Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 551 - 570 2019-08-30

Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi

Murat Özbulut [1]


Dalga üretici tanklar tarafından üretilen dalga sistemlerine, açık deniz yapıları (petrol çıkarma ve sismik araştırma platformlarının tasarımı) üzerine gelen yüklerin belirlenmesi, kıyı mühendisliği uygulamaları (liman tasarımı ve kıyı dalgalarının incelenmesi), gemi hareketlerinin analizleri ve yeni nesil dalga enerjisi çevirici sistemlerin tasarlanması gibi pek çok mühendislik alanında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlarla sınırlı olmamakla birlikte örnek olarak sözü edilen mühendislik problemlerinin sayısal analizlerini gerçekleştirebilecek kararlı ve gerçekçi bir sayısal hesaplama algoritması oluşturulması bu çalışmanın temel hedefidir. Böylece tasarım aşamasında ihtiyaç duyulan problem parametrelerinin hesaplamalı olarak elde edebilmesi ve gelecek araştırma-geliştirme çalışmalarına girdi sağlayacak bir altyapı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen mühendislik problemlerinin çözümüne özgün bir katkı sunmak için parçacık temelli, hareketin Lagrange denklemleri aracılığıyla tanımlanmasına dayanan ve ağdan bağımsız bir yöntem olan İnterpolasyonlu Parçacık Hidrodinamiği (Smoothed Particle Hydrodynamics, SPH) olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz sayısal yaklaşım ile çözümlemeler yapılmıştır. Elde edilen sayısal sonuçlar birim dalga boyuna düşen toplam dalga enerjisi ve beklenen teorik dalga karakteristikleri ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar ışığında, simulasyon sonuçlarının teorik verilerle yüksek doğruluk ve hassasiyette uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
Sayısal Dalga Üretici Tanklar, Dalga Enerjisi, Düzenli Dalga, Serbest Su Yüzeyi Hidrodinamiği, Parçacık Yöntemleri, SPH
 • 1. Antuono, M., Colagrossi, A. ve Marrone, S. (2012) Numerical Diffusive Terms in Weakly-Compressible SPH Schemes, Computer Physics Communications, 183(12), 2570-2580.
 • 2. Babarit, A. Hals, J., Muliawan, M.J., Kurniawan, A., Moan, T., ve Krokstad, J. (2012) Numerical benchmarking study of a selection of wave energy converters, Renewable Energy, 41, 44-63.
 • 3. Bai, W. ve Taylor, RE. (2007) Numerical simulation of fully nonlinear regular and focused wave diffraction around a vertical cylinder using domain decomposition, Ocean Engineering, 29, 55-71.
 • 4. Cleary, P.W. ve Monaghan, J.J. (2003) Conduction modelling using smoothed particle hydrodynamics, Journal of Computational Physics, 148, 227-264.
 • 5. Cummins, S. ve Rudman, M. (1999). An SPH Projection Method, Journal of Computational Physics, 2, 584-607.
 • 6. Dong, R.R., Katz, J. ve Huang, T.T. (1997) On the structure of bow waves on a ship model, Journal of Fluid Mechanics, 346, 77-115.
 • 7. Dutykh, D., Theodoros Katsaounis, T. ve Mitsotakis, D. (2011) Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup, Journal of Computational Physics, 230, 3035-3061.
 • 8. Faltinsen, O. ve Michelsen, F. C. (1974) Motions of Large Structures in Waves at Zero Froude Number, International Symposium on the Dynamics of Marine Vehicles and Structures in Waves, London, 91–106.
 • 9. Finnegan, W. ve Goggins, J. (2012) Numerical simulation of linear water waves and wave–structure interaction, Ocean Engineering, 43, 23-31.
 • 10. Froud, W. (1861) On the Rolling of Ships, Trans. INA. 2, 180-227.
 • 11. Gotoh, H., Ikari, H., Memita, T. ve Sakai, T. (2005) “Lagrangian Particle Method for simulation of Wave Overtopping on a Vertical Seawall”, Japan Society of Civil Engineers and Coastal Engineering Committee, 47, 157-181.
 • 12. Havelock, T. H. (1942) The Damping of the Heaving and Pitching Motion of a Ship, Philosophical Magazine, 33(7), 666–673.
 • 13. Higuera, P., Lara, JL ve Losada, IJ. (2013) Realistic wave generation and active wave absorption for Navier–Stokes models Application to OpenFOAM®, Coastal Engineering, 71, 102-118.
