Veri Bilimi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-582X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Murat GÖK |


Merhaba,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır.

Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır.

Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Dergimiz, dokuz uluslararası dizin (index) tarafından taranmaktadır.

Prof. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü

Veri Bilimi

e-ISSN 2667-582X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Murat GÖK |
Kapak Resmi


Merhaba,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır.

Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır.

Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Dergimiz, dokuz uluslararası dizin (index) tarafından taranmaktadır.

Prof. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü

Dizinler