Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 115 - 126 2019-08-30

METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Electrical, Antibacterial and Performance Characteristics of Fabrics Knitted From Metal Composite Chenille Yarns

İlkan Özkan [1] , İlhami İLHAN [2]


Bu çalışmada, metal kompozit şönil iplik üretimi gerçekleştirilmiş ve bu ipliklerden örme kumaş üretilerek performans özellikleri araştırılmıştır. Şönil ipliğin kararlı yapısını oluşturan bağ iplikleri, gümüş kaplı poliamid filament ile pamuk ipliğinin katlanıp bükülmesi yoluyla üretilmiştir. Elde edilen kompozit iplikler örülerek kumaş haline getirilmiş, karşılaştırma amacıyla %100 pamuk ipliğinden kontrol kumaşı da üretilmiştir. Numunelerin aşınma dayanımı, dairesel eğilme direnci, elektriksel direnci ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi için gerekli testler yapılmıştır. Kompozit kumaş ile kontrol kumaşından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Kompozit kumaş örneğinin kontrol kumaş örneğinden 6 kat fazla aşınma dayanımına sahip olduğu, daha düşük yüzey özdirenci gösterdiği ve yapısında gümüş kullanılmasına karşın antibakteriyel özellik göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır.
In this study, performance characteristics of knitted fabrics which produced using metal composite chenille yarns were investigated. Cotton yarn was folded and twisted with silver-coated polyamide yarn for producing core yarns of chenille. Composite chenille yarns were knitted to single jersey fabric. 100% cotton fabric was also produced as control sample for comparison. Abrasion resistance, circular bending rigidity, electrical resistance and antibacterial activity tests were applied to samples. The obtained results were compared and evaluated. As a conclusion, composite fabrics showed 6 times better abrasion resistance and lower surface resistivity than control sample. Despite the use of silver in structure, composite fabric did not show antibacterial activity.
 • 1. İlhan, İ. (2004). Şönil İpliğin Aşınma Direncini Etkileyen Parametreler, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana.
 • 2. Hatomoto, I. ve Diğ. (1991). Composite Sheet For Automotive Use, United States Patent, Patent No: 5.009.946 ( https://www.google.ch/patents/US5009946, Erişim Tarihi:16.06.2017)
 • 3. Groop, E. E., Nowicki, A. W., Calle, C. I., Buhler, C. R., ve Mantovani, J. G. (2003). Comparison of surface resistivity and triboelectric charge generation characteristics of materials, Proceedings of the 40th Space Congress, Vol. 6.
 • 4. Neelakandan, R. ve Madhusoothanan, M., (2010). Electrical resistivity studies on polyaniline coated polyester fabrics. Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 5(3), 25-29. Doi: 10.1177/155892501000500304
 • 5. Jiang, S., Newton, E., Yuen, C. M. ve Kan, C. (2007). Application of Chemical Silver Plating on Polyester and Cotton Blended Fabric, Textile Research Journal, 2:77-85. Doi: 10.1177/0040517507078739
 • 6. Üreyen, M. E., Çavdar, A., Koparalı, A. S., Doğan, A. (2008). Yeni Geliştirilen Gümüş Katkılı Antimikrobiyal Tekstil Kimyasalı ve Bu Kimyasal İle İşlem Görmüş Kumaşların Antibakteriyel Performansları, Tekstil ve Mühendis Dergisi, 15(69): 26-31.
 • 7. Hebeish, A., El-Naggar, M. E., Fouda, M. M. G., Ramadan, M. A., Al-Deyab, S. S. ve El-Rafie, M. H. (2011). Highly Effective Antibacterial Textiles Containing Green Synthesized Silver Nanoparticles, Carbohydrate Polymers, 86: 936– 940. Doi: 10.1016/j.carbpol.2011.05.048
 • 8. Özkan, İ., ve Duru Baykal, P. (2017) Antifungal activity of fabrics knitted by metalized Silver/Polyester composite yarn, Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 254, No. 5, IOP Publishing. Doi: 10.1088/1757-899X/254/5/052005
 • 9. Choudhury, A. K. R. (2017) Principles of Textile Finishing, Woodhead Publishing.
 • 10. Merck Manuals 1, https://www.merckmanuals.com/home/infections/bacterial-infections-gram-positive-bacteria/staphylococcus-aureus-infections, Erişim Tarihi: Haziran, 2018.
 • 11. Larry M., Bush, M.D., https://www.merckmanuals.com/home/infections/bacterial-infections-gram-negative-bacteria/klebsiella-,-enterobacter-,-and-serratia-infections, Erişim Tarihi: Haziran, 2018.
 • 12. Height, M., https://www.microbe-investigations.com/testing-methods/aatcc-100/, Erişim Tarihi: Haziran, 2018.
 • 13. İlhan İ., Özkan İ. ve Yarar A. Y. (2017) İletken Kompozit Şönil İplik Üretimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi Bildiriler Kitabı, 373-379.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1006-895X
Yazar: İlkan Özkan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3165-531X
Yazar: İlhami İLHAN
Kurum: Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 9 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd480895, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {115 - 126}, doi = {10.17482/uumfd.480895}, title = {METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Özkan, İlkan and İLHAN, İlhami} }
APA Özkan, İ , İLHAN, İ . (2019). METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 115-126 . DOI: 10.17482/uumfd.480895
MLA Özkan, İ , İLHAN, İ . "METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 115-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/480895>
Chicago Özkan, İ , İLHAN, İ . "METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 115-126
RIS TY - JOUR T1 - METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI AU - İlkan Özkan , İlhami İLHAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.480895 DO - 10.17482/uumfd.480895 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 126 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.480895 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.480895 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI %A İlkan Özkan , İlhami İLHAN %T METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.480895 %U 10.17482/uumfd.480895
ISNAD Özkan, İlkan , İLHAN, İlhami . "METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 115-126 . https://doi.org/10.17482/uumfd.480895
AMA Özkan İ , İLHAN İ . METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. JFE. 2019; 24(2): 115-126.
Vancouver Özkan İ , İLHAN İ . METAL KOMPOZİT ŞÖNİL İPLİKLERDEN ÜRETİLMİŞ ÖRME KUMAŞLARIN ELEKTRİKSEL, ANTİBAKTERİYEL VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 126-115.