Usul İslam Araştırmaları
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 15 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı İlim Yayma Vakfı | https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler/usul-i-slam-arastirmaları-dergisi


USUL, ummana doğru akmakta olan nehirlere katılmak, onun daha gür akmasını sağlamak, nihayet maksuduna ulaşmasını kolaylaştırmak için vardır. USUL’ün çıkışı, asıllara ve asırlara, bulunduğumuz noktadan ve yeniden bakmak gerektiği düşüncesine dayanır. Burada “usul”e iki anlam yüklenmiştir: Dinî bilginin asılları ve doğru bilgiye ulaşmanın usulleri. Bu nedenle USUL'ün gayesi, neşrettiği makalelerle hem İslamî bilginin temellerini, hem de bu temellere hangi usullerle ve yollarla ulaşılacağını göstermektir.

Usul İslam Araştırmaları

ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı İlim Yayma Vakfı | https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler/usul-i-slam-arastirmaları-dergisi
Kapak Resmi


USUL, ummana doğru akmakta olan nehirlere katılmak, onun daha gür akmasını sağlamak, nihayet maksuduna ulaşmasını kolaylaştırmak için vardır. USUL’ün çıkışı, asıllara ve asırlara, bulunduğumuz noktadan ve yeniden bakmak gerektiği düşüncesine dayanır. Burada “usul”e iki anlam yüklenmiştir: Dinî bilginin asılları ve doğru bilgiye ulaşmanın usulleri. Bu nedenle USUL'ün gayesi, neşrettiği makalelerle hem İslamî bilginin temellerini, hem de bu temellere hangi usullerle ve yollarla ulaşılacağını göstermektir.
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Mayıs 2021
Bitiş: 15 Eylül 2021
Dizinler