Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 1, Sayfalar 151 - 160 2019-04-30

ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Noise Pollution Created by the Basement Works in the City

Ali Erdem ÇERÇEVİK [1] , Süheyla YEREL KANDEMİR [2] , Mustafa Özgür YAYLI [3] , Musa ÇELİK [4]


Ülkemizde, inşaat sektörü hızla büyümektedir. Şehir kenarlarına yapılan toplu konut projelerinin haricinde şehir merkezlerinde inşaatlar hızla sürmektedir. Deprem tehlikesi karşısında hızla yenilenen eski yapı stoku, şehir merkezlerinde bazı problemlere sebep olmaktadır. Bu problemlerin başlıcaları, trafik sıkışıklığı, yüksek tonajlı araçların sokak aralarında dolaşmaları, bina yapımı, bina yıkım tozları ve gürültüdür. Bu çalışmada, temel inşaatı yapılan şantiye alanlarındaki gürültü kirliliği araştırılmıştır. Ölçüm için bir gürültü ölçer kullanılmış, sonuçlar dBA cinsinden değerlendirilmiştir. Ölçüm sonucu ortalama olarak 75-80dBA olarak belirlenmiş ve bu değerlerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği sınır değerlerini aştığı gözlemlenmiştir. Gürültü değerleri anlık olarak 85dBA’nın üstüne çıktığı ölçülmüştür. 85dBA üstü gürültüler şehir merkezlerindeki insanlar üzerinde ciddi rahatsızlıklar oluşturmaktadır. Oluşan bu rahatsızlığın çözümü olarak düşük ses çıkaran ekipmanlar kullanılmalı, ses duvarları ile şantiye alanları çevrelenmelidir. Ayrıca şantiyelerde gündüz saatlerinde çalışma yapılmalı, yüksek ses çıkaran cihazların kullanımı insanların en az rahatsız olacakları saatler olarak planlanmalıdır.

In our country, the construction sector is growing rapidly. In addition to mass housing projects on the edge of the city, construction is rapidly taking place in city centers. The old building, which was rapidly renewed due to the earthquake hazard, causes some problems in the city centers. The main problems are traffic congestion, high-toned vehicles crossing the streets, building construction, building demolition dust, and noise. In this study, noise pollution was investigated in construction site areas. A noise gauge was used for the measurement and the results were evaluated in terms of dBA. The measurement result was found to be 75-80 dBA as an average, and it was observed that these values exceeded the limits of the Environmental Hazard Assessment and Management Regulation. Noise values were measured instantaneously above 85 dBA. Noise above 85 dBA creates serious disturbances on people in city centers. As a solution to this discomfort, low sounding equipment should be used and sound walls and site areas should be surrounded. In addition, work should be done in the daytime hours in the workshops and the use of the devices which produce loud sounds should be planned as the hours when people will be at least disturbed.

 • Bronzaft, A. L. and McCarthy, D. P. (1975) The effect of elevated train noise on reading ability, Environment and Behavior, 7, 517, 528.
 • Camusso, C., Meszaros-Kis, A., Chiron, M., Joumard, R., Karkalis, K., Arapis, G., Kehagia, F., Folkeson, L., Dimopoulou, S., Ortega Perez, E., Mancebo Quintana, S., Waeger, P., Boughedaoui, M., Hours, M., Poda, J.N., (2010) Annex 6, description of the 49 chains of causalities. In: Joumard, R., Gudmundsson, H. (Eds.), Indicators of Environmental Sustainability in Transport. INRETS, Bron, 307–346.
 • Dunn, B. E. (1981) The noise environment of man. In H. W. Jones, (Ed.), Noise in the Human Environment, Vol. 2. Edmonton, Alberta: Environmental Council of Alberta, 193-257.
 • Fan N, C. (2000) Effects of Building Construction Noise on Residents: A Quasi Experiment, Journal of Environmental Psychology, 20, 375-385.
 • Bilecik Haritası (2017) Erişim Adresi: http://www.bakimliyiz.com/marmara-bolgesi/142751-bilecik-haritasi.html (Erişim Tarihi: 27.05.2017)
 • Bilecik Haritası (2017) Erişim Adresi: http://www.cografya.gen.tr/earth/ (Erişim Tarihi: 27/05/2017)
 • Keleş, R. ve Ertan, B. (2002) Çevre Hukukuna Giriş, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kiziltuğ T, (2017) Rayli sistemlerde gürültü ve titreşim, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 • KPMG, (2018) Erişim Adresi: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018- insaat.pdf (Erişim Tarihi: 03/05/2018)
 • Kroesen, M., Molin, E. J. E., Miedema, H. M. E., Vos, H., Janssen, S. A., Wee, B., (2009) Estimation of the effects of transportation noise annoyance on residential satisfaction. In: 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
 • Kumar, B., Oberoi, S. V. ve Goenla, A. (2004) A Brief Review of the Legislative Aspects of Noise Pollution, Workshop on Environmental Pollution: Perspectives and Practices, organized by Institute of Engineering and Technology, Lucknow, 53-65.
 • Maraş E. E.,Maraş H. H., Maraş S. S., Alkiş Z., (2011) CBS Verilerinden Çevresel Gürültü Haritalarının Hazırlanmasında Kullanılan Tahmin Yönteminin Analizi, Harita Dergisi, 145.
 • Maraş, E. E. ve Sesli, F. A.,(2017) Karayolu Trafik Gürültü Değerlerinin Uygulama İmar Planlarına Entegrasyonu, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6 (2), 430-441.
 • Ohrstrom, E., (2004) Longitudinal surveys on effects of changes in road traffic noise-annoyance, activity disturbances, and psycho-social well-being. J. Acoust. Soc. Am. 115 (2), 719–729.
 • Resmi Gazete, (2010) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı, No: 27601.
 • Sakarya, E., (2016) Gürültünün Çalışma Hayatına Etkileri ve Bir İnşaat Şantiyesinde Gürültü Analiz Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sezgin, S. ve Mutlu, A., (2017) Ülkemizde Gürültü Farkındalığı Sorunu: Şişli Örneği, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 676-700.
 • Yılmaz, S. ve Deniz, B. (2009) İnşaat Sektöründe Şantiye Gürültüsünün Değerlendirilmesi: Bir Konut Şantiyesi Örneği, Dünya İnşaat Dergisi.
 • Yücel, M., (1995) Çevre Sorunları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 150, Adana.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ali Erdem ÇERÇEVİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Süheyla YEREL KANDEMİR
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Özgür YAYLI
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Musa ÇELİK
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 19 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd424980, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {151 - 160}, doi = {10.17482/uumfd.424980}, title = {ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {ÇERÇEVİK, Ali Erdem and YEREL KANDEMİR, Süheyla and YAYLI, Mustafa Özgür and ÇELİK, Musa} }
APA ÇERÇEVİK, A , YEREL KANDEMİR, S , YAYLI, M , ÇELİK, M . (2019). ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (1) , 151-160 . DOI: 10.17482/uumfd.424980
MLA ÇERÇEVİK, A , YEREL KANDEMİR, S , YAYLI, M , ÇELİK, M . "ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 151-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/43494/424980>
Chicago ÇERÇEVİK, A , YEREL KANDEMİR, S , YAYLI, M , ÇELİK, M . "ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 151-160
RIS TY - JOUR T1 - ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI AU - Ali Erdem ÇERÇEVİK , Süheyla YEREL KANDEMİR , Mustafa Özgür YAYLI , Musa ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.424980 DO - 10.17482/uumfd.424980 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 160 VL - 24 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.424980 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.424980 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI %A Ali Erdem ÇERÇEVİK , Süheyla YEREL KANDEMİR , Mustafa Özgür YAYLI , Musa ÇELİK %T ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 1 %R doi: 10.17482/uumfd.424980 %U 10.17482/uumfd.424980
ISNAD ÇERÇEVİK, Ali Erdem , YEREL KANDEMİR, Süheyla , YAYLI, Mustafa Özgür , ÇELİK, Musa . "ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 1 (Nisan 2019): 151-160 . https://doi.org/10.17482/uumfd.424980
AMA ÇERÇEVİK A , YEREL KANDEMİR S , YAYLI M , ÇELİK M . ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI. JFE. 2019; 24(1): 151-160.
Vancouver ÇERÇEVİK A , YEREL KANDEMİR S , YAYLI M , ÇELİK M . ŞEHİR İÇİNDE TEMEL ÇALIŞMASI YAPILAN ŞANTİYENİN KONUTTA OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜNÜN ARAŞTIRILMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(1): 160-151.