Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 127 - 146 2019-08-30

ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI

Merve KÖSE KÜÇÜK [1] , Fatih ÇAVDUR [2]


Bu çalışmada, afet sonrası geçici-afet-müdahale tesislerinden afetzedelere yardım malzemesi dağıtım problemi için bir çözüm yaklaşımı önerilmektedir. Problem literatürde bulunan Zaman Pencereli Bölünmüş-Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi’ne uyarlanarak modellenmiştir. Önerilen çözüm yaklaşımı, yakın tarihli başka bir çalışmada geliştirilen iki-aşamalı stokastik programlama modeli sonuçlarını kullanarak, yardım malzemelerinin stokastik programlama modeli ile önceden konumlandırılmış geçici-afet-müdahale tesislerinden afetzedelere en kısa sürede dağıtımının yapılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu stokastik programlama modelinin sonuçları kullanılarak, başlangıç dağıtım problemi, her birisi önerilen çözüm yaklaşımıyla Zaman Pencereli Bölünmüş-Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi olarak çözülen daha küçük boyutlu alt-problemlere (bağımsız taşıma problemleri) bölünmüştür. Problem boyutundaki küçülmenin çözüm süresi açısından katkılar sağladığı, Bursa’nın büyük bir ilçesi için geliştirilen örnek olay kullanılarak oluşturulan her bir alt-problemin kişisel bir bilgisayarda saniyeler içinde çözülebildiği görülmektedir.
Yardım malzemesi dağıtımı, geçici-afet-müdahale-tesisi, araç rotalama problemi, bölünmüş-dağıtımlı araç rotalama problemi
 • 1. Adıvar, B. ve Mert, A. (2010) International disaster relief planning with fuzzy credibility, Fuzzy Optimization and Decision Making, 9(4), 413-433. doi:10.1007/s10700-010-9088-8
 • 2. Afshar, A., Rasekh, A. ve Afshar, M.H. (2009) Risk-based optimization of large flood-diversion systems using genetic algorithms, Engineering Optimization, 41(3), 259-273. doi:10.1080/03052150802433213
 • 3. Altay, N. ve Green, W.G. (2006) OR/MS research in disaster operations management, European Journal of Operational Research, 175(1), 475-493. doi:10.1016/j.ejor.2005.05.016
 • 4. Archetti, C., Mansini, M. ve Speranza, M.G. (2005) Complexity and Reducibility of the Skip Delivery Problem, Transportation Science, 39(2), 182-187. doi:10.1287/trsc.22.1.1
 • 5. Barbarosoğlu, G. ve Arda, Y. (2004) A two-stage stochastic programming framework for transportation planning in disaster response, Journal of the Operational Research Society, 55(1), 43-53. doi:10.1057/palgrave.jors.2601652
 • 6. Beamon, B., M. ve Balcik, B. (2008) Performance measurement in humanitarian relief chains, International Journal of Public Sector Management, 21(1), 4-25. doi:10.1080/13675560701561789
 • 7. Belfiore, P., Tsugunobu, H. ve Yoshizaki, Y. (2008) Scatter search for vehicle routing problem with time windows and split deliveries, Vehicle Routing Problem, 1-14.
 • 8. Ben-Tal, A., Chung, B.D., Mandala, S.R. ve Yao, T. (2011) Robust optimization for emergency logistics planning: Risk mitigation in humanitarian relief supply chains, Transportation Research Part B, 45(8), 1177-1189. doi.org/10.1016/j.trb.2010.09.002
 • 9. Chan, Y., Carter, W.B. ve Burnes, M.D. (2001) A multiple-depot, multiple-vehicle, location routing problem with stochastically processed demands, Computers & Operations Research, 28(8), 803-826. doi:10.1016/S0305-0548(00)00009-5
 • 10. Cavdur, F., Kose-Kucuk, M. ve Sebatli, A. (2016) Allocation of temporary disaster response facilities under demand uncertainty: An earthquake case study, International Journal of Disaster Risk Reduction, 19, 159-166. doi:10.1016/j.ijdrr.2016.08.009
 • 11. Dantzig, G.B. ve Ramser, J.H. (1959) The truck dispatching problem, Management Science, 6(1), 80-91. doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80
 • 12. Dror, M. ve Trudeau, P. (1989) Savings by Split Delivery Routing, Transportation Science, 23(2), 141-145. doi.org/10.1287/trsc.23.2.141
 • 13. Dror, M. ve Trudeau, P. (1990) Split Delivery Routing, Naval Research Logistics, 37(3), 383-402. doi:10.1002/nav.3800370304
 • 14. Dror, M., Laporte, G. ve Trudeau, P. (1994) Vehicle routing with split deliveries, Discrete Applied Mathematics, 50(3), 239-254. doi:10.1016/0166-218X(92)00172-I
 • 15. Erdik, M., Erkin, E. ve Yeğin, M. (2003) Planlama Sürecinde Yönetmeliklerin Afetler Açısından Etkin Hâle Getirilmesi, Kocaeli Deprem Sempozyumu, 334.
 • 16. Frizzell, P.W. ve Giffin, J.W. (1992) The bounded split delivery vehicle routing problem with grid network distances, Asia Pacific Journal of Operational Research, 9(1), 101-116. doi:A1992KP79100008
 • 17. Frizzell, P.W. ve Giffin, J.W. (1995) The Split Delivery Vehicle Scheduling Problem with Time Windows and Grid Network Distances, Computers & Operations Research, 22(6), 655-667. doi:10.1016/0305-0548(94)00040-F
 • 18. Galindo, G. ve Batta, R. (2013) Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management, European Journal of Operational Research, 230(2), 201-211. doi:10.1016/j.ejor.2013.01.039
 • 19. Genç, F.N. (2007) Türkiye’de doğal afetler ve doğal afetlerde risk yönetimi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(5), 201-226.
 • 20. Haghani, A. ve Oh, S. (1996) Formulation and solution of a multi-commodity, multi-modal network flow model for disaster relief operations, Transportation Research Part A, 30(3), 231-250. doi:10.1016/0965-8564(95)00020-8
