Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 10, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

  • Bayhan, V. (2002), “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütleri Engelleri: Patronaj ve Nepotizm”, CumhuriyetÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 26.1, 1-13.Büte, M. (2011), “Nepotizmin İş Stresi, İş Tatmini, Olumsuz Söz Söyleme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Aile İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.20.1, 177-194.Çöl, G. (2008), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi.9.1, 35-46.Dökümbilek, F. (2010). Aile Şirketlerinde Nepotizm ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Özler, H. , D. E. Özler ve G. E. Gümüştekin (2007), “Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişim Evreleri ve Kurumsallaşma”, Selcuk University Social Sciences Institute Journal. 17. 437-450.Pelit, E. (2008), “İşletmelerde İşgören Güçlendirmenin İş görenlerin İş Doyumuna Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Sarpün, Ş. (2012), “Denetçilerin Etik Pozisyon, Hile, Sorumluluk ve Nepotizm Algılarının Denetçi Bağımsızlığına Etkisi: Bağımsız Denetçiler Üzerinde Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Tazegül, Perihan (2001), “Çalışanların Güçlendirilmesi ve Hizmet Sektöründe Bir Vaka Çalışması Uygulaması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı: Gebze.

ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 1 - 10, 30.09.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, organizasyonlarda yöneticilerin nepotik tutumlarını önlemede çalışanları güçlendirmenin rolünü ortaya koymaktır.  Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi, İstanbul İli Raylı Ulaşım Sisteminde çalışan 123 kişi üzerinde uygulanmıştır. Bu amaçla geliştirilen ölçek dört alt boyut, 36 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre;  çalışanları güçlendirmenin yöneticilerin nepotik tutumlarını önlemede olumlu etkisi olduğu;  iş geliştirme bağımsız değişkeni ile katılımcıların çalışma süresi ve  motivasyon bağımsız değişkeni ile katılımcıların cinsiyeti, arasında anlamlı fark olduğu, diğer demografik faktörlerin çalışanları güçlendirme alt boyutları üzerinde etkisi olmadığı  sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

  • Bayhan, V. (2002), “Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütleri Engelleri: Patronaj ve Nepotizm”, CumhuriyetÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 26.1, 1-13.Büte, M. (2011), “Nepotizmin İş Stresi, İş Tatmini, Olumsuz Söz Söyleme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Aile İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.20.1, 177-194.Çöl, G. (2008), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi.9.1, 35-46.Dökümbilek, F. (2010). Aile Şirketlerinde Nepotizm ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Özler, H. , D. E. Özler ve G. E. Gümüştekin (2007), “Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişim Evreleri ve Kurumsallaşma”, Selcuk University Social Sciences Institute Journal. 17. 437-450.Pelit, E. (2008), “İşletmelerde İşgören Güçlendirmenin İş görenlerin İş Doyumuna Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Sarpün, Ş. (2012), “Denetçilerin Etik Pozisyon, Hile, Sorumluluk ve Nepotizm Algılarının Denetçi Bağımsızlığına Etkisi: Bağımsız Denetçiler Üzerinde Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Tazegül, Perihan (2001), “Çalışanların Güçlendirilmesi ve Hizmet Sektöründe Bir Vaka Çalışması Uygulaması”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı: Gebze.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri AVCI (Sorumlu Yazar)
0000-0001-8128-5666
Türkiye


Barış SÜR
Nişantaşı üniversitesi SBE İşletme Yönetimi
0000-0002-9051-3285
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { utsobilder581398, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2602-4748}, address = {editor@ijoessar.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 10}, title = {ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI}, key = {cite}, author = {Avcı, Nuri and Sür, Barış} }
APA Avcı, N. & Sür, B. (2019). ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/48464/581398
MLA Avcı, N. , Sür, B. "ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI" . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/48464/581398>
Chicago Avcı, N. , Sür, B. "ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI AU - Nuri Avcı , Barış Sür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 3 IS - 2 SN - 2602-4748- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %A Nuri Avcı , Barış Sür %T ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2602-4748- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Avcı, Nuri , Sür, Barış . "ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI". Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 / 2 (Eylül 2019): 1-10 .
AMA Avcı N. , Sür B. ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. utsobilder. 2019; 3(2): 1-10.
Vancouver Avcı N. , Sür B. ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi. 2019; 3(2): 1-10.
IEEE N. Avcı ve B. Sür , "ORGANİZASYONLARDA YÖNETİCİLERİN NEPOTİK TUTUMLARINI ÖNLEMEDE ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRMENİN ROLÜ: İSTANBUL İLİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI", Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 1-10, Eyl. 2019

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches