Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 1, Sayfalar 63 - 74 2019-04-30

Evaluation of Concrete Compressive Strength in Urban Transformation in Bursa
BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah BEYAZ [1] , Ramazan LİVAOĞLU [2]


The results of core obtained from the randomly selected 500 reinforced concrete buildings in Bursa Province under the law known as the “Urban Renewal Law For Risk Mitigation” are the subject of this study. In addition to the evaluation of the existing building stock of Bursa Province with a great number of examples, the concrete compressive strength values of the structures subject to renewal in terms of urban renewal or transformation logic were examined. The results for Bursa, which is one of the important metropolitans in our country, are examined a according to districts. In addition to this, the concrete compressive strength value of the buildings according to the year of construction and the regulations standards in force in those years and the harmony of the results with the current standards and the fact that the buildings were constructed without taking the project or engineering services are also being examined. As a result, the concrete compressive strength values of the buildings at risk were investigated. In this study was concluded that the concrete quality of the existing building stock in Bursa Province is very low and engineering services are not significantly contributing to quality.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Bursa İli’nde riskli yapı tespiti yapılan rastgele seçilmiş 500 adet betonarme binadan elde edilen karot sonuçları bu çalışmaya konu edilmektedir. Bursa İli mevcut yapı stoğunun önemli sayıda örnekle değerlendirmenin yanında, kentsel dönüşüm mantığı açısından dönüşüme tabi tutulan yapılara ait beton basınç dayanım değerleri irdelenmiştir. Söz konusu irdeleme sırasında ülkemizde önemli metropollerden biri olan Bursa için sonuçlar ilçelere göre de irdelenmektedir. Bununla beraber binaların yapım yıllarına ve o yıllarda yürürlükteki yönetmelik standartlarına göre sahip olduğu beton basınç dayanım değeri ile günümüz standartları ile sonuçların uyumu ve binaların projesinin olup olmaması durumları için de irdelemeler yapılmaktadır. Sonuç olarak riskli yapı tespiti yapılan binaların beton basınç dayanım değerleri incelenmiş olup, çalışmada Bursa İli mevcut yapı stoğunun beton kalitesinin çok düşük olduğu ve mühendislik hizmeti almış olmalarının kaliteye belirgin şekilde katkı sağlamadığı sonuçlarına varılmıştır.

 • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, ABYYHY, (1975). 09.06.1975 tarih ve 15260 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, ABYYHY, (1998). 02.07.1998 tarih ve 23390 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Ambraseys, N. N., Finkel, C. (1995). The seismicity of Turkey and adjacent areas: A historical review, Eren, Beyoğlu, İstanbul, pp: 1500-1800. ve Sezer, H. 1997. 1894 İstanbul Depremi hakkında bir rapor üzerine inceleme. Tarih Araştırmaları Dergisi, 19 (29): 169-197.
 • Akçay, B. (2000). İstanbul binalarında karot yardımıyla beton nitelik tayini, Yüksek Lisans Tezi, K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.
 • Canbaz M., Şengel S. (2015) Betonarme binalarda kentsel dönüşüm uygulamaları: Eskişehir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2 (2), 9-16.
 • Çaycı, B. (2012). Simav depremi sonrası bina yapısal özellikleri ile hasar seviye ilişkisinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, P.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, DBYBHY, (2007). 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • Erdil, B. (2017). 2011 Van Depreminin ardından: tasarım ve uygulama farkları, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim 2017, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özmen, B. (2000). 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi depreminin hasar durumu (rakamsal verilerle). Türkiye Deprem Vakfı, TDV/DR 010-53 nolu Deprem Raporu, Ankara.
 • Uygur, İ. (2006). Düzce ilindeki betonarme binaların yeniden yapılanma sürecinde incelenmesi, Politeknik Dergisi, 9(4), 279-288.
 • www.thbb.org/teknik-bilgiler/raporlar/marmara-depremi, Erişim Tarihi:12.04.2018, Konu: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Beton Kalitesi.
 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, (2001). 13.07.2001 tarih ve 24461 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği, EK-2, Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar, (2012). Değişiklik, 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, (2012). 31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7329-1318
Yazar: Abdullah BEYAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8484-6027
Yazar: Ramazan LİVAOĞLU
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, YAPI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 5 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd486033, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {63 - 74}, doi = {10.17482/uumfd.486033}, title = {BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BEYAZ, Abdullah and LİVAOĞLU, Ramazan} }
APA BEYAZ, A , LİVAOĞLU, R . (2019). BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (1) , 63-74 . DOI: 10.17482/uumfd.486033
MLA BEYAZ, A , LİVAOĞLU, R . "BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 63-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/43494/486033>
Chicago BEYAZ, A , LİVAOĞLU, R . "BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 63-74
RIS TY - JOUR T1 - BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Abdullah BEYAZ , Ramazan LİVAOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.486033 DO - 10.17482/uumfd.486033 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 74 VL - 24 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.486033 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.486033 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Abdullah BEYAZ , Ramazan LİVAOĞLU %T BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 1 %R doi: 10.17482/uumfd.486033 %U 10.17482/uumfd.486033
ISNAD BEYAZ, Abdullah , LİVAOĞLU, Ramazan . "BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 1 (Nisan 2019): 63-74 . https://doi.org/10.17482/uumfd.486033
AMA BEYAZ A , LİVAOĞLU R . BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. JFE. 2019; 24(1): 63-74.
Vancouver BEYAZ A , LİVAOĞLU R . BURSA İLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDA ELDE EDİLEN BETON BASINÇ DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(1): 74-63.