İletişim Bilgileri

Editör

IJOSSAR DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ
ijoessar.dergi@gmail.com

Teknik İletişim

Akademik Yayın Platformu
Bilimsel ve Akademik Yayıncılık
ijoessar.academic@gmail.com

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches