Hakkında

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi yayın hayatına 2017'de başlamıştır. Dergimiz hakemli akademik bir dergidir. Haziran ve Aralık  dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa yayınlanması planlanmıştır.  

Tarandığı İndexler:

EBSCO Host

Asos Indeks

CiteFactor- 

Google Scholar

i-Journal

International Scientific Indexing

Journal Factor

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches