Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Acil Doktorları Perspektifinden Acil Servisler: Bir İçerik analizi Çalışması

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3, 55 - 66, 29.12.2020

Öz

Amaç; Acil servisler, sağlık hizmetlerinin en yoğun şekilde devam ettiği, günün tüm saatlerini kapsayan ve birçok farklı uzmanlık alanına giren hastalara bir arada bakan sağlık birimleridir. Acil servislerin geçmişten günümüze hizmetleri incelendiğinde, birçok önemli sorunların yaşandığı görülmektedir. Bunların başında triaj, bekleme ve yatış süreleri, konsültasyon ve 112 hizmetleri gelmektedir. Yapılan bu araştırmada, acil doktorları gözünden acil servis hizmetlerine ilişkin görüşlerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem; Bu çerçevede acil doktorlarına triaj uygulaması, acilde bekleme süreleri, hasta yatırma ve konsültasyon süreçleri ile 112 ambulans hizmetleri hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular; Araştırmada elde edilen bulgulara göre hasta yatırma süreçlerinde yaşanan sorunların %81,48 ile hekim kaynaklı olduğu, acil serviste bekleme sürelerinde yaşanan sorunların(%51) ve 112 entegrasyon sürecinde yaşanan sorunların ise (%65,85) sistem kaynaklı olduğu, konsültasyon süreçlerinde yaşanan sorunların %64 ile hekim kaynaklı olduğu ve triyaj süreçlerinde yaşanan sorunların %44,74 ile yönetim kaynaklı olduğu belirlenmiştir. acil servis doktorları triajın bazı eksiklikleri olsa bile önemli ve yararlı bir süreç olduğunu ifade etmişlerdir. 112 hizmetlerinde eğitim yetersizliğinden dolayı paramedik hizmetlerin yetersiz kaldığı vurgusunun önemli olduğu düşünülmüştür. Sonuç; Sonuç olarak acil servis hizmetlerinin organizasyonu sadece kurum bazında değil genel sağlık politikaları perspektifinden ele alınması gereken bir konudur.

