Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 735 - 750 2019-08-30

BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI

Adem YURTSEVER [1] , Deniz Uçar [2] , Erkan Şahinkaya [3]


Bu çalışmanın amacı; üç farklı ters osmoz membranının gerçek tekstil endüstrisi atıksularının arıtımındaki performanslarının değerlendirilmesi ve kıyaslanmasıdır. Çalışmada tekstil endüstrisi atıksularını arıtan gerçek ölçekli atıksu arıtma tesisi çıkış suları kullanılmış olup, membran performansları KOİ, renk, iletkenlik ve membran akısı açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada 10 saatlik filtrasyon çalışmalarında çapraz akışlı filtrasyon düzeneği ile B400FR, B400HR ve BW30 membranları test edilmiştir. Aynı basınçta yapılan çalışmada, en yüksek permeabilite değerini (3,45±0,12 LMH/bar) ve en düşük akı kaybını (%69) B400HR membranı verirken, akıdaki en yüksek azalma (%82) BW30 membranında gözlemlenmiştir. Kullanılan atıksu 4570±130 µS/cm iletkenlik, 188±2 Pt-Co renk ve 35±2 KOİ konsantrasyonlarına sahip olup, test edilen tüm membranlar için süzüntü KOİ değeri 10 mg/L'nin altına düşürülmüş olup, en iyi KOİ giderim performansını B400FR membranı göstermiştir. Ortalama iletkenlik giderimi ise tüm membranlar için %92 değerinin üzerinde olup, B400FR, B400HR ve BW30 için sırasıyla %96, 94 ve 92 değerlerindedir. Benzer şekilde tüm membranlar için renk giderimi %99 un üzerinde gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlarla süzüntü suyunun aynı endüstride geri kullanımı mümkündür.
Çapraz akışlı sistem, Ters osmoz, Tekstil atıksuları, Membran filtrasyonu, su geri kazanımı
 • Abid, M.F., Zablouk, M.A. ve Abid-Alameer, A.M. (2012) Experimental study of dye removal from industrial wastewater by membrane technologies of reverse osmosis and nanofiltration. Iranian J. Environ. Health Sci. Eng. 9, 17. doi:10.1186/1735-2746-9-17
 • Akbari, A., Remigy, J.C. ve Aptel, P. (2002) Treatment of textile dye effluent using a polyamide-based nanofiltration membrane, Chem. Eng. Process. Process Intensif. 41, 601–609. doi:10.1016/S0255-2701(01)00181-7
 • Aktaş, Ö., Sahinkaya, E., Yurtsever, A., Demir, S., Yüceyurt, M., Çakmak, A., Külekci, Ç., Tahmaz, Ş. ve Uludağ, M. (2017) Treatment of a chemical industry effluent by nanofiltration and reverse osmosis. Desalin. Water Treat. 75, 274–283. doi:10.5004/dwt.2017.20482
 • Altinbas, U., Dökmeci, S. ve Baristiran, A. (1995) Treability study of wastewater from textile industry. Environ. Technol. 16, 389–394.
 • Amar, N. Ben, Kechaou, N. Palmeri, J., Deratani, A. ve Sghaier, A. (2009) Comparison of tertiary treatment by nanofiltration and reverse osmosis for water reuse in denim textile industry. J. Hazard. Mater. 170, 111–117. doi:10.1016/j.jhazmat.2009.04.130
 • APHA (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Washington DC, USA.
 • Capar, G., Yilmaz, L. ve Yetis, U. (2006) Reclamation of acid dye bath wastewater : Effect of pH on nanofiltration performance. J. Memb. Sci. 281, 560–569. doi:10.1016/j.memsci.2006.04.025
 • Chakraborty, S., De, S., Basu, J.K. ve DasGupta, S. (2005) Treatment of a textile effluent: Application of a combination method involving adsorption and nanofiltration. Desalination 174, 73–85. doi:10.1016/j.desal.2004.08.040
 • Chen, G. (2004) Electrochemical technologies in wastewater treatment. Sep. Purif. Technol. 38, 11–41. doi:10.1016/j.seppur.2003.10.006
 • Guohua Chen, Xijun Chai, Po-Lock, Y. ve Yongli M. (1997) Treatment of textile desizing wastewater by pilot scale nanofiltration membrane separation. J. Memb. Sci. 127, 93–99. doi:10.1016/S0376-7388(96)00311-0
 • Hildebrand, C., Kuglin, V.B. ve Branda, H.L. (2014) Insights into nanofiltration of textile wastewaters for water reuse, Clean Techn Environ policy 591–600. doi:10.1007/s10098-013-0665-8
 • http://www.ab.ust.hk/hseo/sm06/ch19.htm, Erişim Tarihi: 27.04.2018 Konu: Chapter 19-Liquid Effluent
 • Judd, S. ve Jefferson, B. (2003) Membranes for industrial wastewater recovery and re-use, Elsevier, Oxford, U.K.
 • Kapdan, I.K. ve Kargi, F. (2002) Simultaneous biodegradation and adsorption of textile dyestuff in an activated sludge unit. Process Biochem. 37, 973–981. doi:10.1016/S0032-9592(01)00309-0
 • Kurt, E., Koseoglu-imer, D.Y., Dizge, N., Chellam, S. ve Koyuncu, I. (2012) Pilot-scale evaluation of nanofiltration and reverse osmosis for process reuse of segregated textile dyewash wastewater. Desalination 302, 24–32. doi:10.1016/j.desal.2012.05.019
 • Lanxess, (2012) Equipment Requirements and Procedure, Leverkusen.
