Usul İslam Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı İlim Yayma Vakfı | http://www.usuldergisi.com


USUL, ummana doğru akmakta olan nehirlere katılmak, onun daha gür akmasını sağlamak, nihayet maksuduna ulaşmasını kolaylaştırmak için vardır. USUL’ün çıkışı, asıllara ve asırlara, bulunduğumuz noktadan ve yeniden bakmak gerektiği düşüncesine dayanır. Burada “usul”e iki anlam yüklenmiştir: Dinî bilginin asılları ve doğru bilgiye ulaşmanın usulleri. Bu nedenle USUL'ün gayesi, neşrettiği makalelerle hem İslamî bilginin temellerini, hem de bu temellere hangi usullerle ve yollarla ulaşılacağını göstermektir.

Usul İslam Araştırmaları

ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı İlim Yayma Vakfı | http://www.usuldergisi.com
Kapak Resmi


USUL, ummana doğru akmakta olan nehirlere katılmak, onun daha gür akmasını sağlamak, nihayet maksuduna ulaşmasını kolaylaştırmak için vardır. USUL’ün çıkışı, asıllara ve asırlara, bulunduğumuz noktadan ve yeniden bakmak gerektiği düşüncesine dayanır. Burada “usul”e iki anlam yüklenmiştir: Dinî bilginin asılları ve doğru bilgiye ulaşmanın usulleri. Bu nedenle USUL'ün gayesi, neşrettiği makalelerle hem İslamî bilginin temellerini, hem de bu temellere hangi usullerle ve yollarla ulaşılacağını göstermektir.
Cilt 32 - Sayı 32 - 20 Eki 2019
 1. Jenerik
  Sayfalar 1 - 6
  Necmettin GÖKKIR
 2. Editörden
  Sayfalar 7 - 8
  Necmettin GÖKKIR
 3. Peygamberimiz’i Rüyada Görmek -Mahiyeti ve Bilgi Değeri-
  Sayfalar 9 - 38
  Hayati YILMAZ
 4. Hâlid-i Bağdâdî’nin Son Halifesi Kastamonulu Ahmed-i Siyâhî - Hayatı, Eseri ve Vakfiyesi -
  Sayfalar 39 - 68
  Necdet YILMAZ
 5. Tasavvuf Klasiklerinde Hz. Ali’nin Şahsiyeti -Kur’an ve Hadis Perspektifiyle Karşılaştırma-
  Sayfalar 69 - 90
  Veysel AKKAYA
 6. Mekân, Zaman ve Dil Bağlamında Nübüvvetin Evrenselliği
  Sayfalar 91 - 114
  Fikret SOYAL
 7. İmâmiyye Şiası’nın İmâmet Teorisinin İtizalî ve Sünnî Eleştirisi
  Sayfalar 115 - 142
  Veysi ÜNVERDİ
 8. الإمام محمد مصطفى الرَّماصي الجزائري وجهوده في خدمة المذهب المالكي
  Sayfalar 143 - 164
  Hamza KHELİFATİ
 9. Osmanlı’nın Kayıp İki Tariki: Kabâkıbî ve Mâhir Tarikleri
  Sayfalar 165 - 182
  Ahmet GÖKDEMİR
 10. İmam Züfer’in Hanefi Mezhebinde Tercih Edilen Görüşleri
  Sayfalar 183 - 214
  Mehmet Ali AYTEKİN
 11. Ebedi Hikmetin Peşinde, Seyyid Hüseyin Nasr, Çev. Harun Tan, İstanbul : İnsan Yayınları, 2007, 255 sayfa
  Sayfalar 215 - 217
  Tamer YILDIRIM
 12. Ebûbekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri Turgut Akyüz, İstanbul : Ravza Yayınları, 1. Baskı, Haziran, 2017
  Sayfalar 217 - 221
  İrfan KARADENİZ
 13. Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelenekler, Recep Alpyağıl, İstanbul : İz Yayıncılık, 2016, 186 sayfa
  Sayfalar 221 - 224
  Hülya GÖNDEŞ
 14. Barbar, Modern, Medenî: Medeniyet Üzerine Notlar, İbrahim Kalın, İstanbul : İnsan Yayınları, 2. Baskı, 2018, 299 sayfa.
  Sayfalar 224 - 227
  Sümeyra YUMAK
 15. Din Dilinde Mucize, Yay. Haz. Ahmet Baydar, Kuramer Yayıncılık, İstanbul : 2015, s. 371
  Sayfalar 227 - 230
  Hülya GÖNDEŞ
 16. Yayın Esasları
  Sayfalar 231 - 232
  Necmettin GÖKKIR
Dizinler