Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 15 - 24 2019-08-30

TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ

Ahmet Çağlar [1] , İbrahim Barış Talay [2]


Buhar türbini kullanarak güneş enerjisinden elektrik üretmek için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek ve orta sıcaklık uygulamalarında genellikle yoğunlaştırıcılı güneş enerjisi sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerden en yaygın kullanılanı parabolik oluk tipi güneş kollektörleridir. Bu tip kollektörlerde, parabolik bir oluk üzerine yerleştirilen yansıtıcı yüzeye düşen güneş ışınları, yansıtıcının yerleştirildiği parabolün odak noktasında yer alan bir alıcı (yutucu) boruya yansıtılarak yoğunlaştırma yapılmaktadır. Böylece alıcı boruda ve bu borunun içinden geçen akışkanda yüksek sıcaklıklar elde edilmektedir. Bu çalışmada, parabolik oluk tipi yoğunlaştırıcılar üzerine teorik bir araştırma yapılmıştır. Parabolik oluk tipi kollektörlerin toplayıcı kısmı için farklı malzemeler ve geometriler kullanılarak karşılaştırmalı bir performans analizi yapılmıştır. Çalışmada dört tasarım parametresi kullanılmıştır. Bunlar cam örtü çapı, emici boru et kalınlığı, emici boru çapı ve emici boru malzemesidir. Farklı parametre değerlerinin kollektörün performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Performans kriteri olarak yutucu içerisinden geçirilen akışkana aktarılan faydalı ısı kullanılmıştır. Sonuçlar emici boru çapı ve malzemesinin ısıl performans üzerinde kayda değer bir etkisi olduğunu, diğer taraftan emici boru et kalınlığı ve cam örtü çapının ısıl performansa kayda değer bir etkisi olmadığını göstermiştir.

Güneş enerjisi, parabolik oluk tipi kollektör, tasarım parametreleri, performans analizi
  • 1. Çolak, L. (2003) Güneşi takip eden parabolik oluk tipi güneş kollektörlerinin matematiksel modellemesi, tasarımı ve teknik optimizasyonu, Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • 2. Derbentli, T. (2013) Dünyanın ve Türkiye’nin enerji durumu üzerine bir değerlendirme, 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Diyarbakır.
  • 3. Duffie, J. A. and Beckman, W. A. (1991) Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley: New York.
  • 4. El Fadar, A., Mimet, A., Azzabakh, A., Perez-Garcia, M. and Castaing, J. (2009) Study of a new solar adsorption refrigerator powered by a parabolic trough collector, Applied Thermal Engineering, 29, 1267-1270. doi:10.1016/j.applthermaleng.2008.06.012
  • 5. Eltez, M. (1986) Sabit yansıtıcılı-çizgisel odaklı kule projesinde yansıtıcı-odaklayıcı yüzeyin şekillendirilmesi, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, İzmir.
  • 6. Ghasemi, S. E. and Ranjbar, A.A. (2016) Thermal performance analysis of solar parabolic trough collector using nanofluid as working fluid: A CFD modelling study, Journal of Molecular Liquids, 222, 159-166. doi:10.1016/j.molliq.2016.06.091
  • 7. Kalogirou, S. A. (2004) Solar thermal collectors and applications, Progress in Energy and Combustion Science, 30, 231-295. doi:10.1016/j.pecs.2004.02.001
  • 8. Öztürk, H., Şanlı, G. ve Yılancı, A. (2009) Parabolik oluk tipi güneş kolektörlerin performans analizi, Mühendis ve Makina, 51, 19-28.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2788-2659
Yazar: Ahmet Çağlar (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Barış Talay
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 12 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd431652, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {15 - 24}, doi = {}, title = {TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Çağlar, Ahmet and Talay, İbrahim Barış} }
APA Çağlar, A , Talay, İ . (2019). TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 15-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/431652
MLA Çağlar, A , Talay, İ . "TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 15-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/431652>
Chicago Çağlar, A , Talay, İ . "TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 15-24
RIS TY - JOUR T1 - TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ AU - Ahmet Çağlar , İbrahim Barış Talay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 24 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ %A Ahmet Çağlar , İbrahim Barış Talay %T TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R %U
ISNAD Çağlar, Ahmet , Talay, İbrahim Barış . "TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 15-24 .
AMA Çağlar A , Talay İ . TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ. JFE. 2019; 24(2): 15-24.
Vancouver Çağlar A , Talay İ . TASARIM PARAMETRELERİNİN PARABOLİK OLUK TİPİ BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN PERFORMANSINA ETKİSİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 24-15.