Son Sayı

Cilt: 5 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Fen ve doğa bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlayarak alanın bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel bir e-dergidir.

Dergiye gönderilen özgün araştırma çalışmaları, uygun yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış olmalı, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı, etik kodlara uymalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergide özgün araştırma makalelerinin yanında, bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere ve kitap eleştirilerine de yer verilebilir.

Dergiye yayınlanmak için gönderilen çalışmalar, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

Çalışmada istatistiksel yöntem ya da yöntemler kullanılıyorsa, bunun gerekçesi belirtilmeli ve uygulama sistematiği en uygun şekilde verilmelidir.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmalar, dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

Dergiye gönderilen çalışmalar için bir sayfa sınırı bulunmamakla birlikte, gönderiler özet ve kaynakça dahil olmak üzere 10000 kelimeyi aşmamalıdır. 

Dergide yayınlanan makalelerin, telif hakkı dergiye aittir. Dergide yayınlanmış makalenin tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

Dergiye gelen tercüme gönderiler için, orijinal makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına sunulur.

Dergiye gönderilen ve hakem kararıyla yayına kabul edilip yayınlanan makalelerin başta bilimsel, etik ve idari kusurları olmak üzere her türlü kusurunun sorumluluğu, sorumlu yazarına aittir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar aşağıda verilen yazım kuralları çerçevesinde yayınlanır:

1) Dergiye gönderilen çalışmalar MS WORD’un yeni sürümlerinde yazılmalıdır. Gönderi içinde kullanılan resim, grafik ve fotoğraflar, orijinal olmalı, WINDOWS ortamında kolaylıkla açılabilmeli ve açıkça belli olacak kontrast ve çözünürlüklere sahip olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı, şekil altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır.

2) Türkçe gönderilerin ilk sayfasında çalışmanın başlığı, en az 50 en fazla 250 kelimeden oluşan özet ve anahtar sözcükler (en az 3 en fazla 6 kelime) Türkçe olarak verildikten sonra, İngilizce olarak da verilmelidir. İngilizce gönderilerin ilk sayfasında, makalenin başlığı, en az 50, en fazla 250 kelimeden oluşan özet ve anahtar sözcükler (en az 3 en fazla 6 kelime) verilmelidir.

3) Ana başlıklar 12 punto, birinci kademe alt başlıklar 10 punto, ikinci kademe alt başlıklar 9,5 punto olmalı ve bütün başlıklar “bold” karakterde yazılmalıdır.

4) Kullanılan resim, grafik ve fotoğraflar, yeterli çözünürlükte olmalı ve TIFF, JPEG, PNG formatlarından biriyle ek dosya olarak gönderilmelidir. Gönderide işleniş sırasına göre her resim, grafik ya da fotoğraf, numaralandırılarak açıklanmalı ve metin içerisinde belirtilmelidir. Kullanılan resimler ve altında verilen numaralandırılmış açıklamaları sayfaya ortalanarak yerleştirilmelidir.

5) Kullanılan tablolar sade ve açık olmalı, her bir tablo numaralandırılmalı ve metin içerisinde belirtilmelidir. Tablolar sayfaya ortalanarak yerleştirilmeli, tablolara ait açıklamalar, tablonun üstünde sola dayalı olarak yazılmalıdır.

6) Çalışmalarda SI birim sisteminin kullanılması önerilir. Eşitlik ve formüller denklem düzenleyicisiyle 9.5 punto Cambria formatında yazılmalıdır. Her bir denkleme numara verilmeli ve bu numara satır sonunda parantez içinde belirtilmelidir.

7) Yazılar Cambria (Gövde) yazı karakteri ile, 9.5 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

8) Sayfa düzeni normal, sayfa boşlukları üstten 2,1 cm, alttan 2,1 cm, soldan 2,7 cm, sağdan 2,1 cm ve cilt payı 0 olmalıdır.

