Dergi Kurulları

Dergi Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Nuray KARACA
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0215-9325 / E-Mail: nkaraca@atauni.edu.tr

Editör

Arş. Gör. Abdurrahim ŞAHİN
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-3207-7665 / E-Mail: abdurrahim.sahin@atauni.edu.tr

Yardımcı Editör

Arş. Gör. Dr. Pınar LALOĞLU
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-9262-6603 / E-Mail: pinar.laloglu@atauni.edu.tr

Arş. Gör. Emine ÇETİNER ÖZYILMAZ
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-6807-0334 / E-Mail: emine.cetiner@atauni.edu.tr

Türkçe Dil Editörü & Redaktör

Arş. Gör. Hülya DOĞAN
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-2189-8641 / E-Mail: hulya.dogan@atauni.edu.tr

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Yeliz BİBER VANGÖLÜ
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-2117-7812 / E-Mail: yeliz.biber@atauni.edu.tr


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nuray KARACA
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-0215-9325 / E-Mail: nkaraca@atauni.edu.tr

Prof. Dr. Müjdat AVCI
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Osmaniye, Türkiye
ORCID: 0000-0003-4409-4523 / E-Mail: mujdatavci@osmaniye.edu.tr

Doç. Dr. Selçuk AYDIN 
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-8997-9283 / E-Mail: selcuk.aydin@atauni.edu.tr

Doç. Dr. Erdi AKSAKAL
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-3226-2876 / E-Mail: erdiaksakal@atauni.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ
Erzurum Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0002-1872-2496 / E-Mail: oguzhan.ekinci@erzurum.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZ
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0003-2575-9534 / E-Mail: ismailoz@atauni.edu.tr


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cumhur ASLAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Çanakkale, Türkiye
E-Mail: cumhur@comu.edu.tr

Prof. Dr. Emre GÖKALP
Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye
ORCID: 0000-0002-6024-9321 / E-Mail: egokalp@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Hacı Bayram KAÇMAZOĞLU
İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye
ORCID: 0000-0002-9223-8897 / E-Mail: haci.kacmazoglu@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Lütfi SUNAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
ORCID: 0000-0002-7087-1253 / E-Mail: lutfi.sunar@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Mevlüt ÖZBEN
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-5368-6358 / E-Mail: mozben@atauni.edu.tr

Prof. Dr. Mizrap POLAT 
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-8702-5929 / E-Mail: mizrap.polat@atauni.edu.tr

Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
ORCID: 0000-0003-4910-9464  / E-Mail: nurgunoktik@maltepe.edu.tr

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
ORCID: 0000-0003-1236-0444 / E-Mail: serdar.saglam@hbv.edu.tr 

Doç. Dr. Ayşegül DEMİR
Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Sinop, Türkiye
ORCID: 0000-0002-7328-4492 / E-Mail: ayseguldemir@sinop.edu.tr

Doç. Dr. Erem SARIKOCA
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-8604-5004 / E-Mail: erem@atauni.edu.tr

Doç. Dr. Musa Yavuz ALPTEKİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Trabzon, Türkiye
ORCID: 0000-0002-6221-7913 / E-Mail: m.yavuzalptekin@ktu.edu.tr

Doç. Dr.  Sait GÜLSOY
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
ORCID: 0000-0001-9613-0528 / E-Mail: sait.gulsoy@atauni.edu.tr

Doç. Dr. Yüksel YILDIRIM
Bakırçay Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
ORCID: 0000-0002-6221-7913 / E-Mail: yuksel.yildirim@bakircay.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Metin TÜRKMEN
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Artvin, Türkiye
ORCID: 0000-0002-0012-4623 / E-Mail: metinturkmen@artvin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özkan AYDAR
Iğdır Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Iğdır, Türkiye
ORCID: 0000-0002-5547-9405 / E-Mail: ozkan.aydar@igdir.edu.tr

Dr. Öğr. Görevlisi Emin GÖKALP
Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-Mail: emin.gokalp@atauni.edu.tr

Son Güncelleme Zamanı: 21.03.2024 13:24:15

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29410