Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Section Corrosion of Building Materials and Its Prevention

Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 3, 1159 - 1178, 31.12.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.796947

Öz

Metals, primarily affected building materials by corrosion, are frequently used in façade and roof coverings, structural system, ornaments, door and window frames, as reinforcing steel in concrete and etc. Therefore, it is critical to prevent corrosion and to understand its mechanism. Moreover, corrosion prove important especially for the building envelope because it is susceptible to atmospheric conditions which lead to building material damages in time. Since corrosion develops slowly, its effects on building materials are usually ignored. However, it can be prevented during the architectural design phase by choosing and applying appropriate materials and detail designs while taking into account environmental conditions. Also, studies show that corrosion can cause devastating damage to metals, and it is inevitable in the long term especially for reinforced concrete systems if periodic maintenance and repair are not carried out. In this study, corrosion mechanism and corrosion types are explained in detail, and lastly, protection methods against corrosion are discussed.

Kaynakça

 • 1. Ahmad, Z. (2006) Materials and Environments, Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 9780750659246, doi: 10.1016/B978-075065924-6/50005-2.
 • 2. Aköz F. ve Çakır Ö. (2014) Betonarme Korozyonu, Hazır Beton Dergisi, Temmuz-Ağustos Sayısı, Sayfa 71-85.
 • 3. Aydın Ö. ve Çizmecioğlu Z. (2013) Beton Yapılarda İnhibitör Kullanımının Korozyon Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 5, syf 129-137.
 • 4. Bentur, A., Berke, N., & Diamond, S. (2011) Steel corrosion in concrete : Fundamentals and civil engineering practice. ProQuest Ebook Central.
 • 5. Broomfield, J. P. (1997). Corrosion of steel in concrete : understanding, investigation, and repair. E & FN Spon.
 • 6. Cicek, V, Al-Numan B. (2012) Corrosion Chemistry, Hoboken : Wiley-Scrivener. . eBook.
 • 7. Çakır, A. F. (2013) Korozyon ekonomisi ve demir çelik ürünlerinin korozyonu, Galvaniz Dünyası, Genel Galvanizciler Derneği Galder İktisadi İşletmesi Yayın Organı, Sayı/12, İstanbul.
 • 8. Çakır, A. F. (2016) Korozyon: İnsanlık İçin Stratejik Öneme Sahip Tabii Bir Olay, Teknik Yazı, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Ve Malzeme Mühendisleri Odası, Metalurji Sayı:179.
 • 9. Davis, J. R. (2000) Corrosion : Understanding the Basics, A S M International, ProQuest Ebook Central.
 • 10. De Schutter G., ve Lou L. (2004) Effect of corrosion inhibiting admixtures on concrete properties, Construction and Building Materials Volume 18, Issue 7, Pages 483-489.
 • 11. Delikanlı F. (2001) Donatılı Betonda Korozyon Hasarı ve Giderilme Yolları, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 12. El-Reedy, M. A. (2008). Steel-reinforced concrete structures. [electronic resource] : assessment and repair of corrosion. CRC Press.
 • 13. Fontana, M. G., & Greene, N. D. (1978). Corrosion engineering. McGraw-Hill.
 • 14. Herzog, T., Krippner, R., & Lang, W. (2017). Facade construction manual. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat01696a&AN=itu.b2877316&lang=tr&site=eds-live