9) Atıf, kaynakça ve dipnot gösterimleri, numaralı (Vancouver) kaynakça gösterme sistemi dikkate alınarak yapılmalıdır. Örnek referans listesi aşağıda verilmiştir:


References

References should be given according to the numbered (Vancouver) system. References should be quoted in text by Arabic numbers in square brackets and numerically listed at the end of the article according to the order of referring in the manuscript.

Reference list


Articles, books, theses, proceedings, and Book Chapters are cited in numbered reference list as follows:


Journal articles

Author surname first name initial(s). Title of the article. Title of the journal, year; volume(issue): page interval.

1. Ahmed N, Natarajan T and Rao KR. Discrete cosine transform, IEEE Transactions on Computers, 1974;23(1):90 – 93.

Books

Author surname first name initial(s). Title of book. Edition number (if it is not first edition). place of publication: publisher; publishing year.

2. Timoshenko SP. Vibration problems in engineering. 2nd edition. New York: D. Van Nostrand Company; 1937.

Thesis

Author surname first name initial(s). Title of the thesis, thesis type (MSc. or Ph.D), institute submitted, place, country, year.

3. Fletcher SG. The tempering of plain carbon steels, PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA, 1943.

Proceedings

Author surname first name initial(s). Title of the presentation. In: surname first name initials of editors. Title of proceeding book: name of conference; date of conference; place of conference. Place of publication: publisher; proceeding book publication year. p. page interval.

4. Kandemir-Mazanoglu EC and Mazanoglu K. Parametric study on implementation of viscous dampers for adjacent buildings. In: Awrejcewicz J, Kazmierczak M, Mrozowski J and Olejnik P. Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences: 13th International Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications (DSTA 2015); 2015 Dec 6-10; Polland. Lodz: ARSA druk i Reklama; 2015. p. 313-322.

Book chapters


Author surname first name initial(s). Title of chapter. In: Editor Surname first name initial(s). Title of edited book. Edition number (if it is not first edition). Place of publication: Publisher’s name; year of publication. p. Page interval of chapter.

5. Gillich GR, Praisach ZI, Hamat C, Gillich N and Ntakpe JL. Crack localization in L-shaped frames. In: Herisanu N and Marinca V. Acoustics and Vibration of Mechanical Structures – AVMS-2017. Berlin: Springer; 2018. p. 315-322.

Internet sources

Author surname first name initial(s)( Remove authors if they are not seen). Document title. Webpage name [Document or homepage or blog on the Internet]. Source/production information; Year of internet publication [cited year month day]. Available from: URL.


6. Mazanoğlu K, Kılıç E, Merter O and Yılmaz F (Remove authors if they are not seen). Author Guidelines. Usak University Journal of Engineering Sciences [Document on the Internet]. Dergipark/Usak University; 2018 [cited 2018 July 5]. Available from: http://dergipark.gov.tr/uujes/writing-rules.

Citation in text


Referring in text is done by numbers in bracket that are located to the proper place of relevant sentence as shown in following examples:

Euler–Bernoulli beam theory [1] states fundamental expression for continuous vibration analyses of thin beams.

Fourier analysis methods have been used for decades to obtain structural damages [2-5].

Recently, wavelet based analyses have become more popular through researchers who study on vibration based condition monitoring techniques [2,4,6-8].

If, on the other hand, authors’ surnames of references are needed to be quoted in text, relevant reference numbers should be in brackets located just after surnames. Following examples are given for these cases.

For the reference with single author: Mazanoglu [9] presents …….

For the reference with two authors: Mazanoglu and Sabuncu [10] introduce …….

For the reference with three or more authors: Yesilyurt et al. [11] state …….References

References should be given according to the numbered (Vancouver) system. References should be quoted in text by Arabic numbers in square brackets and numerically listed at the end of the article according to the order of referring in the manuscript.

Reference list


Articles, books, theses, proceedings, and Book Chapters are cited in numbered reference list as follows:


Journal articles

Author surname first name initial(s). Title of the article. Title of the journal, year; volume(issue): page interval.

