Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Place of Reality in Digital Art

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 11 - 21, 07.12.2023

Öz

The evolution of art has gained momentum with the advancement of technology and has revealed a new understanding of reality. This evolution has changed the functionality of art and the perception of reality, and artists have created new structures of meaning using indicators. The new understanding of art has shaken the traditional understanding of art by combining different disciplines with the new concepts of conceptual art and has led to exploring different dimensions of art.

The evolution of art has transformed the perception of reality, and works of art have met reality in a new dimension by creating ideology and theory. Art has always contributed to the birth of new ideas and influenced people's worldview. Therefore, the evolution of art has played an important role in the development of the modern world and will continue to influence people in the future by offering new perspectives.

Nowadays, with the advancement of technology, works of art have gained a new dimension, and artists have created new language possibilities by using media tools. However, this can make it difficult to understand art, because sometimes the content may lag behind the visual form. Therefore, these problems in the perception of art and the importance of content should be taken into account.
The data used in this study were collected through a review of previous studies and a literature review focusing on the relationship of digital art with reality. The collected data were analyzed using the content analysis method.
After the application of the content analysis method, the data were interpreted using the logical sober execution method. This interpretation process has been done to understand the relationship of digital art with reality.

Kaynakça

 • Çakır, F (2013). Dijital Sanat: Teknolojinin Sanat Alanındaki Yansımaları. Sanat ve Dil Dergisi, 17, 1-10. Cengizkan, A (2010). Dijital Sanat ve Yeni Estetik Deneyim. Bilgi ve Estetik, 20, 43-56. Güneş, H (2014). Sanatın Dijital Yolculuğu. Kültür ve Sanat Dergisi ?(3):37-45.
 • Karagöz, N (2016). Dijital Sanat ve İnsan Duygusu. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2):1-10.
 • Küçük, D (2018). Dijital Sanatın Görsel Dilinde Gerçeklik İlişkileri. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 43-52.
 • Özdemir, A (2017). Sanatın Dijital Yüzü: Dijital Sanat ve Yapay Zeka. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ?(54): 30-45.
 • Sarı, D (2019). Dijital Sanatın Dönüşümü: Yeni Teknolojiler, Yeni Yaratım Süreçleri. Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 53-65.
 • Şen, S (2016). Sanatta Yeni Teknolojiler ve Dijital Sanat. International Journal of Social Science and Education Research, 2(1): 14-21.
 • Ünver, M Ö (2015). Dijital Sanatın Gerçeklik Algısını Yeniden Yapılandırması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2):1129-1141.
 • Yalçın, M (2017). Dijital Sanatta Gerçeklik: Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(1): 93-107.
 • Resim.1 (1994): Milgram ve Kishino’nun Gerçeklik-Sanallık Süreci/Düzlemi, Erişim Tarihi:15.05.2023 / https://www.researchgate.net/figure/Milgram-ve-Kishinonun-Gerceklik-Sanallik- Suereci-Duezlemi_fig1_333036580

Dijital Sanatta Gerçekliğin Yeri

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 11 - 21, 07.12.2023

Öz

Sanatın evrimi, teknolojinin ilerlemesiyle hız kazanmış ve yeni bir gerçeklik anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bu evrim, sanatın işlevselliğini ve gerçeklik algısını değiştirmiş, sanatçılar göstergeleri kullanarak yeni anlam yapıları oluşturmuşlardır. Yeni sanat anlayışı, kavramsal sanatın yeni kavramlarıyla farklı disiplinleri birleştirerek geleneksel sanat anlayışlarını sarsmış ve sanatın farklı boyutlarını keşfetmeye yönlendirmiştir.

Sanatın evrimi, gerçeklik algısını dönüştürmüş ve sanat eserleri ideoloji ve kuram oluşturarak gerçeklikle yeni bir boyutta buluşmuştur. Sanat, her zaman yeni fikirlerin doğmasına katkı sağlamış ve insanların dünya görüşünü etkilemiştir. Bu nedenle, sanatın evrimi modern dünyanın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve gelecekte de yeni bakış açıları sunarak insanları etkilemeye devam edecektir.

Günümüzde, teknolojinin ilerlemesiyle sanat eserleri yeni bir boyut kazanmış, sanatçılar medya araçlarını kullanarak yeni dil olanakları yaratmıştır. Ancak bu durum, sanatın anlaşılmasını zorlaştırabilir, çünkü içerik bazen görsel biçimin gerisinde kalabilir. Bu nedenle, sanatın algılanmasındaki bu sorunlar ve içeriğin önemi göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu kapsamda yapılmış olan çalışmada kullanılan veriler, dijital sanatın gerçeklikle olan ilişkisine odaklanarak yapılan önceki çalışmaların bir incelemesi ve literatür taraması yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Veriler, içerik analizi yönteminin uygulanmasının ardından mantıksal ayıl yürütme yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Bu yorumlama süreci, dijital sanatın gerçeklikle olan ilişkisini anlamak için yapılmıştır.

Kaynakça

 • Çakır, F (2013). Dijital Sanat: Teknolojinin Sanat Alanındaki Yansımaları. Sanat ve Dil Dergisi, 17, 1-10. Cengizkan, A (2010). Dijital Sanat ve Yeni Estetik Deneyim. Bilgi ve Estetik, 20, 43-56. Güneş, H (2014). Sanatın Dijital Yolculuğu. Kültür ve Sanat Dergisi ?(3):37-45.
 • Karagöz, N (2016). Dijital Sanat ve İnsan Duygusu. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(2):1-10.
 • Küçük, D (2018). Dijital Sanatın Görsel Dilinde Gerçeklik İlişkileri. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 43-52.
 • Özdemir, A (2017). Sanatın Dijital Yüzü: Dijital Sanat ve Yapay Zeka. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ?(54): 30-45.
 • Sarı, D (2019). Dijital Sanatın Dönüşümü: Yeni Teknolojiler, Yeni Yaratım Süreçleri. Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 53-65.
 • Şen, S (2016). Sanatta Yeni Teknolojiler ve Dijital Sanat. International Journal of Social Science and Education Research, 2(1): 14-21.
 • Ünver, M Ö (2015). Dijital Sanatın Gerçeklik Algısını Yeniden Yapılandırması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2):1129-1141.
 • Yalçın, M (2017). Dijital Sanatta Gerçeklik: Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(1): 93-107.
 • Resim.1 (1994): Milgram ve Kishino’nun Gerçeklik-Sanallık Süreci/Düzlemi, Erişim Tarihi:15.05.2023 / https://www.researchgate.net/figure/Milgram-ve-Kishinonun-Gerceklik-Sanallik- Suereci-Duezlemi_fig1_333036580
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Grafik Tasarımı
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Akif Özdal 0000-0003-3148-8988

Erken Görünüm Tarihi 7 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 17 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdal, M. A. (2023). Dijital Sanatta Gerçekliğin Yeri. Uluslararası Sanat Tasarım Ve Eğitim Dergisi, 4(2), 11-21.

uu_logo.png   4_teknikbilimler.jpg  doi.png  ith-logo.png    a94bbc48292e3b6e54b776e608d10ad5cb_turnitin-login-page-logo-2022.png   ustadtab2.png   88x31.png   ustadkod.png    Ustad%20Dergipark.png

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi USTAD Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. © USTAD 2020 / ustad@uludag.edu.tr / eISSN: 2979-9775