 • 15. http://www.kasso.com.tr/projeler/raif-dinckok-kultur-merkezi.html, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Eskitilmiş Çelik (Korten) Perfore Düz Metal Levha.
 • 16. http://www.stevenholl.com/projects/sarphatistraat-offices? , Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Patinalı Perfore Bakır Düz Metal Levha Kaplama.
 • 17. https://www.archipelontwerpers.nl/en/projects/gown-architectural-transformation-city-the-hague-architect-architectural-office/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Zirkonyum nitrat kaplı paslanmaz çelik tel örgü.
 • 18. https://www.graux-baeyens.be/gba-projects/recent/house-vdv/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Bakır Levha Kaplama.
 • 19. https://www.kme.com/copper-division/architecture/new-projects/brass/museum-of-art/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Profillendirilmiş pirinç levha.
 • 20. https://www.vmzinc.com/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Polietilen dolgulu çinko kompozit levha.
 • 21. Hunkeler, H (2005) 1-Corrosion in reinforced concrete: processes and mechanisms, Editor(s): Hans Böhni, In Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering, Corrosion in Reinforced Concrete Structures, Woodhead Publishing, 2005, Pages 1-45, ISBN 9781855737686, doi: 10.1533/9781845690434.1.
 • 22. Jones, D. A. (1996). Principles and prevention of corrosion (Second edition.). Prentice Hall.
 • 23. Kaftan M. A. (2006) Çelik Yapılarda Korozyon Oluşumu Ve Korozyondan Korunma Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • 24. Kocataşkın F.(1979) Yapı Malzemesi Bilimi, İstanbul.
 • 25. NACE (1984), Corrosion basics : an introduction, National Association of Corrosion Engineers.
 • 26. NACE International (2016) International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Tecnologies Study Report, USA. Retraived from http://impact.nace.org/documents/Nace-International-Report.pdf
 • 27. Nadzri, N.I. ve Amin, N.M. (2019) A Review of Cathodic Protection in Repairing Reinforced Concrete Structures, Journal of Mechanical Engineering Vol 16(2), 183-198.
 • 28. Onaran, K. (2014) Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, 13. Baskı, İstanbul.
 • 29. Popov, B.N. (2015) Corrosion Engeenering Prensiple and Solved Problems, Elsevier, ISBN 9780444627223, eBook.
 • 30. Revie, R. W., & Uhlig, H. H. (2008). Corrosion and corrosion control : an introduction to corrosion science and engineering (4th ed.). J. Wiley
 • 31. Roberge P.R. (2012) Handbook of Corrosion Engineering, Second Edition, The Mc-Graw-Hill Companies, USA.
 • 32. Sastri, V. S. (2011). Green corrosion inhibitors : theory and practice. Wiley.
 • 33. Söyle, T.A. and Richardson, M.G (2008) Corrosion inhibitors for steel in concrete: State-of-the-art report, Construction and Building Materials 22 (2008) 609–622.
 • 34. Söylev T.A., McNally C., Richardson M. G. (2007) The effect of a new generation surface-applied organicinhibitor on concrete properties, Cement & Concrete Composites 29, 357–364
 • 35. Tuutti, K. (1982) Corrosion of steel in concrete, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Stocholm.
 • 36. Yalçın H. ve Koç T. (1991) Demir ve Çelik Yapıların Korozyonu ve Katodik Koruması, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • 37. Yalçın H. ve Koç T. (1997) Mühendisler İçin Korozyon, Kimya Mühendisler Odası, Ankara.
 • 38. Zakar, L. ve Eyüpgiller K.E. (2018) Mimari restorasyon koruma ve yöntemleri, İstanbul.

YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 3, 1159 - 1178, 31.12.2021
https://doi.org/10.17482/uumfd.796947

Öz

Korozyondan birincil derecede etkilenen yapı malzemelerinden olan metaller cephe ve çatı kaplamalarında, taşıyıcı sistemde, kapı ve pencere çerçevelerinde, süslemelerde, betonda donatı çeliği olarak vb. sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle metal korozyonun mekanizmasının anlaşılması ve nasıl önlenebileceğinin bilinmesi gerekir. Özellikle atmosferik etkilere açık olan yapı kabuğunda bu konunun önemi artmaktadır. Korozyon olayının yavaş gelişimi nedeniyle göz ardı edilen yapı hasarları yapının bulunduğu ortam şartlarına dikkat edilerek henüz tasarım aşamasındayken uygun malzeme seçimi ve doğru detay tasarımı yapılarak önlenebilir. Özellikle betonarme sistemlerde bazı durumlarda korozyonun oluşması önlemiş olsa dahi gerekli bakım ve onarım yapılmadığında uzun dönemde korozyonun kaçınılmaz olacağı açıktır. Bu çalışmada korozyon mekanizması ve korozyon türleri detaylı olarak anlatılmış ve son bölümde korozyondan korunma yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Kaynakça

 • 1. Ahmad, Z. (2006) Materials and Environments, Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 9780750659246, doi: 10.1016/B978-075065924-6/50005-2.
 • 2. Aköz F. ve Çakır Ö. (2014) Betonarme Korozyonu, Hazır Beton Dergisi, Temmuz-Ağustos Sayısı, Sayfa 71-85.
 • 3. Aydın Ö. ve Çizmecioğlu Z. (2013) Beton Yapılarda İnhibitör Kullanımının Korozyon Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 5, syf 129-137.
 • 4. Bentur, A., Berke, N., & Diamond, S. (2011) Steel corrosion in concrete : Fundamentals and civil engineering practice. ProQuest Ebook Central.
 • 5. Broomfield, J. P. (1997). Corrosion of steel in concrete : understanding, investigation, and repair. E & FN Spon.
 • 6. Cicek, V, Al-Numan B. (2012) Corrosion Chemistry, Hoboken : Wiley-Scrivener. . eBook.
 • 7. Çakır, A. F. (2013) Korozyon ekonomisi ve demir çelik ürünlerinin korozyonu, Galvaniz Dünyası, Genel Galvanizciler Derneği Galder İktisadi İşletmesi Yayın Organı, Sayı/12, İstanbul.
 • 8. Çakır, A. F. (2016) Korozyon: İnsanlık İçin Stratejik Öneme Sahip Tabii Bir Olay, Teknik Yazı, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Ve Malzeme Mühendisleri Odası, Metalurji Sayı:179.
 • 9. Davis, J. R. (2000) Corrosion : Understanding the Basics, A S M International, ProQuest Ebook Central.
 • 10. De Schutter G., ve Lou L. (2004) Effect of corrosion inhibiting admixtures on concrete properties, Construction and Building Materials Volume 18, Issue 7, Pages 483-489.
 • 11. Delikanlı F. (2001) Donatılı Betonda Korozyon Hasarı ve Giderilme Yolları, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 12. El-Reedy, M. A. (2008). Steel-reinforced concrete structures. [electronic resource] : assessment and repair of corrosion. CRC Press.
 • 13. Fontana, M. G., & Greene, N. D. (1978). Corrosion engineering. McGraw-Hill.
 • 14. Herzog, T., Krippner, R., & Lang, W. (2017). Facade construction manual. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat01696a&AN=itu.b2877316&lang=tr&site=eds-live
 • 15. http://www.kasso.com.tr/projeler/raif-dinckok-kultur-merkezi.html, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Eskitilmiş Çelik (Korten) Perfore Düz Metal Levha.
 • 16. http://www.stevenholl.com/projects/sarphatistraat-offices? , Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Patinalı Perfore Bakır Düz Metal Levha Kaplama.
 • 17. https://www.archipelontwerpers.nl/en/projects/gown-architectural-transformation-city-the-hague-architect-architectural-office/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Zirkonyum nitrat kaplı paslanmaz çelik tel örgü.
 • 18. https://www.graux-baeyens.be/gba-projects/recent/house-vdv/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Bakır Levha Kaplama.
 • 19. https://www.kme.com/copper-division/architecture/new-projects/brass/museum-of-art/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Profillendirilmiş pirinç levha.
 • 20. https://www.vmzinc.com/, Erişim Tarihi: 01 Şubat 2021, Konu: Polietilen dolgulu çinko kompozit levha.
 • 21. Hunkeler, H (2005) 1-Corrosion in reinforced concrete: processes and mechanisms, Editor(s): Hans Böhni, In Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering, Corrosion in Reinforced Concrete Structures, Woodhead Publishing, 2005, Pages 1-45, ISBN 9781855737686, doi: 10.1533/9781845690434.1.
 • 22. Jones, D. A. (1996). Principles and prevention of corrosion (Second edition.). Prentice Hall.
 • 23. Kaftan M. A. (2006) Çelik Yapılarda Korozyon Oluşumu Ve Korozyondan Korunma Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • 24. Kocataşkın F.(1979) Yapı Malzemesi Bilimi, İstanbul.
 • 25. NACE (1984), Corrosion basics : an introduction, National Association of Corrosion Engineers.
