Tez Özeti
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 47 - 59, 31.12.2019

Öz

 Yapay zekâ, gelecekteki yeri açısından etik söyleme ihtiyaç duymaktadır. Özelikle bilgisayarın ve yapay zekânın insan hayatında yer edinmesi günümüzde düşünme ve iş becerilerini kısıtlayacağına; gelecekte ise insan ırkı için sorun yaratabileceği düşüncesi ile yapay zekânın etik söyleme ihtiyacı vardır. Bu da ancak felsefe sınırları ile birlikte günümüzü de kapsayan tartışmalarla ele alarak oluşturmak mümkün görünmektedir. Bu anlamda günümüzün etik anlayışı olan uygulamalı etik, yapay zekâya etik söylemini oluşturmada ve gerçekleri ortaya koymaya yardımcı olmaktadır.  Uygulamalı etik, özellikle teknoloji ve bilimin ilerlemesi ile birlikte oluşabilecek kriz veya epistemolojik sorunlara karşı  çözüm önerisi sunmayı amaçlamaktadır.  Yapay zekânın etik söylemini oluşturmayı amaçlayan uygulamalı etik ; "yapay zekâ sorumluluk sahibi olabilir mi?" Etik yapay zekâ mümkün mü? Seçim yapma gücüne sahip olabilir mi? gibi sorulara yönelik olarak gerçekleri ortaya koymaya çalışır.

Kaynakça

  • Akşit, O. O. (2017). "Sinemada Özne Olarak Robotlar: Ben Robot Örneği", Yeni Düşünceler, s. 1-9.Altuner, İ. (2013). "Kartezyen Düalizm Ve Ruhun Kavramsal Değişimi". Sosyal Bilimler Dergisi, s. 55-67.Asimov, I. (1996). Üç Robot Yasası, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.Aydın, A. O. (2013). Yapay Zeka: Bütünleşik Bilişe Doğru, İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.Cevizci, A. (2015). Felsefeye Giriş, İstanbul: Say Yayıncılık.Churchland, P. M. (2012). Madde ve Bilinç, çev. S. M. Tura, Çev, İstanbul: Alfa Yayınları.Crick, F. (2005). Şaşırtan Varsayım, çev. S. Say, Çev, Ankara: TÜBİTAK Yayınları.Çelebi, V. (2015). "Ryle'ın Düalizm Eleştirisi Ve Kategori Hatası Saptaması", Erciyes Üniversitesi Bölümü Degisi, s. 138-157.Çelik, E. E. (2017). "İnsan ve Sonrası", Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, s. 1-15.Dağ, A. (2018). Transhümanizm: İnsanın ve dünyanın dönüşümü, Ankara: Elis Yayınları.Demir, A. (2018). "Ölümsüzlük ve Yapay Zekâ Bağlamında Trans-hümanizm", Online Academic Journal of Information Technology, s. 95-103.Doğan, M. (2018). "Bilincin Doğasına Yönelik Beş Temel Yaklaşımın Bir Değerlendirilmesi", Yapay Zeka Ve Zihin Felsefesi Dergisi, s. 21-55.Dore, F. (2012). "Güçlü Yapay Zekaya Karşı Çin Odası Argümanı", Sosyal Bilimler Dergisi , s. 23-38.Ersoy, Ç. (2018). Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.Gödelek, K. (2013). Zihin Felsefesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Günday, Ş. (2002). Zihin Felsefesi, Bursa: Asa Kitapevi.Güzeldere, G. (1998). “Yapay Zeka'nın Dünü, Bugünü, Yarını”, Cogito, sayı:13, s. 27-42.Kaku, M. (2018). Geleceğin Fiziği, çev. H. Yasemin, Ankara: ODTÜ Yayıncılık.Köse, U. (2018). “Yapay Zeka ve Gelecek: Endişelenmeli miyiz?”, Bilim ve Ütopya, s. 39-44."Sürücüsüz Araba", Moral Machine, Erişim Tarihi: 02. 06.2019, (http://moralmachine.mit.edu) Onur, F. (2016). "J.R. Searle Çince Odaları Argümanı",ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, s. 192-216.Özaktaş, H. M. (1998). "Yapay Zeka: Bilgi Çağında Akıl-Beden Sorunu". Cogito, sayı:13, s. 77-86.Penrose, R. (2017). Kralın Yeni Usu, çev. T. Dereli, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ray, K. (2016). İnsalık 2.0., çev. M. Şengel, Alfa Yayıncılık.Ryle, G. (2011). Zihin Kavramları, çev. S. Çelik, İstanbul: Doruk Yayımcılık.Say, C. (2018). 