Amaç ve Kapsam

Veche, sosyoloji alanında en yüksek bilimsel kaliteye sahip çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Veche, sosyolojiyle ilgili literatüre katkı sunacak araştırma ve derleme yazılarını yayımlamaktadır. Derginin temel amacı, sosyoloji alanında üretilen bilimsel bilgiyi geniş bir platforma yaymaktır. Dergi bunu yaparken araştırmacıları, eğitim uygulayıcılarını ve politika yapıcılarını ortak bir kesişim noktasında buluşturmayı hedeflemektedir.

Derginin hedef kitlesi, sosyolojiyle alanına ilgi duyan ya da bu alanda çalışan araştırmacılardan oluşmaktadır.
Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 1.04.2024 10:32:16

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29410