Amaç

İlahiyat alanında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak.

Kapsam

İlahiyat alanında, daha önce yayımlanmamış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif makaleler; kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.