ISSN: 2602-4748
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Şahin ÇETİNKAYA
Kapak Resmi
       

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır.  

Tarandığı İndexler:

Asos Indeks

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches