PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu

Yıl 2015, Cilt 23, Sayı 23, 67 - 94, 01.06.2015

Öz

Bu makalede Ebü Bekir el—Haddâd’m Tefsiru’l-Haddâd ismiyle meşhur Keşfü’t—tenzîl fî tahkiki 'l—mebâhis ve't—te'vîl isimli eserinin muhtevası ve metodu tanı— tılmıştır. Haddâd rivayet ağırlıklı, orta hacimli bir tefsir olan eserinde, Kur’ân’ı başından sonuna kadar tefsir etmiş; bu tefsir işleminde Kur’ân’ın Kur’ân’la, sünnetle ve sahabe sözü ile tefsirine önem vermiş; kıraat farklılıklarına değinmiş ve nesihle ilgili ihtilaflı görüşlere yer vermiştir. Rivayet tefsirinin yanında dirayet metoduna da başvurmuş; Kur’ân’ın dil bilimleriyle tefsirini ihmal etmeyerek Kur’ân lafızları— nın izahı esnasında lugat, sarf, nahiv ve belagat alanında yeterince açıklamalar yapmıştır. Tefsirin muhteva ve metod açısından en çok dikkat çeken özelliklerinden biri onun fıkıh yönüdür. Haddâd, bu alanda en ihtilaflı konuları bile çok sade ve açık bir şekilde izah etmiş ve Hanefî fıkhına dair önemli ölçüde muhtevayı nakletmiştir. Makalede tefsirin metoduna dair örnekler geniş tutularak, eserin ana hatlarıyla muhtevasının ortaya çıkarılmasına gayret edilmiş; bu şekilde eserin tefsir tarihin— deki yeri ve öneminin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır

Yıl 2015, Cilt 23, Sayı 23, 67 - 94, 01.06.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ferihan ÖZMEN>

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 23, Sayı 23

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173689, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {23}, number = {23}, pages = {67 - 94}, title = {Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu}, key = {cite}, author = {Özmen, Ferihan} }
APA Özmen, F. (2015). Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu . Usul İslam Araştırmaları , 23 (23) , 67-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16706/173689
MLA Özmen, F. "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu" . Usul İslam Araştırmaları 23 (2015 ): 67-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16706/173689>
Chicago Özmen, F. "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu". Usul İslam Araştırmaları 23 (2015 ): 67-94
RIS TY - JOUR T1 - Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu AU - FerihanÖzmen Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 94 VL - 23 IS - 23 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu %A Ferihan Özmen %T Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu %D 2015 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD Özmen, Ferihan . "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu". Usul İslam Araştırmaları 23 / 23 (Haziran 2015): 67-94 .
AMA Özmen F. Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu. USUL. 2015; 23(23): 67-94.
Vancouver Özmen F. Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu. Usul İslam Araştırmaları. 2015; 23(23): 67-94.
IEEE F. Özmen , "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu", Usul İslam Araştırmaları, c. 23, sayı. 23, ss. 67-94, Haz. 2015
Altunizade Mah, Kuşbakışı Cad. No:2,   34662 Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 692 88 44 |  E-posta: usul@izu.edu.tr  |  Web: https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler/usul-i-slam-arastirmaları-dergisi