennemde-hukum-surmek-cennette-hizmet-etmekten-iyidir-seytanin-avukati/ Erişim tarihi: 30 Aralık 2019.
 • Erdoğan, İ. Alemdar, K. (2010) Öteki Kuram. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Ertike, S. A. (2009) Televizyonda Görüntü Düzenlemesi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Film Analizi.(2019). The Devil’s Advocate (1997) – Şeytanın Avukatı Film Analizi. Erişim adresi: https://www.filmanalizi.net/seytanin-avukati-1997-seytan-icin-calistigini-bilemezdi-part-1/ Erişim tarihi: 30 Aralık 2019.
 • Hackford, T. (1998). Devil’s Advocate. Erişim adresi: https://www.netflix.com/tr-en/title/1181732.
 • Hasker W. (2012) “İnsanın Özgürlüğü ve Kötülük Problemi” çev. Fehrullah Terkan. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:53 sayfa: 183-198.
 • Horkheimer, M. (2016). Akıl Tutulması. (Orhan Koçak Çev). İstanbul: Metis Yayınevi.
 • Kırık, A, Arvas, N. (2014). Sömürgecilik Ve Irkçılık Olgusu Bağlamında Piyanist Filminin Gösterge Bilimsel Analizi. Intermedia International E-journal, 1 (1) , 46-65.
 • Marcuse, H. (2010). Tek Boyutlu İnsan, İstanbul: (Çev. Aziz Yardımlı). İdea Yayınları.
 • MARX, Karl (2007). Yabancılaşma: 1844 El Yazmaları, çev. Kenan Somer, Ahmet Kardam, 3. Basım, Ankara: Sol Yayınları.
 • Neiderman, A. (2017). Şeytanın Avukatı, İstanbul: (Çev. C. Erdal Bodur). Kitabix Yayınları.
 • Nurdoğan, Rigel vd. (2011). Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Su Yayınları, İstanbul.
 • Özturan. H. (2016). İntihar: Şeytanın Avukatı ve Emile Durkheim. Erişim adresi: https://filmloverss.com/intihar-seytanin-avukati-ve-emile-durkheim/ Erişim tarihi: 30 Aralık 2019.
 • Torun, T. (2018). Yaşam-Dünyasının Sömürgeleştirilmesi Olarak Modernitenin Krizi. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , (30) , 173-190.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2019). İrade. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 29 Aralık 2019.
 • Yaylagül, L. (2014). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Zor, L. (2018). Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan Sinemasındaki Sunumu: Nabat Filmi Örneği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (40) , 56-70.

ANALYSIS OF THE "DEVIL'S ADVOCATE MOVIE” IN THE CONTEXT OF FALSE CONSCIOUSNESS AND FREE WILL

Yıl 2021, Sayı 5, 217 - 235, 20.04.2021
https://doi.org/10.47994/usbad.825790

Öz

The process of creating new values that started with the modernization process has been effective in limiting some human characteristics. The thoughts of a person, who has a moral and conscientious nature, are evaluated according to whether they find their counterparts in the current system. Consciousness, with its aspect that expresses a moral problem, can find its counterpart in the integrity of free will. In the context of ideology and system, the determination of certain needs and their consequences, and the effect of relational-based structures that direct human actions, can create a false consciousness in a pragmatist understanding. In this study, the concepts of false consciousness and free will have been discussed through the method of semiotic analysis and discourse analysis through the movie Devil's Advocate.

Kaynakça

 • Binark, M. (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Burasıyerimi.(2015). Şeytanın Avukatı Filmi Üzerine Bir İnceleme. Erişim adresi: https://burasiyerimi.blogspot.com/2015/12/merhaba-bir-onceki-konuyu-yazarken.html Erişim tarihi: 29 Aralık 2019.
 • Düşünbil.(2017). Cehennemde hüküm sürmek, cennette hizmet etmekten iyidir’ Şeytanın Avukatı. Erişim adresi: https://dusunbil.com/cehennemde-hukum-surmek-cennette-hizmet-etmekten-iyidir-seytanin-avukati/ Erişim tarihi: 30 Aralık 2019.
 • Erdoğan, İ. Alemdar, K. (2010) Öteki Kuram. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Ertike, S. A. (2009) Televizyonda Görüntü Düzenlemesi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Film Analizi.(2019). The Devil’s Advocate (1997) – Şeytanın Avukatı Film Analizi. Erişim adresi: https://www.filmanalizi.net/seytanin-avukati-1997-seytan-icin-calistigini-bilemezdi-part-1/ Erişim tarihi: 30 Aralık 2019.
 • Hackford, T. (1998). Devil’s Advocate. Erişim adresi: https://www.netflix.com/tr-en/title/1181732.
 • Hasker W. (2012) “İnsanın Özgürlüğü ve Kötülük Problemi” çev. Fehrullah Terkan. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:53 sayfa: 183-198.
 • Horkheimer, M. (2016). Akıl Tutulması. (Orhan Koçak Çev). İstanbul: Metis Yayınevi.
 • Kırık, A, Arvas, N. (2014). Sömürgecilik Ve Irkçılık Olgusu Bağlamında Piyanist Filminin Gösterge Bilimsel Analizi. Intermedia International E-journal, 1 (1) , 46-65.
 • Marcuse, H. (2010). Tek Boyutlu İnsan, İstanbul: (Çev. Aziz Yardımlı). İdea Yayınları.
 • MARX, Karl (2007). Yabancılaşma: 1844 El Yazmaları, çev. Kenan Somer, Ahmet Kardam, 3. Basım, Ankara: Sol Yayınları.
 • Neiderman, A. (2017). Şeytanın Avukatı, İstanbul: (Çev. C. Erdal Bodur). Kitabix Yayınları.
 • Nurdoğan, Rigel vd. (2011). Kadife Karanlık 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Su Yayınları, İstanbul.
 • Özturan. H. (2016). İntihar: Şeytanın Avukatı ve Emile Durkheim. Erişim adresi: https://filmloverss.com/intihar-seytanin-avukati-ve-emile-durkheim/ Erişim tarihi: 30 Aralık 2019.
 • Torun, T. (2018). Yaşam-Dünyasının Sömürgeleştirilmesi Olarak Modernitenin Krizi. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi , (30) , 173-190.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. (2019). İrade. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 29 Aralık 2019.
 • Yaylagül, L. (2014). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Zor, L. (2018). Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan Sinemasındaki Sunumu: Nabat Filmi Örneği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (40) , 56-70.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Erdem ÇİLTAŞ> (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5650-5970
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 5

Kaynak Göster

APA Çiltaş, E. (2021). YANLIŞ BİLİNÇ VE ÖZGÜR İRADE BAĞLAMINDA “DEVİL'S ADVOCATE” FİLMİNİN ANALİZİ . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , (5) , 217-235 . DOI: 10.47994/usbad.825790

16494  16495  16496  16503  16570 16633   16823 

 16824 17564  19288 22730 22803 

 23495     

   25002    

             Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Yerleşke / Malatya 

Telefon: 0533 5438933, https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad -- sdurukoglu@gmail.com -- usbaddergi@gmail.com 18414