 • 14. Hyun, J.M. (1975) Theory of Hinged Wavemakers of Finite Draft in Water of Constant Depth, Journal of Hydronautics, 10(1), 2-7.
 • 15. Izadparast, AD., Niedzwecki, JM. (2011) Estimating the potential of ocean wave power resources, Ocean Engineering, 38, 177-185.
 • 16. Kawasaki, K. (1999) Numerical simulation of breaking and post-breaking wave deformation process around a submerged breakwater, Coastal Engineering, 41(3-4), 201-223.
 • 17. Kleefsman, KMT., Fekken, G., Veldman, AEP., Iwanowski, B. ve Buchner. B. (2005) A Volume-of-Fluid based simulation method for wave impact problems, Journal of Computational Physicis, 206, 363-393.
 • 18. Kolukısa, D.C., Özbulut, M. ve Peşman, E. (2017) An Investigation on the Effects of Time Integration Schemes on Weakly Compressible SPH Method, VII. International Conference on Computational Methods in Marine Engineering, MARINE 2017, Nantes, France.
 • 19. Krylov, A. N. (1896) A New Theory of Pitching of Ships on Waves and of the Stresses Produced by this Motion, Trans. INA, 37, 326 – 359.
 • 20. Li, Y ve Lin, M. (2012) Regular and irregular wave impacts on floating body, Ocean Engineering, 42, 93-101.
 • 21. Liang, X-f., Yang, J-m., Li, J.,Xiao, L-f ve Li, X. (2010) Numerical Simulation of Irregular Wave-Simulating Irregular Wave Train, Journal of Hydrodynamics Ser. B. 22(4), 537-545.
 • 22. Lewis, F. M. (1929) The Inertia of Water Surrounding a Vibrating Ship, Trans SNAME, 37, 1–20.
 • 23. Lin, PZ. ve Liu, LF. (1998) A numerical study of breaking waves in the surf zone, Journal of Fluid Mechanics, 359, 239-264.
 • 24. Liu, M.B. ve Liu, G.R. (2010) Smoothed Particle Hydrodynamics: An Overview and Recent Developments, Archives of Computational Methods in Engeneering, 17(1), 25-76.
 • 25. Liu, M.B., Shao, J.R. ve Li, H.Q. (2014) An SPH model for free surface flows with moving rigid objects, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 74, 684-697.
 • 26. Meringolo, D., Colagrossi, A., Aristodemo, F. ve Veltri, P. (2015) SPH Numerical Modeling of Wave-Perforated Breakwater Interaction, Coastal Engineering, 101, 48-68.
 • 27. Monaghan, J.J. (1994) Simulating free surface flow with SPH, Journal of Computational Physics, 110, 399–406.
 • 28. Monaghan, J.J. (2005) Smoothed Particle Hydrodynamics, Reports on Progress in Physics, 68(8), 1703-1759.
 • 29. Monaghan, J.J. ve Kos, A. (1999) Solitary Waves on a Cretan Beach, Journal of Water Way, Port, Coastal and Ocean Engineering, 125(3), 145–154.
 • 30. Ning, DZ. ve Teng, B. (2007) Numerical simulation of fully nonlinear irregularwave tank in three dimension, International Journal of Numerical Methods in Fluids, 53, 1847-1862.
 • 31. Özbulut, M., Tofighi, N., Gören, Ö. ve Yildiz, M. (2015) On the SPH Modelling of Flow over Cylinder Beneath a Free-Surface, VI Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE), Rome, Italy.
 • 32. Özbulut, M., Tofighi, N., Gören, Ö. ve Yildiz, M. (2018) Investigation of Wave Characteristics in Oscillatory Motion of Rectangular Tanks, ASME Journal of Fluids Engineering, 140/041204, 1-11.
 • 33. Özbulut, M., Yildiz, M. ve Gören, Ö. (2014) A numerical investigation into the correction algorithms for SPH method in modeling violent free surface flows, International Journal of Mechanical Sciences, 79, 56-65.
 • 34. Padova, DD., Dalrymple, RA., ve Mossa, M. (2014) Analysis of the artificial viscosity in the smoothed particle hydrodynamics modelling of regular waves, Journal of Hydraulic Research, 52, 836-848.