50 soruda Yapay Zeka, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı .Sayan, E. (2012). “Analitik Zihin Felsefesinin Temel Problemlerine Bir Bakış”, Kaygı, s. 37-54Searle, J. (1980). “Minds, Brains and Programs”, Behavioral and Brain Sciences , s. 417-457.Searle, J. (1980). "Minds, Brains, and Programs", Erişim Tarihi: 15.07.2019 (http://cogprints.org/7150/1/10.1.1.83.5248.pdf)Searle, J. (2014). Zihnin Yeniden Keşfi, çev. M. Macit, İstanbul: Litera Yayıncılık.Taslaman, C. (2008). Modern BilimFelsefe ve Tanrı, İstanbul: İstanbul Yayınevi.Topal, Ç. (2017). "Alan Turing'in Toplumbilimsel Düşünü", DTCF Dergisi, s. 1340-1360.Turing, A. (1950). "Computing Machinery and Intelligence", Mind, s. 433-460.Tümkaya, S., & Yaylım, B. (2017). "Eleyici Materyalizm "Zihnin Tüm İçeriğini" Elemeyi mi Önerir? " Felsefe DÜnyası, s. 252-274.Türkoğlu, M. (2017). Alan Turing. İstanbul: Maviçatı Yayınları.Veruggio, G. (2005). "The Birth of Roboethics". Workshop on Robo-Ethics, s. 1-4Yüksel, A. E. (2017). "Robot Hukuku", TAAD, s. 85-112.Zeman, A. (2004). Bilinç Kullanım Klavuzu, çev. G. Koca, İstanbul: Metis Yayınları.

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 47 - 59, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Akşit, O. O. (2017). "Sinemada Özne Olarak Robotlar: Ben Robot Örneği", Yeni Düşünceler, s. 1-9.Altuner, İ. (2013). "Kartezyen Düalizm Ve Ruhun Kavramsal Değişimi". Sosyal Bilimler Dergisi, s. 55-67.Asimov, I. (1996). Üç Robot Yasası, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.Aydın, A. O. (2013). Yapay Zeka: Bütünleşik Bilişe Doğru, İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.Cevizci, A. (1999). Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.Cevizci, A. (2015). Felsefeye Giriş, İstanbul: Say Yayıncılık.Churchland, P. M. (2012). Madde ve Bilinç, çev. S. M. Tura, Çev, İstanbul: Alfa Yayınları.Crick, F. (2005). Şaşırtan Varsayım, çev. S. Say, Çev, Ankara: TÜBİTAK Yayınları.Çelebi, V. (2015). "Ryle'ın Düalizm Eleştirisi Ve Kategori Hatası Saptaması", Erciyes Üniversitesi Bölümü Degisi, s. 138-157.Çelik, E. E. (2017). "İnsan ve Sonrası", Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, s. 1-15.Dağ, A. (2018). Transhümanizm: İnsanın ve dünyanın dönüşümü, Ankara: Elis Yayınları.Demir, A. (2018). "Ölümsüzlük ve Yapay Zekâ Bağlamında Trans-hümanizm", Online Academic Journal of Information Technology, s. 95-103.Doğan, M. (2018). "Bilincin Doğasına Yönelik Beş Temel Yaklaşımın Bir Değerlendirilmesi", Yapay Zeka Ve Zihin Felsefesi Dergisi, s. 21-55.Dore, F. (2012). "Güçlü Yapay Zekaya Karşı Çin Odası Argümanı", Sosyal Bilimler Dergisi , s. 23-38.Ersoy, Ç. (2018). Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.Gödelek, K. (2013). Zihin Felsefesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Günday, Ş. (2002). Zihin Felsefesi, Bursa: Asa Kitapevi.Güzeldere, G. (1998). “Yapay Zeka'nın Dünü, Bugünü, Yarını”, Cogito, sayı:13, s. 27-42.Kaku, M. (2018). Geleceğin Fiziği, çev. H. Yasemin, Ankara: ODTÜ Yayıncılık.Köse, U. (2018). “Yapay Zeka ve Gelecek: Endişelenmeli miyiz?”, Bilim ve Ütopya, s. 39-44."Sürücüsüz Araba", Moral Machine, Erişim Tarihi: 02. 06.2019, (http://moralmachine.mit.edu) Onur, F. (2016). "J.R. Searle Çince Odaları Argümanı",ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, s. 192-216.Özaktaş, H. M. (1998). "Yapay Zeka: Bilgi Çağında Akıl-Beden Sorunu". Cogito, sayı:13, s. 77-86.Penrose, R. (2017). Kralın Yeni Usu, çev. T. Dereli, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ray, K. (2016). İnsalık 2.0., çev. M. Şengel, Alfa Yayıncılık.Ryle, G. (2011). Zihin Kavramları, çev. S. Çelik, İstanbul: Doruk Yayımcılık.Say, C. (2018). 50 soruda Yapay Zeka, İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı .Sayan, E. (2012). “Analitik Zihin Felsefesinin Temel Problemlerine Bir Bakış”, Kaygı, s. 37-54Searle, J. (1980). “Minds, Brains and Programs”, Behavioral and Brain Sciences , s. 417-457.Searle, J. (1980). "Minds, Brains, and Programs", Erişim Tarihi: 15.07.2019 (http://cogprints.org/7150/1/10.1.1.83.5248.pdf)Searle, J. (2014). Zihnin Yeniden Keşfi, çev. M. Macit, İstanbul: Litera Yayıncılık.Taslaman, C. (2008). Modern BilimFelsefe ve Tanrı, İstanbul: İstanbul Yayınevi.Topal, Ç. (2017). "Alan Turing'in Toplumbilimsel Düşünü", DTCF Dergisi, s. 1340-1360.Turing, A. (1950). "Computing Machinery and Intelligence", Mind, s. 433-460.Tümkaya, S., & Yaylım, B. (2017). "Eleyici Materyalizm "Zihnin Tüm İçeriğini" Elemeyi mi Önerir? " Felsefe DÜnyası, s. 252-274.Türkoğlu, M. (2017). Alan Turing. İstanbul: Maviçatı Yayınları.Veruggio, G. (2005). "The Birth of Roboethics". Workshop on Robo-Ethics, s. 1-4Yüksel, A. E. (2017). "Robot Hukuku", TAAD, s. 85-112.Zeman, A. (2004). Bilinç Kullanım Klavuzu, çev. G. Koca, İstanbul: Metis Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gizem ÖZTÜRK DİLEK
0000-0001-8990-6009
Türkiye

Teşekkür Prof. Dr. Mehmet VURAL hocama teşekkürlerimle
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 4 Kasım 2019
Kabul Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @tez Özeti { usdad642184, journal = {Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-3064}, address = {usbedergi@gmail.com}, publisher = {Uluslararası Sosyal Bilimler Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (USDAD)}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {47 - 59}, doi = {}, title = {YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ}, key = {cite}, author = {Öztürk Dilek, Gizem} }
APA Öztürk Dilek, G. (2019). YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ . Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 47-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usdad/issue/51335/642184
MLA Öztürk Dilek, G. "YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ" . Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 47-59 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usdad/issue/51335/642184>
Chicago Öztürk Dilek, G. "YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ". Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 47-59
RIS TY - JOUR T1 - YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ AU - Gizem Öztürk Dilek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 59 VL - 2 IS - 4 SN - -2651-3064 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ %A Gizem Öztürk Dilek %T YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ %D 2019 %J Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi %P -2651-3064 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Öztürk Dilek, Gizem . "YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ". Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 4 (Aralık 2019): 47-59 .
