Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 89 - 96 2019-12-31

Examination of Social Skill Levels of Primary School Students According to Their Status of Doing Sports: İstanbul City Example
İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Suzan DAL [1] , Selin BAİKOĞLU [2]


Sports has an important role in the child's social, emotional, motor and psycho-social development. The aim of the study is to determine how social skills of children are affected by the sports activities they regularly participate in. The population of the study consists of 114 children aged between 9-12 years, studying at a private secondary school in the 2018-2019 academic year. In addition to the demographic information, social skill scale was applied to the children in order to measure their social skill levels. Frequency, t-test and kruskal-wallis were used for data analysis. Significance level was accepted as p <0.05. As a result of the study, it has been determined that the social skill levels of the students were x = 58.2 (± 9.11). Although there was no statistically significant difference in the social skill levels of the students according to their status of doing sports, the social skill levels of the students doing sports were found to be higher. In addition, no statistically significant differences were found in social skill levels of students according to class and gender variables

Sporun çocuğun sosyal, duygusal, motorsal ve psiko-sosyal gelişimi üzerinde çok önemli bir yeri vardır. Çocukların günlük yaşamında sosyal becerilerinin düzenli olarak katılım sağladıkları sportif faaliyetlerle nasıl etkilendiğini belirlemek çalışmanın amacını oluşturmatadır. Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel bir ilköğretim okulunun ortaokul bölümünde okuyan yaşları 9-12 aralığında olan 114 çocuk oluşturmaktadır. Demografik bilgilerin dışında çocuklara sosyal beceri düzeylerini ölçmek için sosyal beceri ölçeği, uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, t-testi, kruskal-wallis kullanılmıştır.  Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin x=58,2(±9,11) olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin spor yapma durumlarına göre sosyal beceri düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmamasına rağmen spor yapan öğrencilerin sosyal becer düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre sosyal beceri düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. 

 • Akpınar, S., Akpınar, Ö., Nas, K., Temel, V., & Birol, S. S. (2015). Beden egitimi ve spor yüksekokulunda okuyan ögrencilerinin bazı degişkenler açısından sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28), 80.
 • Coşkun, N., Samanci, O. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıflarda sosyal beceri düzeyi ile sosyal bilgiler dersine yönelik tutumların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(1), 32-41.
 • Çetin, F., Bilbay, A., Albayrak, & Kaymak, D. (2013). Çocuklarda Sosyal Beceriler. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Ergin, H. (2004). Okul öncesi dönem çocukları için iletişim becerileri ölçeklerinin geçerlilik, güvenirlik ve norm çalışması, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 181-199.
 • Gezer, E.D., Aslan, C.S., Dalkıran, O., & Kilcigil E., (2017). Farklı spor branşlarındaki elit sporcuların sosyal beceri düzeylerinin seçilmiş değişkenler açısından karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 251-258.
 • Kocayörük, A. (2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Makar, E., (2016). Spor eğitimi gören öğrencilerin, sosyal beceri, fiziksel benlik algısı ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aghdasi M., T., (2014). Çeşitli spor kadin atlet öğrencilerinin sosyal beceri değerlendirilmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlik ve Tıp Bilimleri Dergisi, 13 (4), 134-142.
 • Orhan, R., (2019). Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 157-176.
 • Samancı, O. & Diş, O. (2016). Sosyal becerileri zayıf olan ilkokul öğrencilerinin tutum ve davranışlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 573-590.
 • Strauss, R.S., Rodzilsky, D., Burack, G. & Colin, M. (2001). Psychosocial correlates ofphysical activity in healthy children. Arch Pediatr Adolesc Med, 155, 897-902.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2014). Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Ankara, Sağlık BakanlığI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2011). Türkı̇ye’de okul çağı çocuklarında (6-10 yaş grubu) büyümenı̇n ı̇zlenmesı̇ (toçbı̇) projesı̇ araştırma raporu. Ankara, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hı̇zmetlerı̇ Genel Müdürlüğü.
 • Walker, H.M. & McConell, S.R. (1995). Walker-McConnell Scale of Social Competence and School Adjustment: Elementary Version. London: Singular Publishing Group.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Güz
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7732-9846
Yazar: Suzan DAL
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6036-8945
Yazar: Selin BAİKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { usbd651943, journal = {Ulusal Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-134X}, address = {Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi}, publisher = {Pınar GÜZEL}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {89 - 96}, doi = {10.30769/usbd.651943}, title = {İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği}, key = {cite}, author = {DAL, Suzan and BAİKOĞLU, Selin} }
APA DAL, S , BAİKOĞLU, S . (2019). İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 89-96 . DOI: 10.30769/usbd.651943
MLA DAL, S , BAİKOĞLU, S . "İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 (2019 ): 89-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbd/issue/50791/651943>
Chicago DAL, S , BAİKOĞLU, S . "İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 (2019 ): 89-96
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği AU - Suzan DAL , Selin BAİKOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30769/usbd.651943 DO - 10.30769/usbd.651943 T2 - Ulusal Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 96 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-134X M3 - doi: 10.30769/usbd.651943 UR - https://doi.org/10.30769/usbd.651943 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ulusal Spor Bilimleri Dergisi İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği %A Suzan DAL , Selin BAİKOĞLU %T İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği %D 2019 %J Ulusal Spor Bilimleri Dergisi %P -2587-134X %V 3 %N 2 %R doi: 10.30769/usbd.651943 %U 10.30769/usbd.651943
ISNAD DAL, Suzan , BAİKOĞLU, Selin . "İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği". Ulusal Spor Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 89-96 . https://doi.org/10.30769/usbd.651943
AMA DAL S , BAİKOĞLU S . İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği. usbd. 2019; 3(2): 89-96.
Vancouver DAL S , BAİKOĞLU S . İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Spor Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi: İstanbul İli Örneği. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 2019; 3(2): 96-89.