Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 77 - 90 2019-08-30

ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ

Eyüp Taşkan [1] , Yunus Gündüz [2] , Yuşa Şahin [3]


Beton sahip olduğu üstün özeliklerinden dolayı en çok kullanılan yapı malzemesi olma özelliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Betonun en büyük üstünlüklerinin başında sahip olduğu yüksek mekanik özellikler gelmektedir.  Yarı gevrek kırılma davranışı gösteren beton basınca dayanıklıyken çekmeye karşı düşük dayanım göstermektedir. Betonun çekme kuvvetlerine karşı dayanımını artırmak için beton içerisine kısa kesilmiş çelik teller katılmaktadır. Çelik teller betonların çekme dayanımının yanı sıra süneklik ve tokluk gibi diğer mekanik özeliklerini de artırmaktadır.

Sunulan çalışmada farklı beton dayanımları üzerinde çelik tel miktarı ve kanca tipinin etkisi deneysel bir çalışma ile araştırılmıştır. Deneysel çalışmada 3 farklı kanca tipine sahip çelik teller farklı dayanım sınıflarındaki betonlara çeşitli oranlarda katılmıştır. Betonlar üzerinde basınç dayanımı, elastisite modülü, yarmada çekme ve eğilmede çekme dayanımları deneyleri yapılarak karışımların mekanik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen deney sonuçları ile beton kesitinden alınan görüntülerin işlenmesi sonucu elde edilen değerler arasında ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, beton kesitinde yer alan tel sayısına bağlı olarak betonların eğilme dayanımları ve tokluk değerlerinin tahmin edilebileceği ortaya konmuştur. 

beton, çelik tel, mekanik özellikler, tokluk, görüntü analizi
 • Akçay, B., Tasdemir, M.A., Şenel, Ç. ve Arslan, G.E. (2009) Karma çelik lif donatılı kendiliğinden yerleşen betonlarda lif dağılımının incelenmesi, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 3. Sempozyumu, 43-52.
 • Banthia, N. ve Trottier, J. (1994) Concrete reinforced with deformed steel fibers, part I: bond-slip mechanisms, ACI Materials Journal, 91, 435–446.
 • Beddar, M. (2004) Fibre-Reinforced concrete – past, present and future, Concrete, ABI/INFORM Trade & Industry, 47-49.
 • Cunha, V. M. C. F., Barros, J.A.O. ve Sena-Cruz, J. M. (2010) Pullout behavior of steel fibers in self-compacting concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 22 (1),1–9. doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000001
 • Çankaya, G., Arslan, M.H. ve Ceylan, M. (2013) Görüntü işleme ve yapay sinir ağları yöntemleri ile betonun basınç dayanımının belirlenmesi, S.Ü. Müh. Bilim ve Teknik. Dergi,, c.1, s.1,1-12.
 • Çivici, F. ve Güngör, E. (2016) Karma lifli betonların tokluk açısından değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, Cilt: 7, Sayı:3, 365-376.
 • Çomak, B., Beycioğlu, A., Başyiğit, C. ve Kılınçarslan, Ş. (2011) Beton teknolojisinde görüntü işleme tekniklerinin kullanımı, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey.
 • Dibek, B. ve Demir, H. (2017) Boşluk oranının görüntü işleme yardımıyla bulunması, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 22 (3), 97-114.
 • Felekoğlu, B. ve Güllü, D. (2006) Klinker incelemelerinde optik mikroskop ve görüntü işleme tekniklerinin kullanılması, İMO Teknik Dergi, Yazı 247, 3761 -3770.
 • Feng, J., Sun, W. W., Wang, X. M. ve Shi, X. Y. (2014) Mechanical analyses of hooked fiber pullout performance in ultra-high-performance concrete, Construction and Building Materials, 69, 403–410. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.07.049
 • Grünewald, S. (2004) Performance-Based design of self-compacting fibre reinforced concrete, phd, Thesis, Delft University of Technology.
 • Güler, M., Sözen, Ş. ve Özen, M. (2007) Görüntü yöntemlerinin beton mikro yapısının ve çelik birleşimlerin deformasyon davranışlarının belirlenmesinde uygulanması, Proje, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tübitak MAG Proje:105M085, 1-156, Ankara.
 • Kılınçarslan, Ş., Başyiğit, C., Çomak, B. ve Akkurt, İ. (2009) Görüntü işleme ile beton özelliklerinin belirlenmesi, Uluslararası ileri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye
 • Knapton, J. (2003) Ground bearing concrete slabs, Thomas Telford, London.
 • Onat, M. (2008) Dijital görüntü işleme yöntemleriyle lifli beton numunelerindeki çatlakların tespit edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, 41, Elazığ.
 • Robins, P., Austin, S. ve Jones, P. (2002) Pull-out behaviour of hooked steel fibres, Materials and Structures, 35 (251), 434–442. doi: 10.1007/BF02483148
 • Taşdemir, M.A. ve Bayramov, F. (2002) Yüksek performanslı çimento esaslı kompositlerin mekanik Davranışı, İtü dergisi/d, Cilt 1, Sayı 2, 125-144.
 • Taşdemir, M.A., Şengül, Ö., Şamhal, E. ve Yerlikaya, M. (2006) Endüstriyel zemin betonları, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.
 • Taşkan, E. (2017) Çelik tel kanca tipinin betonların mekanik özelliklerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesi.
 • Yardımcı, M.Y. (2007) Çelik lifli kendiliğinden yerleşen betonların reolojik, mekanik, kırılma parametrelerinin araştırılması ve optimum tasarımı, Doktara Tezi, Maden Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, 391, İzmir.
 • Yoo, D. Y., Shin, H. O., Yang, J. M. ve Yoon, Y. S. (2014) Material and bond properties of ultra high performance fiber reinforced concrete with micro steel fibers, Composites Part B: Engineering, 58, 122–133. doi: 10.1016/j.compositesb.2013.10.081
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6649-6809
Yazar: Eyüp Taşkan
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Orcid: 0000-0001-9740-0980
Yazar: Yunus Gündüz
Kurum: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Orcid: 0000-0002-3586-412X
Yazar: Yuşa Şahin (Sorumlu Yazar)
Kurum: MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 19 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd500384, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {77 - 90}, doi = {}, title = {ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ}, key = {cite}, author = {Taşkan, Eyüp and Gündüz, Yunus and Şahin, Yuşa} }
APA Taşkan, E , Gündüz, Y , Şahin, Y . (2019). ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 77-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/500384
MLA Taşkan, E , Gündüz, Y , Şahin, Y . "ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 77-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/500384>
Chicago Taşkan, E , Gündüz, Y , Şahin, Y . "ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 77-90
RIS TY - JOUR T1 - ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ AU - Eyüp Taşkan , Yunus Gündüz , Yuşa Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 90 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ %A Eyüp Taşkan , Yunus Gündüz , Yuşa Şahin %T ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R %U
ISNAD Taşkan, Eyüp , Gündüz, Yunus , Şahin, Yuşa . "ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 77-90 .
AMA Taşkan E , Gündüz Y , Şahin Y . ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ. JFE. 2019; 24(2): 77-90.
Vancouver Taşkan E , Gündüz Y , Şahin Y . ÇELİK TEL DONATILI BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İLE TAHMİNİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 90-77.