Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bilimsel etik kuralların en temel ilke olarak alınacağı dergimiz Sosyal bilimlerde geniş bir yelpazede yayın yapmayı hedeflemektedir. Dergimize gönderilecek çalışmaların daha önce herhangi bir yerde hakem sürecine girmemiş veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. 

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir akademik dergi de yayın sürecine girmemiş olması, yayınlanmamış olması gerekmektedir. Benzer süreçlerden geçen çalışmaların güncellenmesi halinde yayın sürecine kabul edilebilir.

Dergimizin hakem sistemi 2veya 3 hakem tarafından, yazar bilgileri gösterilmeden değerlendirme esasına dayalıdır. Hakem raporları yazarla paylaşılır. Hakem sürecinden önce yayın ilkeleri yazara bildirilir. Yazarın onayı alındıktan sonra süreç başlatılır. Yayınlarımız dijital ortamda olup, basılı nüsha gönderilmemektedir. Dergipark üzerinden yayınlanan sayı tüm yazarlara bildirilmektedir.


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches