Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-4748 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Şahin ÇETİNKAYA |


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır.  

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi

ISSN 2602-4748 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Şahin ÇETİNKAYA |
Kapak Resmi


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır.  

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)