e-ISSN: 2979-9155
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Eğitimde Mükemmellik Derneği
Kapak Resmi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi (USMAD) 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yılda iki kez yayınlanan Uluslararası Sosyal Bilimlerde Mükemmellik Arayışı Dergisi; sosyal bilimlerin tüm alanlarından (edebiyat, tarih, coğrafya, psikoloji, felsefe, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi, siyaset, ilahiyat, iletişim, gazetecilik, hukuk, halkla ilişkiler, iktisat, işletme, ekonomi, filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme gibi) nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makaleleri kabul etmektedir. Ayrıca ilgili disiplinin alanına katkı sağlayan deneme, derleme, kitap/makale eleştirisi/tanıtımı ve çeviri çalışmalarını da yayınlayan hakemli, ücretsiz ve online bir dergidir. Derginin amacı, sosyal bilimler alanında mükemmellik arayışı içerisinde olan kişilerin özgün çalışmalarını bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak alan yazınını kazandırmak ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Dergimiz ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli indexlerde taranmaktadır.


The similarity rate of the manuscripts submitted to the journal should be below 20%, except for the references and abstract, organized according to the journal template. Before the evaluation, the similarity rate obtained from a plagiarism detection program (Turnitin, intihal.net or iThenticate), copyright form, ethics committee permission, the first page of the article with ORCID and contact information, and the full text article to be sent to the referees without this information must be uploaded to the system. If the work is produced from a thesis or project, if it has been presented in any scientific activity before, if there is a person, institution or organization supporting it, it must be given as a footnote on the first page. The articles uploaded to the system with the necessary documents and information are evaluated by two blind reviewers; all responsibilities related to the articles belong to the authors. The journal does not accept any responsibility for ethical and scientific issues arising from the articles. The author/authors also acknowledge that the article they submit has not been published anywhere else. Manuscripts in Turkish and English can be submitted to the journal.

2023 - Sayı: 5