Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 2, Sayfalar 173 - 184 2019-08-30

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ

Muhammed KOFOĞLU [1] , Abdil KUŞ [2] , Derya EMRELİ [3] , Rıdvan ARSLAN [4] , Ertu UNVER [5] , Mike KAGIOGLU [6]


Günümüzde, iş hayatına başlayacak bireylerin üretime bir an önce katılabilmeleri büyük önem arz etmekte ve mesleki alanları ile ilgili bilgi ve becerileri eğitimleri esnasında kazanmaları gerekmektedir. Özellikle mühendislik eğitimlerinde teknik konu ve kavramların öğretiminde yeni teknolojilerin eğitime adapte edilmesi gerekir. Bu amaçla son yıllarda artırılmış gerçeklik (AG) teknolojileri kullanıcıya verdiği “cisimlerdeki derinlik algısı” ve “cisimlerle görsel olarak etkileşim” imkânı ile oldukça etkili bir teknik olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada kişilerde Teknik Resim öğrenme performansının yükseltmesi amacıyla özgün bir mobil AG uygulamasının geliştirme süreçleri irdelenmektedir. Bu kapsamda, Unity3D uygulaması üzerinde AG ile makine imalat-montaj süreçlerinde çok yaygın kullanılan teknik resim konularından olan geometrik toleranslar mobil AG uygulaması olarak geliştirilmiştir.  Uygulamada geometrik ölçülendirme ve toleransların (GD&T) kolaylıkla anlaşılabilir ve öğretilebilir olması amaçlanmıştır.

Artırılmış Gerçeklik, Geometrik Toleranslar, Teknik Resim Eğitimi
 • 1. Akçayır, M., Akçayır, G., Pektaş, H. M., & Ocak, M. A. (2016) Augmented reality in science laboratories: The effects of augmented reality on university students’ laboratory skills and attitudes toward science laboratories, Computers in Human Behavior, 57, 334-342. doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.054
 • 2. Ali, D. F., Omar, M., Mokhtar, M., Suhairom, N., Abdullah, A. H., & Halim, N. D. A. A (2017) Review on Augmented Reality Application in Engineering Drawing Classrooms, Man in India, 97(19), 195-204.
 • 3. Arslan, R., & Uzaslan, N. T. (2017). Impact of competency-based and target-oriented training on employee performance: A case study, Industry and Higher Education, 31(5), 289-292. doi.org/10.1177/0950422217715199
 • 4. Chen, Y. C., Chi, H. L., Hung, W. H., & Kang, S. C. (2011). Use of tangible and augmented reality models in engineering graphics courses, Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice, 137(4), 267-276. doi:10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000078
 • 5. Balak, M. V., & Murat, K. I. S. A. (2016). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Teknik Resim Eğitimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(2), 17-26.
 • 6. Baloch, S; Qadeer, S; Memon, K. (2018) Augmented Reality, a Tool to Enhance Conceptual Understanding for Engineering Students, International Journal of Electrical Engineering & Emerging Technology, Vol. 01, No. 01, DEC 2018, pp 41-48
 • 7. Güngör., C. (2017), Artırılmış Gerçeklik Geliştirme Araçları ve Google ARCore, ISMSIT 2017,1st Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, November 2-4, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
 • 8. Hu, J., & Xiong, G. (2005). Concurrent design of a geometric parameter and tolerance for assembly and cost, International journal of production research, 43(2), 267-293. doi.org/10.1080/00207540412331282051
 • 9. Kaufmann, H., & Dünser, A. (2007). Summary of usability evaluations of an educational augmented reality application, In International conference on virtual reality (pp. 660-669), Springer, Berlin, Heidelberg.
 • 10. Kofoğlu, M., Dargut, C., Arslan, R., Kuş, A.(2018) 3D Modellerde Poligon Yapısının Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Üzerindeki Etkileri, 9 th International Automotive Technologies Congress, OTEKON2018, pp. 1844, Bursa
 • 11. Kuş, A., Arslan, R., Unver, E., Huerta, O., Dimitrov, L., Tomov, P., Tekin, Y.(2018) An Evaluation of Technical Drawings Training Needs For Developing New Training Methods, ХXVII-th International Scientific and Technical Conference Automation of Discrete Production "ADP2018", Sozopol, Bulgaria.
 • 12. Liarokapis, F., White, M., & Lister, P. (2004) Augmented reality interface toolkit. In Proceedings, Eighth International Conference on Information Visualisation, (pp. 761-767). IEEE.
 • 13. Li, W., Nee, A., & Ong, S. (2017) A state-of-the-art review of augmented reality in engineering analysis and simulation, Multimodal Technologies and Interaction, 1(3), 17. doi.org/10.3390/mti1030017
 • 14. Martin-Gutiérrez, J., Saorín, J. L., Contero, M., Alcañiz, M., Pérez-López, D. C., & Ortega, M. (2010) Design and validation of an augmented book for spatial abilities development in engineering students, Computers & Graphics, 34(1), 77-91. doi.org/10.1016/j.cag.2009.11.003
 • 15. Martin-Gutiérrez, J., Fabiani, P., Benesova, W., Meneses, M. D., & Mora, C. E. (2015). Augmented reality to promote collaborative and autonomous learning in higher education, Computers in Human Behavior, 51, 752-761. doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.093
 • 16. Nesterov, A., Kholodilin, I., Shishkov, A., & Vanin, P. (2017) Augmented reality in engineering education: Opportunities and advantages, Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 19(4), 117-120.
 • 17. Pejić, P., Rizov, T., Krasić, S., & Stajić, B. (2014). Augmented reality application in engineering. In 3rd international congress, SMAT (pp. 39-44).
 • 18. Seth, A., Vance, J. M., & Oliver, J. H. (2011). Virtual reality for assembly methods prototyping: a review, Virtual reality, 15(1), 5-20.
 • 19. Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: artırılmış gerçeklik, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80. doi.org/10.17943/etku.88319
 • 20. Unver, E. (2006). Strategies for the transition to CAD based 3D design education, Computer-Aided Design and Applications, 3(1-4), 323-330. doi.10.1080/16864360.2006.10738470
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Muhammed KOFOĞLU
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4626-0719
Yazar: Abdil KUŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Derya EMRELİ
Kurum: TOFAŞ A.Ş.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0111-6879
Yazar: Rıdvan ARSLAN
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9031-6353
Yazar: Ertu UNVER
Kurum: HUDERSFIELD UNIVERSITY
Ülke: United Kingdom