 • LANXESS Deutschland GmbH, (2014) Lewabrane RO membrane elements – premium products for many water treatment applications. Cologne.
 • Lau, W.-J. ve Ismail, A.F. (2009) Polymeric nanofiltration membranes for textile dye wastewater treatment: Preparation, performance evaluation, transport modelling, and fouling control — a review. Desalination. doi:10.1016/j.desal.2007.12.058
 • Lin, S.H. ve Peng, C.F. (1994) Treatment of textile wastewater by electrochemical method. Water Res. 28, 277–282. doi:10.1016/0043-1354(94)90264-X
 • Liu, M., Lü, Z., Chen, Z., Yu, S. ve Gao, C. (2011) Comparison of reverse osmosis and nanofiltration membranes in the treatment of biologically treated textile effluent for water reuse. Desalination 281, 372–378. doi:10.1016/j.desal.2011.08.023
 • Mack, C., Burgess, J.E. ve Duncan, J.R. (2004) Membrane bioreactors for metal recovery from wastewater : A review, Water SA, 30, 521–532.
 • Madaeni, S. ve Mansourpanah, Y. (2003) COD Removal from Concentrated Wastewater Using Membranes. Filtr. Sep. 40, 40–46. doi:10.1016/S0015-1882(03)00635-9
 • Marrot, B. ve Roche, N. (2002) Wastewater treatment and reuse in textile industries, a review. Res. Adv. Water. Res 3, 41–53.
 • Mulder, M. (2007) Basic Principles of Membrane Technology, Springer, India.
 • Pala, A. (2002) Color removal from cotton textile industry wastewater in an activated sludge system with various additives. Water Res. 36, 2920–2925. doi:10.1016/S0043-1354(01)00529-2
 • Suksaroj, C., Héran, M., Allègre, C. ve Persin, F. (2005) Treatment of textile plant effluent by nanofiltration and/or reverse osmosis for water reuse. Desalination 178, 333–341. doi:10.1016/j.desal.2004.11.043
 • The Dow Chemical Company, (2014) Cleaning Procedures for DOW FILMTEC FT30 Elements 1–7.
 • Uzal, N., Yilmaz, L. ve Yetis, U. (2010) Nanofiltration and Reverse Osmosis for Reuse of Indigo Dye Rinsing Waters Nanofiltration and Reverse Osmosis for Reuse of Indigo. Sep. Sci. Technol. 45, 331–338. doi:10.1080/01496390903484818
 • You, S.-J., Tseng, D.-H. ve Deng, J.-Y. (2008) Using combined membrane processes for textile dyeing wastewater reclamation, Desalination 234, 426–432. doi:10.1016/j.desal.2007.09.113
 • Zahrim, A.Y., Tizaoui, C. ve Hilal, N. (2011) Coagulation with polymers for nanofiltration pre-treatment of highly concentrated dyes: A review. Desalination 266, 1–16. doi:10.1016/j.desal.2010.08.012
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6512-5232
Yazar: Adem YURTSEVER (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0536-6250
Yazar: Deniz Uçar
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erkan Şahinkaya
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 25 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd438889, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {735 - 750}, doi = {10.17482/uumfd.438889}, title = {BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI}, key = {cite}, author = {YURTSEVER, Adem and Uçar, Deniz and Şahinkaya, Erkan} }
APA YURTSEVER, A , Uçar, D , Şahinkaya, E . (2019). BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 735-750 . DOI: 10.17482/uumfd.438889
MLA YURTSEVER, A , Uçar, D , Şahinkaya, E . "BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 735-750 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/438889>
Chicago YURTSEVER, A , Uçar, D , Şahinkaya, E . "BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 735-750
RIS TY - JOUR T1 - BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI AU - Adem YURTSEVER , Deniz Uçar , Erkan Şahinkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.438889 DO - 10.17482/uumfd.438889 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 735 EP - 750 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.438889 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.438889 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI %A Adem YURTSEVER , Deniz Uçar , Erkan Şahinkaya %T BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.438889 %U 10.17482/uumfd.438889
ISNAD YURTSEVER, Adem , Uçar, Deniz , Şahinkaya, Erkan . "BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 735-750 . https://doi.org/10.17482/uumfd.438889
AMA YURTSEVER A , Uçar D , Şahinkaya E . BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI. JFE. 2019; 24(2): 735-750.
Vancouver YURTSEVER A , Uçar D , Şahinkaya E . BİYOLOJİK OLARAK ARITILMIŞ TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ LABORATUVAR ÖLÇEKLİ ÇAPRAZ AKIŞ SİSTEMİNDE TERS OSMOZ MEMBRANLARI KULLANILARAK GERİ KAZANIMI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 750-735.