Amaç ve Kapsam

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimleri alanına ilişkin güncel gelişmeleri bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde inceleyerek bu doğrultuda ortaya çıkan özgün makale ve derlemeleri hedef kitle ile paylaşmayı amaçlamaktadır.Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 2017 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda 2 kez yayınlanan Ulusal Hakemli bir dergidir. Dergi Türkçe yazılara yer vermektedir.  

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimleri alanına ilişkin olarak; Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Rekreasyon, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporda Psiko-sosyal Alanlar ve  Spor-Sağlık Bilimleri alanlarında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen özgün araştırmaları ve derleme makaleleri yayımlamaktadır. Ayrıca dergide kitap incelemesine de yer verilmektedir.

ETİK

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, yüksek araştırma ve yayın etik kurallarına bağlıdır. Etik ahlaka aykırı davranıştan şüphelenilirse, Yayın Kurulu ilgili uluslararası yayın etik kurallarına (COPE guidelines, ICMJE Recommendations, CSE White Paper on Publication Ethics, WAME resources, WMA policies and ORI) uygun hareket edecektir. Dolayısıyla Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, deneysel çalışmalarda ETİK KURUL RAPORU talep etmektedir. Form olmayan çalışmalar yayınlanamaz.

                                          


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık