Dergi Kurulları

Editör-Yayın-Bilim-Hakem Kuruluları

EDİTÖR

Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA


Editör Kurulu

Prof. Dr. Ali ACAR
Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ
Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Edebiyat Bölümü

Prof. Dr. Veli ÜNSAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Prof. Dr. Volkan ALPTEKİN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü

Doç. Dr. Ayşem YANAR
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Doç. Dr. Erkan AKGÖZ
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ 
Aksaray Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi

Dr. Cihandar HASANHANOĞLU
Başkent Üniversitesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 


ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Veli ÜNSAL Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Doç. Dr. Ayşem YANAR Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar
Doç. Dr. Erkan AKGÖZ Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm- İletişim
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ Aksaray Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Kamu Y.- Siyaset B.

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ali ACAR Selçuk Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Doğan UYSAL Celal Bayar Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
Prof. Dr. İ. Halil SUGÖZÜ Şırnak Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü-Dekan
Prof. Dr. Ramazan KILIÇ Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Volkan ALPTEKİN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Prof. Dr. Ahsen ARMAĞAN Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Veli ÜNSAL Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih
Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Şafak ÜNÜVAR Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet YATKIN İnönü üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK NKÜ, İİBF İşletme Bölümü
Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Prof. Dr. Fevzi ERDOĞAN YYU, İİBF, Ekonometri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Uğur Yavuz, Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik B.
Prof. Dr. Engin ÖNER Van Y.Y. Üniversitesi Maliye Bölümü
Prof. Dr. Şükrü NİŞANCI Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi
Prof. Dr. Mehmet AYGÜN Van Y.Y. Üniversitesi İşletme Bölümü
Prof. Dr. Sait PATIR, İnönü Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Haydar EFE, Erzincan Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bil. Ve Kamu Yön.
Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ Atatürk Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finansman ABD
Prof. Dr. Murat SEZGİN Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Engin Öner Van YYU İİBF Maliye Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç.Dr. Ayben Kaynar TANIR *Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Mahmut BOLAT Kırşehir Ahievran Üniversitesi F.E.F.
Doç. Dr. Mahmut AVCI Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Arif KORKMAZ N.Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ Fırat Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Salih Börteçine AVCI Atatürk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Veli SIRIM Namık Kemal Üniversitesi . İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA Aksaray Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi
Doç. Dr. Azize Serap TUNCER Ahi Evran Üniversitesi İİBF Kentleşme ve Çevre
Doç. Dr. Erkan AKGÖZ Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Doç. Dr. Erkan Arı DPU İİBF Ekonometri Bölümü
Doç. Dr. Türker TUĞSAL Beykent üniversitesi İİBF, Sermaye Piyasası ve Por.Yön
Doç. Dr. M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU Van Y.Y.Üniversitesi İİBF,İktisat Bölümü
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ Amasya Üniversitesi F.E.F.Tarih Bölümü,
Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ Adıyaman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Haluk YERGİN YYÜ,İİBF,İkt. Bölümü
Doç.Dr. Halim Tatlı, Bingöl Üniversitesi İİBF, İktisat
Doç. Dr. Recep YILDIZ Yalova Üniversitesi,İİBF,Sosyal Hizmetler B.
Doç Dr. Sevgi Işık Erol Batman Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Yusuf Ekrem AKBAŞ Adıyaman Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK, DPÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Ecehan EROL Manisa C.B.Ü. İİBF İkitsat Bölümü
Doç. Dr. Erkan ARI Dumlupınar Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü
Doç.Dr. Hakan EYGÜ Atatürk Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü
Dr Öğr. Üyesi Rezzan Neslihan Vural Beykent Üniversitesi IIBF Bankacılık ve Finans Böl.
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Esra PEKER Fırat Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Politikası
Dr. Öğr. Üyesi. Hüseyin TEZER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Böl.
Dr. Öğr. Gör. İsmail Güneş , Çukurova Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Recep TEMEL Yozgat Bozok Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜNEYSU ATASOY Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İİBF, İktisat
Dr. Öğr.Üyesi Beşir KOÇ Bingöl Üniversitesi İİBF
Dr. Öğr.Üyesi. Ahmet TERZİ Ardahan Üniversitesi İİBF, İşletme
Dr. Öğr.Üyesi Mikâil KARA Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Tur.MYO.Müd.
Dr. Öğr.Üyesi Osman ALTAY Beykent ÜniversitesiİİBF,Uluslararası İlişkiler
Dr.Öğr.Üyesi Abdurrahman ÇALIK Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Abdussemet YAMAN Ardahan Üniversitesi,İİBF,İşletme Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Hakan EYGÜ Atatürk Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Ekonometri B.
Dr. Öğr.Üyesi Salih BATAL Yalova Üniversitesi İİBF S.B.ve Kamu Yönetimi B.
Dr. Öğr.Üyesi İbrahim Okan AKKIN Ardahan Üniversitesi, FEF,Felsefe Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Caner Ekizceleroğlu, Trakya Üniversitesi İİBF,İktisat
Dr. Öğr. Üyesi Dilaysu Çınar, Beykent Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Bertan Rona, Giresun Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı
Dr. Öğr.Üyesi Emrah Aydemir, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Noyan AYDIN, DPU, İİBF, Ekonometri Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Bülent ALTAY Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi H. Gonca DİLER Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÖZDEMİR Atatürk Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Z. Çağlar YURTÇIKMAZ Atatürk Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Dr. Cihandar Hasanhanoğlu Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Güneş Çukurova Üniversitesi İİBF, Maliye
Dr. Mehmet Sağlam İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fak. İng. İşletme
Öğr. Gör. Dr. Emrah Hanifi Fırat, Fırat Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
Dr. Mustafa Necati ÇOBAN Tokat G.O.P. Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Dr. Ulvi Sandalcı Dumlupınar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Dr. İnci Sandalcı Dumlupınar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

ARALIK 2021 SAYISI / HAKEM KURULU


Prof. Dr. Veli ÜNSAL Kırşehir Ahievran Üniversitesi F.E.F.
Prof.Dr. Ahmet TAYFUN Ankara Hacıbayram Veli Üni. Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN Kırşehir Ahievran Üniversitesi F.E.F.
Prof. Dr. Şafak ÜNÜVAR Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ Fırat Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.
Doç.Dr. Ayben Kaynar TANIR Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Arif KORKMAZ N.Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ceren GÜNERÖZ Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç Dr. Erkan AKGÖZ Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail Kafkas Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler B.
Doç. Dr. Mahmut BOLAT Kırşehir Ahievran Üniversitesi F.E.F.
Doç. Dr. Mahmut AVCI Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Dr.Öğr.Üyesi Cemal İNCE Tokat G.O.P. Üniversitesi Turizm Otelcilik
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Okan Akkın Ardahan Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Felsefe
Dr. Öğr. Üyesi İnci Aksu KARGIN Uşak Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUTAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi/Manas Üni. Turizm F.
Dr. Öğr. Üyesi Özlem POYRAZ Kırşehir Ahievran Üniversitesi F.E.F.
Arş. Gör. Zeynep DEMİRYORGAN Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

INDEXLER


logo.png

logo.pngEurasian Scientific Journal Index


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches