Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 51 - 58 2019-12-31

Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Hope Levels of University Students in Sport Area in Terms of Various Variants

Hikmet TURKAY [1] , Ali Dursun AYDIN [2] , Çağrı ARI [3] , Esengül GÜNGÖZ [4]


Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin spor bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin umut düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik özellikler açısından incelenerek, farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nda öğrenim gören öğrenciler (97 kız ve 102 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Synder ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen ve Akman ve Korkut (1993) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Umut Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük eğitimi bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre umut düzeylerinde bir farklılık bulunamazken, bölüm, sınıf ve aile gelir durumlarına göre aralarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

The aim of this study is to investigate the hopes of students studying in sports sciences in terms of various socio-demographic characteristics and to reveal the differences. The study group consisted of students (97 girls and 102 boys) from Gazi University Faculty of Sport Sciences and Kafkas University Sarıkamış School of Physical Education and Sports. As data collection tool, Hope Scale developed by Synder et al., (1991) and adapted to Turkish by Akman and Korkut (1993) was used. SPSS 22 package program was used for data analysis. As a result of the research; while there was no difference in the level of hope of the students studying in physical education teacher, sports management and coaching education departments, there were significant differences between them according to department, class and family income.

 • Akman, Y., & Korkut, F. (1993). Umut ölçeği üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193 – 202.
 • Curry, L., & Maniar, S. (2003). Academic course combining psychological skills training and life skills education for university students and student-athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 15(3), 270-277.
 • Curry, L. A., Snyder, C. R., Cook, D. L., Ruby, B. C., & Rehm, M. (1997). Role of hope in academic and sport achievement. Journal of personality and social psychology, 73(6), 1257-1267.
 • Çelikel, F., & Erkorkmaz, U. (2008). Üniversite öğrencilerinde depresif belirtiler ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkili etmenler. Noropsikiatri Arşivi, 45(4), 122-129.
 • Çeviker, A., Mumcu, H. E., Şekeroğlu, M. Ö., & Bayrak, M. (2018). UNICEF’e göre Türkiye’de dezavantajlı kabul edilen grupların sportif etkinliklerle sosyal uyumun sağlanması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 221-238.
 • Davidson, O. B., Feldman, D. B., & Margalit, M. (2012). A focused intervention for 1st-year college students: Promoting hope, sense of coherence, and self-efficacy. The Journal of Psychology, 146(3), 333-352.
 • Karaca, F., & Kandemir, F. (2016). Karaca-Kandemir Umut Ölçeği (KKUÖ). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 7-34.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 26. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kemer, G., & Gökhan, A. (2005). Kırsal ve il merkezinde yaşayan lise öğrencilerinin umut düzeylerinin aileden algılanan sosyal destek düzeyine göre karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21(21), 161-168.
 • Küsgülü, Ü. (2014). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, umut ve narsisizm düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Marques, S. C., Lopez, S. J., & Pais-Ribeiro, J. L. (2011). “Building hope for the future”: A program to foster strengths in middle-school students. Journal of Happiness Studies, 12(1), 139-152.
 • Marques, S. C., Pais-Ribeiro, J. L., & Lopez, S. J. (2011). The role of positive psychology constructs in predicting mental health and academic achievement in children and adolescents: A two-year longitudinal study. Journal of Happiness Studies, 12(6), 1049-1062.
 • Özmen, D., Dündar, P. E., Çetinkaya, A. Ç., Taşkın, O., & Özmen, E. (2008). Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve umutsuzluk düzeyini etkileyen etkenler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(1), 8-15.
 • Seçer, B., & Yazıcı, M.O. (2018). Üniversite öğrencilerinde iş umudu ve tükenmişlik ilişkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi, 9(2), 48-60.
 • Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological inquiry, 13(4), 249-275.
 • Snyder, C. R. (2000). The past and possible futures of hope. Journal of Social and Clinical Psychology, 19(1), 11-28.
 • Snyder, C. R. (1999). Hope, goal-blocking thoughts, and test-related anxieties. Psychological reports, 84(1), 206-208.
 • Snyder, C. R., & Forsyth, D. R. (1991). Handbook of social and clinical psychology: The health perspective. Newyork: Pergamon Press.
 • Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., & Harney, P. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of personality and social psychology, 60(4), 570-585.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (Çev: Baloğlu, M.), 6. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Toprak, H. (2014). Ergenlerde mutluluk ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlılık ve psikolojik ihtiyaç doyumu. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9236-5634
Yazar: Hikmet TURKAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7386-8490
Yazar: Ali Dursun AYDIN
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-9910-7518
Yazar: Çağrı ARI
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0002-1257-0938
Yazar: Esengül GÜNGÖZ
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usbd624924, journal = {Ulusal Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-134X}, address = {Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi}, publisher = {Pınar GÜZEL}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {51 - 58}, doi = {10.30769/usbd.624924}, title = {Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TURKAY, Hikmet and AYDIN, Ali Dursun and ARI, Çağrı and GÜNGÖZ, Esengül} }
APA TURKAY, H , AYDIN, A , ARI, Ç , GÜNGÖZ, E . (2019). Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 51-58 . DOI: 10.30769/usbd.624924
MLA TURKAY, H , AYDIN, A , ARI, Ç , GÜNGÖZ, E . "Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 (2019 ): 51-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd/issue/50791/624924>
Chicago TURKAY, H , AYDIN, A , ARI, Ç , GÜNGÖZ, E . "Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 (2019 ): 51-58
RIS TY - JOUR T1 - Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi AU - Hikmet TURKAY , Ali Dursun AYDIN , Çağrı ARI , Esengül GÜNGÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30769/usbd.624924 DO - 10.30769/usbd.624924 T2 - Ulusal Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 58 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-134X M3 - doi: 10.30769/usbd.624924 UR - https://doi.org/10.30769/usbd.624924 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ulusal Spor Bilimleri Dergisi Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi %A Hikmet TURKAY , Ali Dursun AYDIN , Çağrı ARI , Esengül GÜNGÖZ %T Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Ulusal Spor Bilimleri Dergisi %P -2587-134X %V 3 %N 2 %R doi: 10.30769/usbd.624924 %U 10.30769/usbd.624924
ISNAD TURKAY, Hikmet , AYDIN, Ali Dursun , ARI, Çağrı , GÜNGÖZ, Esengül . "Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 51-58 . https://doi.org/10.30769/usbd.624924
AMA TURKAY H , AYDIN A , ARI Ç , GÜNGÖZ E . Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi. usbd. 2019; 3(2): 51-58.
Vancouver TURKAY H , AYDIN A , ARI Ç , GÜNGÖZ E . Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Umut Düzeylerinin İncelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 3(2): 58-51.