Amaç ve Kapsam

Yılda 2 defa yayınlanan bilimsel akademik araştırma dergisidir. Sosyal Bilimlerin her alanından yayın kabul edilmektedir. Bilimsel çalışmaların hakemlerin kontrolünde yayınlanması ve bilimsel katkıların uluslararası düzeyde duyurulması amaçlanmaktadır.


Sosyal Bilimlerin her alanında yayın kabul edilmektedir. Başlıca alanlar, Tarih,Coğrafya,Felsefe,Sosyoloji, Güzel Sanatlar,Sanat Tarihi,İslami ilimler,Yönetim Bilimleri, İktisat,İşletme,Siyaset bilimi, 

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches