Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 11 - 22, 30.09.2019

Öz

Kaynakça

 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-355.
 • Aksoy L., Özsomer, A. (2007). Türkiye’de marka kişiliği oluşturan boyutlar. 12. UlusalPazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (ss.1-14). Sakarya.
 • Bayram, M, Bayram, Ü., Arıcı, S. (2016). Otel İşletmeleri Instagram Paylaşımlarının Sosyal Medya Pazarlaması Kapsamında İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 427-442. Doi: 10.20491/isarder.2016.186
 • Bergström, T. ve Bäckman, L. (2013). Marketing and PR in Social Media How The Utilization Of Instagram Builds And Maintains Customer Relationships. (Bachelor Thesis). Stockholm University Department of Journalism, Media and Communication, Stockholm.
 • Bui, T. (2014). Social Media On A Stick: A Uses And Gratification Approach Toward Helping Mobile Food Vendors Engage Consumers On Instagram. (Master’s Thesis). The University of Minnesota.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dölarslan, E.Ş. (2012). Bir Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi. Sbf Dergisi, 67(2), 1-28.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. (2006). How To Design And Evaluate Research In Education (6. Edition). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Geuens, M., Weijters, B., Wulf, K. (2009). A new measure of brand personality. International Journal of Research in Marketing, 26, 97-107.
 • Ginsberg, K. (2015). Instabranding: Shaping the Personalities of the Top Food Brands on Instagram. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 6(1), 78-95.
 • Goor, M.A. (2012). Instamarketing: A Content Analysis İnto Marketing On Instagram. (Master’s Thesis). Universiteit Van Amsterdam.
 • Gürel, D. (2011). Instagram Nedir? Nasıl Kullanılır? 21 Mart 2019 tarihinde http://www.denizergurel.net /Instagramnedir- nasil-kullanilir/ internet adresinden alındı.
 • Instagram Giyim Sektörü Hesapları (2019, 14 Mart). 14.03.2019 tarihinde https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/turkey/giyim adresinden alındı.
 • Kale, G.Ö. (2016). Sosyal Ağlarda Eğlence Faktörü Kullanımının Marka Kişiliğine Etkisi: Starbucks Türkiye Örneği. Eğlence Endüstrisi Sayısı, 1(1), 156-169.
 • Küçüksaraç, H. (2018). Marka Kişiliklerinin Instagram Aracılığıyla Sunumu: İçecek Markaları Üzerine Analiz. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 9(35), 50-61. Doi: 10.5824/1309‐1581.2018.5.004.x
 • Özgüven, N., Karataş, E. (2010). Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: McDonald’s ve Burger King. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, 139-143.
 • Tekbıyık, S.G. (2017). Dijital İçerik Yönetiminde Görsel Kullanımının Marka İletişimine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci Ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay.
 • Wallsbeck, F.E. & Johansson, U. (2014). Instagram Marketing: When Brands Want To Reach Generation Y With Their Communication. (Master’s Thesis). Halmstad University.
 • Yeniçıktı, N. T. (2016). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 92-115.

INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 11 - 22, 30.09.2019

Öz

Söz konusu bu çalışma, markaların Instagramı marka iletişimi bağlamında kullanarak, marka kişiliklerini nasıl yansıttıklarını ele almıştır. Bununla birlikte, markaların takipçilerinin bu marka kişiliklerini nasıl algıladıklarına odaklanmıştır. Nitel araştırma çerçevesinde durum desenine göre yapılandırılan çalışmada elde edilen veriler niteliksel ve niceliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, sonuçlar tanımlanarak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, markaların ürüne yönelik yaptıkları paylaşımlarda yansıttıkları marka kişiliklerini, tüketicilerin benzer şekilde algıladıkları görülmüştür. Aynı zamanda halkla ilişkiler bağlamında Instagramı kullanamadıkları ve takipçilerin yorumlarının yönü doğrultusunda etkileşimlerinin yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. Örneklemi oluşturan katılımcıların, markaların paylaşımlarından farklı beklentilerinin olduğu görülmüştür. Markaların Instagramda kimliklerini yeterli düzeyde yansıtamadıkları da dikkat çekmiştir. 