 • 35. Pascal, R., Payne, G., Theobold, CM., ve Bryden, I. (2012) Parametric models for the performance of wave energy converters, Applied Ocean Research, 30, 112-124.
 • 36. Sabuncu, T. (1983) Gemi Hareketleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi.
 • 37. Sakai, T., Mizutani, T., Tanaka, H. ve Tada, Y. (1986) Vortex Formation in Plunging Breaker, Proceedings of 20th ICCE, 711-723.
 • 38. Salvesen, N., Tuck, E. O. ve Faltinsen, O. (1970) Ship Motions and Sea Loads, Trans. SNAME, 78, 250–287.
 • 39. St. Denis M. ve Pierson, W. J. (1953) On the Motion of Ships in Confused Seas, Transactions of SNAME, 69, 280–357.
 • 40. Sun, H. ve Faltinsen, OM. (2006). Water impact of horizontal circular cylinders and cylindrical shells, Applied Ocean Research, 28(5), 299-311.
 • 41. Tasai, F. (1960) On the Damping Force and Added Mass of Ships Heaving and Pitching, Reports of the Research. Institute for Applied Mechanics. Kyushu University, 7(26), 131-152.
 • 42. Ueno, M., Miyazaki, H., Taguchi, H., Kitagawa, Y. ve Tsukada, Y. 2013. “Model experiment reproducing an incident of fast ferry”, Journal of Marine Science and Technology, 18, 192-202.
 • 43. Ueno, M., Miyazaki, H., Taguchi, H., Kitagawa, Y. ve Tsukada, Y. (2013) Model experiment reproducing an incident of fast ferry, Journal of Marine Science and Technology, 18, 192-202.
 • 44. Siegel, SH., Fagley C. ve Nowlin, S. (2012) Experimental wave termination in a 2D wave tunnel using a cycloidal wave energy converter, Applied Ocean Research, 38, 92-99.
 • 45. Siegel, SH., Jeans, T., ve McLaughlin, TE. (2011) Deep ocean wave energy conversion using a cycloidal turbine, Applied Ocean Research, 30, 110-119.
 • 46. Ursell, F. (1949) On the Heaving Motion of a Circular Cylinder on the Surface of a Fluid, Quarterly Journal of Mechanical and Applied Maths, 2, 218–231.
 • 47. Wang, CZ. ve Wu, GX. (2006). An unstructured-mesh-based finite element simulation of wave interactions with non-wall-sided bodies, Journal of Fluids and Structures, 22, 441-461.
 • 48. Watanabe Y. ve Saeki, H. (1999) Numerical study of the hydrodynamics of regular waves breaking over a sloping beach, Coastal Engineering, 41(3-4), 281-301.
 • 49. Westphalen, J., Greaves, DM., Williams, CJK., Hunt-Raby, AJ. ve Zang, J. (2012) Focused waves and wave–structure interaction in a numerical wave tank, Ocean Engineering, 45, 9-21.
 • 50. Wilson, W.R., Carrica, P.M. ve Stern, F. (2007) Simulation of ship breaking bow waves and induced vortices and scars, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 54, 419-451.
 • 51. Yin, J., Sun, J-w. ve Jiao, Z-f. (2015) A TVD-WAF-based hybrid finite volume and finite difference scheme for nonlinearly dispersive wave equations, Water Science and Engineering, 8(3), 239-247.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6213-8783
Yazar: Murat Özbulut (Sorumlu Yazar)
Kurum: PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 2 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd509229, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {551 - 570}, doi = {10.17482/uumfd.509229}, title = {Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi}, key = {cite}, author = {Özbulut, Murat} }
APA Özbulut, M . (2019). Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 551-570 . DOI: 10.17482/uumfd.509229
MLA Özbulut, M . "Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 551-570 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/509229>
Chicago Özbulut, M . "Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 551-570
RIS TY - JOUR T1 - Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi AU - Murat Özbulut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.509229 DO - 10.17482/uumfd.509229 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 551 EP - 570 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.509229 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.509229 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi %A Murat Özbulut %T Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.509229 %U 10.17482/uumfd.509229
ISNAD Özbulut, Murat . "Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 551-570 . https://doi.org/10.17482/uumfd.509229
AMA Özbulut M . Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi. JFE. 2019; 24(2): 551-570.
Vancouver Özbulut M . Düzenli Dalgalar Üreten Bir Sayısal Dalga Tankının SPH Yöntemi ile Modellenmesi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 570-551.