PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi

Yıl 2016, Cilt 25, Sayı 25, 133 - 158, 01.01.2016

Öz

Müslümanların bilme kavramına verdikleri önem, kavramın tanımı üzerine yoğunlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan, İslâm’ın anlaşılmasında İslâm tasavvufuna dikkat çekmekle birlikte Bektâşîliğe özel bir vurguda bulunmuştur. Bu olağan tavrı kavramları tanımlarken de kendini göstermektedir. Bâtın ilmi olarak gördüğü tasavvufî bilgiyi zâhir olarak ifade ettiği şeriat bilgisine üstün görmüştür. Noyan, bu özel bilginin tanımı, niteliği, değeri gibi konularda Bektâşîlik ve diğer tasavvuf erbabının müşterek savunmalarına yer vermiştir. Avâm ve havâssın belirlenmesinde de Bektâşîliğe ayrı bir önem atfetmiştir. Alevîler de dâhil olmak üzere, vahdet-i vücûd bilgisine erişemeyenleri, Bektâşî olmayanları, kimi zaman saraya mukabil halkı, kimi zaman da medresenin karşısında dergâhları avâm olarak görmüş buna dayalı değerlendirmelerde bulunmuştur. Zaman zaman tartışmalara neden olabilecek kavramlarla ilgili sübjektif açıklamalarda bulunmuştur.

The Relation Between Literal and Esoteric Meaning According to Bektashi Master Father (Dedebaba) Bedri Noyan

Yıl 2016, Cilt 25, Sayı 25, 133 - 158, 01.01.2016

Öz

The importance given by Muslims to the concept of knowledge requires concentration on the definition of the concept as well. Bektashi Master Father (Dedebaba) Bedri Noyan has made a special emphasis on Sûfîsm in his understanding of Islam, in particular to the Bektashi understanding. This attitude can be seen in his definition of concepts. He considers the knowledge of Sharia, literal meaning, inferior from the mystical - esoteric - knowledge. Noyan gives common understanding of Bektashi and other Sûfî orders in his definition of specific knowledge, its qualifications and its value. In his definition of ordinary people versus elected people, he also refers to the Bektashi understanding. He considers those who could not reach to the knowledge of the unity of being, the nonBektashis, sometimes seeing those who are against the palace, and other times the Sufi orders across the madrasas as the commons and evaluates them accordingly. He has given subjective explanations on concepts that can be considered controversial.

Ayrıntılar

Diğer ID JA69DS89NP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice MUT Bu kişi benim


Süleyman AKKUŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 25, Sayı 25

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul309993, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {25}, number = {25}, pages = {133 - 158}, title = {Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi}, key = {cite}, author = {Mut, Hatice and Akkuş, Süleyman} }
APA Mut, H. & Akkuş, S. (2016). Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi . Usul İslam Araştırmaları , 25 (25) , 133-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/28986/309993
MLA Mut, H. , Akkuş, S. "Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi" . Usul İslam Araştırmaları 25 (2016 ): 133-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/28986/309993>
Chicago Mut, H. , Akkuş, S. "Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi". Usul İslam Araştırmaları 25 (2016 ): 133-158
RIS TY - JOUR T1 - Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi AU - HaticeMut, SüleymanAkkuş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 158 VL - 25 IS - 25 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi %A Hatice Mut , Süleyman Akkuş %T Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi %D 2016 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 25 %N 25 %R %U
ISNAD Mut, Hatice , Akkuş, Süleyman . "Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi". Usul İslam Araştırmaları 25 / 25 (Ocak 2016): 133-158 .
AMA Mut H. , Akkuş S. Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi. USUL. 2016; 25(25): 133-158.
Vancouver Mut H. , Akkuş S. Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi. Usul İslam Araştırmaları. 2016; 25(25): 133-158.
IEEE H. Mut ve S. Akkuş , "Bir Bektâşî Dedebabası Bedri Noyan’a (1912-1997) Göre Zâhir Bâtın İlişkisi", Usul İslam Araştırmaları, c. 25, sayı. 25, ss. 133-158, Oca. 2016
Altunizade Mah, Kuşbakışı Cad. No:2,   34662 Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 692 88 44 |  E-posta: usul@izu.edu.tr  |  Web: https://www.izu.edu.tr/arastirma/izu-yayinlari/dergiler/usul-i-slam-arastirmaları-dergisi