İlim Yayma Vakfı Adına Sahibi

Prof. Dr. Mehmet BULUT

Turkey
mehmetbulut05@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yazı İşleri Müdürü

Doktora Osman ACUN

Turkey
osman.acun@iyv.org.tr
Konular: Tefsir
Kurum: İLİM YAYMA VAKFI

Editör

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR

Turkey
ngokkir@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0875-550X
Konular: Tefsir
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Editör Yardımcısı

Recep CİCİ

Turkey
cicirecep@hotmail.com
Konular: İlahiyat

Arş. Gör. Yusuf MEMÜK

Turkey
yusufmemuk@gmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Alan Editörleri (Tefsir)


Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

Turkey
bgokkir@istanbul.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. MUHAMMET ABAY

Turkey
abay@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2209-5069
Konular: İlahiyat
Kurum: Marmara Üniversitesi

Alan Editörleri (Hadis)

Doç. Dr. Hayati YILMAZ

Turkey
hayatiy@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erdinç AHATLI

Turkey
eahatli@sakarya.edu.tr
Konular: Hadis
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Alan Editörleri (Fıkıh)

Prof. Dr. Haci Mehmet GÜNAY

Turkey
hmgunay@sakarya.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Sakarya University, Faculty of Theology

Ahmet Hamdi YILDIRIM

Turkey
hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörü (Kelam)

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Turkey
caferkaradas@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-4991-1329
Konular: Kelam
Kurum: İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörü (Arap Dili ve Belagatı)

Osman YILMAZ

Turkey
osman.yilmaz@izu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları)

Doç. Dr. Osman AYDINLI

Turkey
osman.aydinli@marmara.edu.tr
Konular: İslam Tarihi,Orta Asya Tarihi,İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi,Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi,Ortaçağ Kentleri
Kurum: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk KANGER

Turkey
faruk.kanger@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1672-7784
Konular: Din Eğitimi
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri (Kitabiyat)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TIRABZON

Turkey
atrabzon@gmail.com
Konular: İslam Hukuku
Kurum: İSTANBUL İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dil Editörleri (Arapça)

Uzman İyat ERBAKAN

Turkey
iyat.erbakan@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8410-8056
Konular: İlahiyat,Arap Dili ve Belâgati,Tasavvuf
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörleri (İngilizce)

Ahmet Faruk YILMAZ

Turkey
ahmetyilmaz@std.sehir.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Elif Beyza DEMİRTAŞ

Turkey
elif.demirtas@izu.edu.tr
Konular: İlahiyat,Hadis
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörleri (Türkçe)

Muhammed Furkan CİNİSLİ

Turkey
furkan.cinisli@izu.edu.tr
Konular: İlahiyat,Dilbilimi,Uygulamalı Psikoloji

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI

Turkey
abostanci@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Ahmet Hamdi YILDIRIM

Turkey
hamdi.yildirim@izu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

Turkey
bgokkir@istanbul.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Erdinç AHATLI

Turkey
eahatli@sakarya.edu.tr
Konular: Hadis
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hayati YILMAZ

Turkey
hayatiy@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. MUHAMMET ABAY

Turkey
abay@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2209-5069
Konular: İlahiyat
Hakkında: https://avesis.marmara.edu.tr/abay
Kurum: Marmara Üniversitesi
URL: https://avesis.marmara.edu.tr/abay

Doktora Osman ACUN

Turkey
osman.acun@iyv.org.tr
Konular: Tefsir
Hakkında: Yazı İşleri Müdürü
Kurum: İLİM YAYMA VAKFI

Doç. Dr. Osman AYDINLI

Turkey
osman.aydinli@marmara.edu.tr
Konular: İslam Tarihi,Orta Asya Tarihi,İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi,Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi,Ortaçağ Kentleri
Kurum: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Osman YILMAZ

Turkey
osman.yilmaz@izu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