Ulusal Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-134X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Pınar GÜZEL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd


2016 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk sayısını 2017 yılında yayımlayan Ulusal Spor Bilimleri Dergisi (USBD) açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı ulusal hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi;

-       Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,

-       Spor Yönetimi,

-       Rekreasyon,

-    Olimpizm ve Olimpik Hareket,

-    Sporda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları,

-       Hareket ve Antrenman Bilimleri,

-       Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve

-       Sporcu Sağlığı,

-    Engelliler ve Spor Alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak (Haziran- Aralık) çevrimiçi yayınlanmakta ve açık erişim politikasını benimsemektedir.

           TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan USBD; Asos indeks, Türk Eğitim İndeksi, Academic Keys, ResearchBib, Index Copernicus, Journal Factor veri tabanlarında dizinlenmektedir. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

                Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2587-134X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Pınar GÜZEL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd
Kapak Resmi


2016 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk sayısını 2017 yılında yayımlayan Ulusal Spor Bilimleri Dergisi (USBD) açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı ulusal hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçedir.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi;

-       Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi,

-       Spor Yönetimi,

-       Rekreasyon,

-    Olimpizm ve Olimpik Hareket,

-    Sporda Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları,

-       Hareket ve Antrenman Bilimleri,

-       Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve

-       Sporcu Sağlığı,

-    Engelliler ve Spor Alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Bilimsel bilgiye ulaşmanın herkes için mümkün ve ücretsiz olması gerektiği düşüncesiyle hareket eden dergimiz, 6 ayda bir yılda 2 sayı olarak (Haziran- Aralık) çevrimiçi yayınlanmakta ve açık erişim politikasını benimsemektedir.

           TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK projesi kapsamında olan USBD; Asos indeks, Türk Eğitim İndeksi, Academic Keys, ResearchBib, Index Copernicus, Journal Factor veri tabanlarında dizinlenmektedir. Ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi kataloğunda online olarak taranmaktadır.

                Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.