 • 21. Ho, S.C. ve Haugland, D. (2004) A tabu search heuristic for the vehicle routing problem with time windows and split deliveries, Computers & Operations Research, 31 (12), 1947-1964, 2004. doi.org/10.1016/S0305-0548(03)00155-2
 • 22. https://aats.afad.gov.tr/sozluk4.php, Erişim Tarihi: 23.11.2017, Konu: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü.
 • 23. Lenstra, J.K. ve Kan, A.H.G. (1981) Complexity of Vehicle and Scheduling Problems, Networks, 11(2), 221-227. doi:10.1002/net.3230110211
 • 24. Mete, H.O ve Zabinsky, Z.B. (2010) Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management, International Journal of Production Economics, 126(1), 76-84. doi:10.1016/j.ijpe.2009.10.004
 • 25. Nagurney, A., Yu, M. ve Qiang, Q. (2011) Supply chain network design for critical needs with outsourcing, Papers in Regional Science, 90(1), 123-142. doi:10.1111/j.1435-5957.2010.00317
 • 26. Natarajarathinam, M., Capar, I. ve Narayanan, A. (2009) Managing supply chains in times of crisis: a review of literature and insights, International Journal of Physical Distribution and Logistic Management, 39(7), 535-573. doi:10.1108/09600030910996251
 • 27. Nolz, P.C., Semet, F. ve Doerner, K.F. (2011) Risk approaches for delivering disaster relief supplies, OR Spectrum, 33(3), 543-569. doi:10.1007/s00291-011-0258-z
 • 28. Özdamar, L., Ekinci, E. ve Küçükyazıcı, B. (2004) Emergency Logistics Planning in Natural Disasters, Annals of Operations Research, 129(1), 217-245. doi:10.1023/B:ANOR.0000030690.27939.39
 • 29. Özdamar, L.ve Demir, O. (2012) A hierarchical clustering and routing procedure for large scale disaster relief logistics planning, Transportaion Research Part E, 48(3), 591-602. doi.org/10.1016/j.tre.2011.11.003
 • 30. Rawls, C.G. ve Turnquist, M.A. (2010) Pre-positioning of emergency supplies for disaster response, Transportation Research Part B, 44(4), 521-34. doi:/10.1016/j.trb.2009.08.003
 • 31. Salman, F.S. ve Gül, S. (2014) Deployment of field hospitals in mass casualty incidents, Computers & Industrial Engineering, 74, 37-51. doi:10.1016/j.cie.2014.04.020
 • 32. Sheu, J.B. (2010) Dynamic relief-demand management for emergency logistics operations under large-scale disasters, Transportation Research Part E, 46(1), 1-17. doi:10.1016/j.tre.2009.07.005
 • 33. Solomon, M.M. (1987) Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time windows constraints, Operations Research, 35(2), 254-265. doi:10.1287/opre.35.2.254
 • 34. Solomon, M.M. ve Desrosiers, J. (1988) Survey paper-time window constrained routing and scheduling problems, Transportation Science, 22(1), 1-13. doi:10.1287/trsc.22.1.1
 • 35. Song, R., He S. ve Zhang, L. (2009) Optimum transit operations during the emergency evacuations, Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 9(6), 154-160. doi.org/10.1016/S1570-6672(08)60096-3
 • 36. Vitoriano, B., Ortuno, M.T., Tirado, G. ve Montero, J. (2011) A multi-criteria optimization model for humanitarian aid distribution, Journal of Global Optimization, 51(2), 189-208. doi.org/10.1007/s10898-010-9603-z
 • 37. Yi, W. ve Özdamar L. (2007) A dynamic logistics coordination model for evacuation and support in disaster response activities, European Journal of Operational Research, 179(3), 1177-1193. doi:10.1016/j.ejor.2005.03.07
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6877-2937
Yazar: Merve KÖSE KÜÇÜK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih ÇAVDUR
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 19 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd427047, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {127 - 146}, doi = {10.17482/uumfd.427047}, title = {ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI}, key = {cite}, author = {KÖSE KÜÇÜK, Merve and ÇAVDUR, Fatih} }
APA KÖSE KÜÇÜK, M , ÇAVDUR, F . (2019). ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 127-146 . DOI: 10.17482/uumfd.427047
MLA KÖSE KÜÇÜK, M , ÇAVDUR, F . "ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 127-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/427047>
Chicago KÖSE KÜÇÜK, M , ÇAVDUR, F . "ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 127-146
RIS TY - JOUR T1 - ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI AU - Merve KÖSE KÜÇÜK , Fatih ÇAVDUR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.427047 DO - 10.17482/uumfd.427047 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 146 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.427047 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.427047 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI %A Merve KÖSE KÜÇÜK , Fatih ÇAVDUR %T ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.427047 %U 10.17482/uumfd.427047
ISNAD KÖSE KÜÇÜK, Merve , ÇAVDUR, Fatih . "ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 127-146 . https://doi.org/10.17482/uumfd.427047
AMA KÖSE KÜÇÜK M , ÇAVDUR F . ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI. JFE. 2019; 24(2): 127-146.
Vancouver KÖSE KÜÇÜK M , ÇAVDUR F . ZAMAN PENCERELİ BÖLÜNMÜŞ-DAĞITIMLI ARAÇ ROTALAMA İLE AFET SONRASI YARDIM MALZEMESİ DAĞITIMI PLANLAMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 146-127.