 • 26. NACE International (2016) International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Tecnologies Study Report, USA. Retraived from http://impact.nace.org/documents/Nace-International-Report.pdf
 • 27. Nadzri, N.I. ve Amin, N.M. (2019) A Review of Cathodic Protection in Repairing Reinforced Concrete Structures, Journal of Mechanical Engineering Vol 16(2), 183-198.
 • 28. Onaran, K. (2014) Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, 13. Baskı, İstanbul.
 • 29. Popov, B.N. (2015) Corrosion Engeenering Prensiple and Solved Problems, Elsevier, ISBN 9780444627223, eBook.
 • 30. Revie, R. W., & Uhlig, H. H. (2008). Corrosion and corrosion control : an introduction to corrosion science and engineering (4th ed.). J. Wiley
 • 31. Roberge P.R. (2012) Handbook of Corrosion Engineering, Second Edition, The Mc-Graw-Hill Companies, USA.
 • 32. Sastri, V. S. (2011). Green corrosion inhibitors : theory and practice. Wiley.
 • 33. Söyle, T.A. and Richardson, M.G (2008) Corrosion inhibitors for steel in concrete: State-of-the-art report, Construction and Building Materials 22 (2008) 609–622.
 • 34. Söylev T.A., McNally C., Richardson M. G. (2007) The effect of a new generation surface-applied organicinhibitor on concrete properties, Cement & Concrete Composites 29, 357–364
 • 35. Tuutti, K. (1982) Corrosion of steel in concrete, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Stocholm.
 • 36. Yalçın H. ve Koç T. (1991) Demir ve Çelik Yapıların Korozyonu ve Katodik Koruması, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • 37. Yalçın H. ve Koç T. (1997) Mühendisler İçin Korozyon, Kimya Mühendisler Odası, Ankara.
 • 38. Zakar, L. ve Eyüpgiller K.E. (2018) Mimari restorasyon koruma ve yöntemleri, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Nazife ÖZER> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0003-1072-0493
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 18 Eylül 2020
Kabul Tarihi 17 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 26, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { uumfd796947, journal = {Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {26}, number = {3}, pages = {1159 - 1178}, doi = {10.17482/uumfd.796947}, title = {YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ}, key = {cite}, author = {Özer, Nazife} }
APA Özer, N. (2021). YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , 26 (3) , 1159-1178 . DOI: 10.17482/uumfd.796947
MLA Özer, N. "YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ" . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26 (2021 ): 1159-1178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uumfd/issue/66023/796947>
Chicago Özer, N. "YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26 (2021 ): 1159-1178
RIS TY - JOUR T1 - YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ AU - NazifeÖzer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17482/uumfd.796947 DO - 10.17482/uumfd.796947 T2 - Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1159 EP - 1178 VL - 26 IS - 3 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.796947 UR - https://doi.org/10.17482/uumfd.796947 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ %A Nazife Özer %T YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ %D 2021 %J Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi %P 2148-4147-2148-4155 %V 26 %N 3 %R doi: 10.17482/uumfd.796947 %U 10.17482/uumfd.796947
ISNAD Özer, Nazife . "YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 26 / 3 (Aralık 2021): 1159-1178 . https://doi.org/10.17482/uumfd.796947
AMA Özer N. YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ. UUJFE. 2021; 26(3): 1159-1178.
Vancouver Özer N. YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2021; 26(3): 1159-1178.
IEEE N. Özer , "YAPI MALZEMELERİNDE KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, c. 26, sayı. 3, ss. 1159-1178, Ara. 2021, doi:10.17482/uumfd.796947

DUYURU:

30.03.2021- Nisan 2021 (26/1) sayımızdan itibaren TR-Dizin yeni kuralları gereği, dergimizde basılacak makalelerde, ilk gönderim aşamasında Telif Hakkı Formu yanısıra, Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu da tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir. Yayınlanacak makalelerde de makale metni içinde "Çıkar Çatışması" ve "Yazar Katkısı" bölümleri yer alacaktır. İlk gönderim aşamasında doldurulması gereken yeni formlara "Yazım Kuralları" ve "Makale Gönderim Süreci" sayfalarımızdan ulaşılabilir. (Değerlendirme süreci bu tarihten önce tamamlanıp basımı bekleyen makalelerin yanısıra değerlendirme süreci devam eden makaleler için, yazarlar tarafından ilgili formlar doldurularak sisteme yüklenmelidir).  Makale şablonları da, bu değişiklik doğrultusunda güncellenmiştir. Tüm yazarlarımıza önemle duyurulur.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Görükle Kampüsü, Nilüfer, 16059 Bursa. Tel: (224) 294 1907, Faks: (224) 294 1903, e-posta: mmfd@uludag.edu.tr