Kaynakça

 • 1-Aringhieri, R. M.E. Bruni, S. Khodaparasti, J.T. van Essen (2016). “Emergency Medical Services and beyond: Addressing new challenges through a wide literature review”. Computers and Operation Research, 1-43.
 • 2- Calvello EJ, Broccoli M, Risko N, et al. (2013). Emergency care and health systems: consensus-based recommendations and future research priorities. Acad Emerg Med., 20(1), 1278–88.
 • 3- Toloo, Sam; FitzGerald, Gerard; Aitken, Peter; Ting, Joseph; Tippett, Vivienne; Chu, Kevin (2011) Emergency Health Services: Demand and Service Delivery Models. Monograph 1: Literature Review and Activity Trends. Queensland University of Technology.
 • 4- Mehmood, A., Rowther, A. A., Kobusingye, O. ve Hyder, A. A. (2018). “Assessment of pre-hospital emergency medical services in low-income settings using a health systems approach”. Mehmood et al. International Journal of Emergency Medicine (2018) 11:53, 1-10.
 • 5- Krafft T, García Castrillo-Riesgo L, Edwards S, et al. (2003). European Emergency Data Project (EED Project): EMS data-based health surveillance system. Eur J Public Health, 13(3 Suppl):85—90.
 • 6-Mistovich JJ, Hafen BQ, Karren KJ. (2007). Prehospital emergency care. USA: 8th ed: Brady Prentice Hall Health.
 • 7- Razzak, J. A. ve Kellermann, A. L. (2002). “Emergency medical care in developing countries: is it worthwhile?”. Bulletin of the World Health Organization 2002;80:900-905.
 • 8- Berber, Aykut. 2017. “Yönetimde Kavramsal Çerçeve Belirleme ve Nitel Araştırma Yöntemleri”. Istanbul University Journal Of The School Of Business 45:71–73.
 • 9- Çokluk, Ömay, Kürşad Yılmaz, ve Ebru Oğuz. 2011. “Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi”. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4(1):95–107.
 • 10- Özkan, Metin. 2016. “Examining Leadership Articles: Which Characteristics And How Leadership Comprises?” Gaziantep University Journal Of Social Sciences 15(24217):615–39.
 • 11- Şencan, Merve Nur Mert, Hasan İbicioğlu, ve Münire Karabekir. 2015. “Kadın Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi: Türkiye’deki Kadın Rektörler Üzerine Bir İçerik Analizi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2020(1):241–59.
 • 12- Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/13183,sy2016turkcepdf.pdf?0 Erişim Tarihi; 27/12/2019
 • 13- Ulusal Acil Tıp Kongresi http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/PaCNHL9CMXm6.pdf Erişim Tarihi; 27/12/2019
 • 14- Türkiye Sağlık Sektörüne Genel Bakış – TOBB https://www.tobb.org.tr/saglik/20171229-tss-genel-bakis-tr.pdf Erişim Tarihi; 27/12/2019
 • 15- Derlet RW, Richards JR. Overcrowding in the nation’s emergencydepartments: complex causes and disturbing effects. Ann EmergMed 2000;35:63– 8
 • 16-Derlet RW. Overcrowding in emergency departments: increaseddemand and decreased capacity. Ann Emerg Med 2002;39:430 –2
 • 17-Behara R., Wears R.L., Perry S.J., Eisenberg E., Murphy L.,Vanderhoef M. & Cosby K. (2005) A conceptual framework forstudying the safety of transitions in emergency care.Advances inpatient Safety2, 309–321.
 • 18- Eitel, D. R., Rudkin, S. E., Malvehy, M. A., Killeen, J. P., & Pines, J. M. (2010). Improving service quality by understanding emergency department flow: a White Paper and position statement prepared for the American Academy of Emergency Medicine. The Journal of emergency medicine, 38(1), 70-79.
 • 19- Powell, E. S., Khare, R. K., Venkatesh, A. K., Van Roo, B. D., Adams, J. G., & Reinhardt, G. (2012). The relationship between inpatient discharge timing and emergency department boarding. The Journal of emergency medicine, 42(2), 186-196.
 • 20- Yoon, P., Steiner, I., & Reinhardt, G. (2003). Analysis of factors influencing length of stay in the emergency department. Canadian Journal of Emergency Medicine, 5(3), 155-161.
 • 21- Brick, C., Lowes, J., Lovstrom, L., Kokotilo, A., Villa-Roel, C., Lee, P., ... & Rowe, B. H. (2014). The impact of consultation on length of stay in tertiary care emergency departments. Emerg Med J, 31(2), 134-138.
 • 22- Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A: Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croat Med J. 2003, 44 (5): 585-591.
 • 23- Bezzina AJ, Smith PB, Cromwell D, Eagar K: Primary care patients in the emergency department: who are they? A review of the definition of the 'primary care patient' in the emergency department. Emerg Med Australas. 2005, 17 (5-6): 472-479. 10.1111/j.1742-6723.2005.00779.x.
 • 24- Stein AT, Harzheim E, Costa M, Busnello E, Rodrigues LC: The relevance of continuity of care: a solution for the chaos in the emergency services. Fam Pract. 2002, 19 (2): 207-210. 10.1093/fampra/19.2.207
 • 25- Walls CA, Rhodes KV, Kennedy JJ: The emergency department as usual source of medical care: estimates from the 1998 National Health Interview Survey. Acad Emerg Med. 2002, 9 (11): 1140-1145. 10.1197/aemj.9.11.1140.
 • 26- Gill JM, Mainous AG, Nsereko M: The effect of continuity of care on emergency department use. Arch Fam Med. 2000, 9 (4): 333-338. 10.1001/archfami.9.4.333.
 • 27- Pereira S, Oliveira e Silva A, Quintas M, Almeida J, Marujo C, Pizarro M, Angelico V, Fonseca L, Loureiro E, Barroso S, Machado A, Soares M, da Costa AB, de Freitas AF: Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. Ann Emerg Med. 2001, 37 (6): 580-586. 10.1067/mem.2001.114306
 • 28-Fajardo-Ortiz G, Ramirez-Fernandez FA: [Review of admissions to the emergency unit of the specialist hospital of the Institute of Social Security responsible for the treatment of civil servants in the Puebla State, 1996 (Mexico)]. World Hosp Health Serv. 2000, 36 (1): 14-7, 37.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Orijinal Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil ŞENGÜL (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-5745-0369
Türkiye


Arzu BULUT
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
0000-0001-7362-5667
Türkiye


Halim KAŞIKÇI
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
0000-0002-7252-2348
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 31 Mart 2020
Kabul Tarihi 19 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Şengül, H. , Bulut, A. & Kaşıkçı, H. (2020). Acil Doktorları Perspektifinden Acil Servisler: Bir İçerik analizi Çalışması . Van Sağlık Bilimleri Dergisi , 13 (3) , 55-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vansaglik/issue/58993/712025

ISSN 

images?q=tbn:ANd9GcQBnZPknmjKO2vn7ExYwjsL0g4cijty6VTFQQ&usqp=CAU CABI-Logo_Accessible_RGB.png  logo-e1506365530266.png ici2.png

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1asos-index.png  Root Indexing    ResearchBib BASE Logo      


Creative Commons Lisansı

Van Health Sciences Journal (Van Sağlık Bilimleri Dergisi) başlıklı eser bu Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  open-access-logo.png  search-result-logo-horizontal-TEST.jpg 9877377a-530c-41b7-847e-1a83e213c3f4.jpg