Kaynakça

 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-355.
 • Aksoy L., Özsomer, A. (2007). Türkiye’de marka kişiliği oluşturan boyutlar. 12. UlusalPazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (ss.1-14). Sakarya.
 • Bayram, M, Bayram, Ü., Arıcı, S. (2016). Otel İşletmeleri Instagram Paylaşımlarının Sosyal Medya Pazarlaması Kapsamında İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 427-442. Doi: 10.20491/isarder.2016.186
 • Bergström, T. ve Bäckman, L. (2013). Marketing and PR in Social Media How The Utilization Of Instagram Builds And Maintains Customer Relationships. (Bachelor Thesis). Stockholm University Department of Journalism, Media and Communication, Stockholm.
 • Bui, T. (2014). Social Media On A Stick: A Uses And Gratification Approach Toward Helping Mobile Food Vendors Engage Consumers On Instagram. (Master’s Thesis). The University of Minnesota.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Dölarslan, E.Ş. (2012). Bir Marka Kişiliği Ölçeği Değerlendirmesi. Sbf Dergisi, 67(2), 1-28.
 • Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. (2006). How To Design And Evaluate Research In Education (6. Edition). New York: McGraw-Hill International Edition.
 • Geuens, M., Weijters, B., Wulf, K. (2009). A new measure of brand personality. International Journal of Research in Marketing, 26, 97-107.
 • Ginsberg, K. (2015). Instabranding: Shaping the Personalities of the Top Food Brands on Instagram. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 6(1), 78-95.
 • Goor, M.A. (2012). Instamarketing: A Content Analysis İnto Marketing On Instagram. (Master’s Thesis). Universiteit Van Amsterdam.
 • Gürel, D. (2011). Instagram Nedir? Nasıl Kullanılır? 21 Mart 2019 tarihinde http://www.denizergurel.net /Instagramnedir- nasil-kullanilir/ internet adresinden alındı.
 • Instagram Giyim Sektörü Hesapları (2019, 14 Mart). 14.03.2019 tarihinde https://www.boomsocial.com/Instagram/UlkeSektor/turkey/giyim adresinden alındı.
 • Kale, G.Ö. (2016). Sosyal Ağlarda Eğlence Faktörü Kullanımının Marka Kişiliğine Etkisi: Starbucks Türkiye Örneği. Eğlence Endüstrisi Sayısı, 1(1), 156-169.
 • Küçüksaraç, H. (2018). Marka Kişiliklerinin Instagram Aracılığıyla Sunumu: İçecek Markaları Üzerine Analiz. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 9(35), 50-61. Doi: 10.5824/1309‐1581.2018.5.004.x
 • Özgüven, N., Karataş, E. (2010). Genç Tüketicilerin Marka Kişiliği Algılamalarının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi: McDonald’s ve Burger King. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, 139-143.
 • Tekbıyık, S.G. (2017). Dijital İçerik Yönetiminde Görsel Kullanımının Marka İletişimine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ural, A., Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci Ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay.
 • Wallsbeck, F.E. & Johansson, U. (2014). Instagram Marketing: When Brands Want To Reach Generation Y With Their Communication. (Master’s Thesis). Halmstad University.
 • Yeniçıktı, N. T. (2016). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 92-115.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sezen GARİP> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-5488-8573
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { utsobilder605464, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2602-4748}, address = {editor@ijoessar.com}, publisher = {Şahin ÇETİNKAYA}, year = {2019}, volume = {3}, number = {2}, pages = {11 - 22}, title = {INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Garip, Sezen} }
APA Garip, S. (2019). INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/48464/605464
MLA Garip, S. "INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME" . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 11-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/48464/605464>
Chicago Garip, S. "INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 (2019 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME AU - Sezen Garip Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 3 IS - 2 SN - 2602-4748- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %A Sezen Garip %T INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi %P 2602-4748- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Garip, Sezen . "INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi 3 / 2 (Eylül 2019): 11-22 .
AMA Garip S. INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. utsobilder. 2019; 3(2): 11-22.
Vancouver Garip S. INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi. 2019; 3(2): 11-22.
IEEE S. Garip , "INSTAGRAMIN MARKA İLETİŞİMİNDE KULLANIMI: MARKA KİŞİLİĞİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME", Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 11-22, Eyl. 2019

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi / International of Social Sciences Academic Researches