Orcid: 0000-0003-3521-1484
Yazar: Mike KAGIOGLU
Kurum: HUDERSFIELD UNIVERSITY
Ülke: United Kingdom


Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 30 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd552007, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {24}, pages = {173 - 184}, doi = {10.17482/uumfd.552007}, title = {MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KOFOĞLU, Muhammed and KUŞ, Abdil and EMRELİ, Derya and ARSLAN, Rıdvan and UNVER, Ertu and KAGIOGLU, Mike} }
APA KOFOĞLU, M , KUŞ, A , EMRELİ, D , ARSLAN, R , UNVER, E , KAGIOGLU, M . (2019). MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 24 (2) , 173-184 . DOI: 10.17482/uumfd.552007
MLA KOFOĞLU, M , KUŞ, A , EMRELİ, D , ARSLAN, R , UNVER, E , KAGIOGLU, M . "MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 173-184 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/45830/552007>
Chicago KOFOĞLU, M , KUŞ, A , EMRELİ, D , ARSLAN, R , UNVER, E , KAGIOGLU, M . "MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 (2019 ): 173-184
RIS TY - JOUR T1 - MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ AU - Muhammed KOFOĞLU , Abdil KUŞ , Derya EMRELİ , Rıdvan ARSLAN , Ertu UNVER , Mike KAGIOGLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17482/uumfd.552007 DO - 10.17482/uumfd.552007 T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 184 VL - 24 IS - 2 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.552007 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.552007 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ %A Muhammed KOFOĞLU , Abdil KUŞ , Derya EMRELİ , Rıdvan ARSLAN , Ertu UNVER , Mike KAGIOGLU %T MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ %D 2019 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 24 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.552007 %U 10.17482/uumfd.552007
ISNAD KOFOĞLU, Muhammed , KUŞ, Abdil , EMRELİ, Derya , ARSLAN, Rıdvan , UNVER, Ertu , KAGIOGLU, Mike . "MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 24 / 2 (Ağustos 2019): 173-184 . https://doi.org/10.17482/uumfd.552007
AMA KOFOĞLU M , KUŞ A , EMRELİ D , ARSLAN R , UNVER E , KAGIOGLU M . MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ. JFE. 2019; 24(2): 173-184.
Vancouver KOFOĞLU M , KUŞ A , EMRELİ D , ARSLAN R , UNVER E , KAGIOGLU M . MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE GEOMETRİK TOLERANSLARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI GELİŞTİRİLMESİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2019; 24(2): 184-173.