1. Ahmed N, Natarajan T and Rao KR. Discrete cosine transform, IEEE Transactions on Computers, 1974;23(1):90 – 93.

Books

Author surname first name initial(s). Title of book. Edition number (if it is not first edition). place of publication: publisher; publishing year.

2. Timoshenko SP. Vibration problems in engineering. 2nd edition. New York: D. Van Nostrand Company; 1937.

Thesis

Author surname first name initial(s). Title of the thesis, thesis type (MSc. or Ph.D), institute submitted, place, country, year.

3. Fletcher SG. The tempering of plain carbon steels, PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA, 1943.

Proceedings

Author surname first name initial(s). Title of the presentation. In: surname first name initials of editors. Title of proceeding book: name of conference; date of conference; place of conference. Place of publication: publisher; proceeding book publication year. p. page interval.

4. Kandemir-Mazanoglu EC and Mazanoglu K. Parametric study on implementation of viscous dampers for adjacent buildings. In: Awrejcewicz J, Kazmierczak M, Mrozowski J and Olejnik P. Dynamical Systems: Mechatronics and Life Sciences: 13th International Conference on Dynamical Systems: Theory and Applications (DSTA 2015); 2015 Dec 6-10; Polland. Lodz: ARSA druk i Reklama; 2015. p. 313-322.

Book chapters


Author surname first name initial(s). Title of chapter. In: Editor Surname first name initial(s). Title of edited book. Edition number (if it is not first edition). Place of publication: Publisher’s name; year of publication. p. Page interval of chapter.

5. Gillich GR, Praisach ZI, Hamat C, Gillich N and Ntakpe JL. Crack localization in L-shaped frames. In: Herisanu N and Marinca V. Acoustics and Vibration of Mechanical Structures – AVMS-2017. Berlin: Springer; 2018. p. 315-322.

Internet sources

Author surname first name initial(s)( Remove authors if they are not seen). Document title. Webpage name [Document or homepage or blog on the Internet]. Source/production information; Year of internet publication [cited year month day]. Available from: URL.


6. Mazanoğlu K, Kılıç E, Merter O and Yılmaz F (Remove authors if they are not seen). Author Guidelines. Usak University Journal of Engineering Sciences [Document on the Internet]. Dergipark/Usak University; 2018 [cited 2018 July 5]. Available from: http://dergipark.gov.tr/uujes/writing-rules.

Citation in text


Referring in text is done by numbers in bracket that are located to the proper place of relevant sentence as shown in following examples:

Euler–Bernoulli beam theory [1] states fundamental expression for continuous vibration analyses of thin beams.

Fourier analysis methods have been used for decades to obtain structural damages [2-5].

Recently, wavelet based analyses have become more popular through researchers who study on vibration based condition monitoring techniques [2,4,6-8].

If, on the other hand, authors’ surnames of references are needed to be quoted in text, relevant reference numbers should be in brackets located just after surnames. Following examples are given for these cases.

For the reference with single author: Mazanoglu [9] presents …….

For the reference with two authors: Mazanoglu and Sabuncu [10] introduce …….

For the reference with three or more authors: Yesilyurt et al. [11] state …….

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
 Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi’nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.
 Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
 Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
 Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
 Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilemez.
 Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE)tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Genel görev ve sorumluluklar
Editörler aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
 Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
 Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
 Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
 Düşünce özgürlüğünü destekleme,
 Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
 Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
 Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.
Okuyucu ile ilişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.
Yazarlar ile ilişkiler
Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
 Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
 Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
 Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
 Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
 "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
 Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Hakemler ile ilişkiler
 Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
 Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
 Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
 Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
 Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
 Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
 Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
 Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
 Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
 Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.
Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;
 Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
 Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
 Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
 Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.
Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.
Editoryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.
Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.
Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.
Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler;
 Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
 Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
 Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.
Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.
Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.
Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
 Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
 Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
 Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
 Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

YAYINCININ ETİK SORUMLUKLARI
Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
 Editörler, Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
 Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
 Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
 Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


ETİK OLMAYAN BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ
Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen fenvedoga@usak.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.