AMA Öztürk Dilek G. YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ. AUSBD. 2019; 2(4): 47-59.
Vancouver Öztürk Dilek G. YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ. Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 2(4): 47-59.
IEEE G. Öztürk Dilek , "YAPAY ZEKANIN ETİK GERÇEKLİĞİ", Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 47-59, Ara. 201919009 19010 GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATZiZmYAZC1hMDlhLWI2NDctMDACLTAwCgBGAAAD4jS%2B%2BOrZUECB%2Fp787dAdBQcA1K0U%2FgFX1kWYO29m1IJHkQAAAgEMAAAA1K0U%2FgFX1kWYO29m1IJHkQAE18JAygAAAAESABAAwxqe6CXAPEGrRfK%2FIbTvqg%3D%3D&thumbnailType=2&isc=1&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkZBRDY1NDI2MkM2QUYyOTYxQUExRThDQUI3OEZGMUIyNzBFNzA3RTkiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiItdFpVSml4cThwWWFvZWpLdDRfeHNuRG5CLWsifQ.eyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL291dGxvb2subGl2ZS5jb20iLCJ1YyI6IjM4ZjAyMGY3YzY2ZjRmYWJiMDRmYzA0ZTNlM2U1MDU3IiwidmVyIjoiRXhjaGFuZ2UuQ2FsbGJhY2suVjEiLCJhcHBjdHhzZW5kZXIiOiJPd2FEb3dubG9hZEA4NGRmOWU3Zi1lOWY2LTQwYWYtYjQzNS1hYWFhYWFhYWFhYWEiLCJpc3NyaW5nIjoiV1ciLCJhcHBjdHgiOiJ7XCJtc2V4Y2hwcm90XCI6XCJvd2FcIixcInB1aWRcIjpcIjE4OTk5NDU5MDIzODg4MDdcIixcInNjb3BlXCI6XCJPd2FEb3dubG9hZFwiLFwib2lkXCI6XCIwMDA2YmZmZC1hMDlhLWI2NDctMDAwMC0wMDAwMDAwMDAwMDBcIixcInByaW1hcnlzaWRcIjpcIlMtMS0yODI3LTQ0MjM2NS0yNjk0NDkzNzY3XCJ9IiwibmJmIjoxNjQxODk2MjExLCJleHAiOjE2NDE4OTY4MTEsImlzcyI6IjAwMDAwMDAyLTAwMDAtMGZmMS1jZTAwLTAwMDAwMDAwMDAwMEA4NGRmOWU3Zi1lOWY2LTQwYWYtYjQzNS1hYWFhYWFhYWFhYWEiLCJhdWQiOiIwMDAwMDAwMi0wMDAwLTBmZjEtY2UwMC0wMDAwMDAwMDAwMDAvYXR0YWNobWVudC5vdXRsb29rLmxpdmUubmV0QDg0ZGY5ZTdmLWU5ZjYtNDBhZi1iNDM1LWFhYWFhYWFhYWFhYSIsImhhcHAiOiJvd2EifQ.NVk2608lzYCPqN9taMSjxKEzyOy7DUhu9baUslRFFgfBrHRYxlbp2NxVr95iEZU2OZAyXjgSL9DvvpESo-MAP2UNbtPbHO1RnqB8a6xhKYUXu9y8QmADf1nTjUW2xTXH98_tLTmUrKJi8N0YvWJLU6jWdK3HAER2RnXCIfjyjaIzq_BFSP-CMw5RulDUpPiQUZkn6TQNRF-v5LyaQXtAXihpF6oVNS0pbdQBa3aQyZKD06QXhHlsYQEWlFK9YobX0_5T_9IWuiGPnzWHNMgsZDrUQUOQR6Xra3kiKrIqE3MJnwJ8Uz1R7RowBs8qGhjRLym4LZ-YXsyxTEim96S7cw&X-OWA-CANARY=UwNL9oMrj0SJxqEfbPk9uRBPOZrr1NkYaTaAB1p7zjw6ugaTG0x7Px8boZ0EEj5gKvOjpIuVXb8.&owa=outlook.live.com&scriptVer=20220103004.09&animation=true